05 November - 15 December 2015
Bilateral exchange framework with Masaryk University partner institutions

Masaryk University has a long list of partner institution all across a globe. Many of these institutions accept MU students for semester- or year- long exchanges, depending on provisions...

more

05 November - 15 December 2015
International Student Exchange Program

The Centre for International Cooperation is pleased to announce a call for applications for the International Student Exchange Program (ISEP) in the academic year 2016/2017 starting...

more

08 - 30 November 2015
Elections to the Student Chamber of the Academic Senate (Czech only)

VYHLÁŠENÍ DOPLŇUJÍCÍCH VOLEB DO STUDENTSKÉ KOMORY AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU

Vážení studenti, na základě Statutu a Jednacího a volebního řádu AS FSpS vyhlašuji...

more