Numerické myšleníLogaritmus (Czech only)
Logaritmus

Z následujících možností vyberte čísla na místa otazníků (levý; pravý):

Zadání úlohy


−1;  16
CorrectHideodpověď a)


−4;  16
CorrectHideodpověď b)


1/8; 8
CorrectHideodpověď c)


−4;  32
CorrectHideodpověď d)


1,5;  0,125
CorrectHideodpověď e)


Jak úlohu vyřešit?
Zobraz řešení