Státní rigorózní zkoušky v cizím jazyce

Na fakultě nejsou akreditovány žádné programy daného typu.