Department of Political Science

Total number of projects in 2016: 9


Aktuální problémy politologického výzkumu II. (MUNI/A/1110/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Social Studies
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Effective Monitoring, Investigation and Countering of Violent Extremism in Cyberspace (4000005227)
MU Investigator:Prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Social Studies
Project Period:7/2014 - 11/2016
Investor/Programme:European Union / Other community programmes
more
Kvalita demokracie: Česká republika v komparativní perspektivě (GA15-22754S)
MU Investigator:Assoc. Prof. Andrew Lawrence Roberts, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Social Studies
Project Period:1/2015 - 1/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Liberální demokracie v době krize (GA16-13980S)
MU Investigator:Mgr. Pavel Dufek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Social Studies
Project Period:1/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Projektově orientovaná inovace kurzu Politická psychologie (MUNI/FR/1333/2015)
MU Investigator:Mgr. Lenka Hrbková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Social Studies
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
Projektově orientovaná výuka předmětu Experimentální politologie (MUNI/FR/1297/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Social Studies
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
Rusko v kategoriích přítel vs. nepřítel: česká reflexe (MUNI/M/0921/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Jiří Gazda, CSc., Prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D., Assoc. Prof. Ing. Libor Žídek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Social Studies
Project Period:3/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more