21 November 2014 - 23 February 2015
Bilateral exchange framework with Masaryk University partner institutions (Czech only)

Centrum zahraničních spolupráce vypisuje výběrové řízení na studijní místa na partnerských univerzitách v akademickém roce 2015/2016 se začátkem v podzimním semestru 2015. Je možné...

more

21 November - 15 December 2014
International Student Exchange Program (ISEP) (Czech only)

Láká Vás studium mimo Evropu? Chtěli byste strávit semestr/ akademický rok za mořem? V Texasu? V Uruguaji nebo v Jižní Africe? Nebo dokonce v Japonsku?
Centrum zahraničních spolupráce...

more

24 - 28 November 2014
Elections to the Academic and Student Chamber of the Academic Senate (Czech only)

Vážení akademičtí pracovníci a studenti Fakulty sportovních studií,
v souladu s čl. 6 Volebního a jednacího řádu AS MU (plné znění zde) vyhlásil předseda AS MU volby do Akademického...

more