Ústřední knihovna

Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:129
Pedagogičtí pracovníci:10
Asistenti:10
Odborní a techničtí pracovníci:107
Ostatní zaměstnanci:22
Celkový počet externích pracovníků:75
Celkový počet vyučujících:64
zaměstnanců:64
externistů:54

* platné ke dni 29.5.2015