Ústřední knihovna

Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:1511
Pedagogičtí pracovníci:10
Asistenti:10
Odborní a techničtí pracovníci:139
Ostatní zaměstnanci:22
Celkový počet externích pracovníků:96
Celkový počet vyučujících:75
zaměstnanců:64
externistů:54

* platné ke dni 17.4.2014