08 April - 07 May 2015
Application call for Gerlev Sports Academy (Czech only)

Proděkan pro vnější vztahy PhDr. Michal Vít, Ph.D. vyhlašuje výběrové řízení na zahraniční studijní pobyt na partnerské instituci Gerlev Physical Education and Sports Academy.

Sportovní...

more

28 April 2015
Alternative nutrition fields (Czech only)

TERMÍN: 28. 4. 2015, 17,00 - 19,30 hodin (3 vyučovací hodiny)

MÍSTO KONÁNÍ: Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 5, Brno, budova A11/učebna 236

PROGRAM A CÍL:
V současné době...

more

28 April 2015
Pozvánka na přednášku Faktory úspěchu sportovního manažera od lokální až po světovou úroveň (Czech only)

Katedra společenských věd a managementu sportu, pořádá v rámci předmětu Projektový management ve sportu

přednášku prezidenta Českého svazu biatlonu Mgr. Jiřího Hamzy na téma:

Faktory...

more