21. listopadu 2014 - 23. února 2015
Studium na partnerských univerzitách MU mimo Evropu

Centrum zahraničních spolupráce vypisuje výběrové řízení na studijní místa na partnerských univerzitách v akademickém roce 2015/2016 se začátkem v podzimním semestru 2015. Je možné...

více

21. listopadu - 15. prosince 2014
Výměnný studijní pobyt přes program ISEP mimo Evropu

Láká Vás studium mimo Evropu? Chtěli byste strávit semestr/ akademický rok za mořem? V Texasu? V Uruguaji nebo v Jižní Africe? Nebo dokonce v Japonsku?
Centrum zahraničních spolupráce...

více

24. - 28. listopadu 2014
Volby do Akademického senátu MU pro funkční období 2015–2017

Vážení akademičtí pracovníci a studenti Fakulty sportovních studií,
v souladu s čl. 6 Volebního a jednacího řádu AS MU (plné znění zde) vyhlásil předseda AS MU volby do Akademického...

více