Ústřední knihovna

Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:1410
Pedagogičtí pracovníci:10
Asistenti:10
Odborní a techničtí pracovníci:128
Ostatní zaměstnanci:22
Celkový počet externích pracovníků:75
Celkový počet vyučujících:53
zaměstnanců:53
externistů:32

* platné ke dni 21.10.2014