Ústřední knihovna

Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:1410
Pedagogičtí pracovníci:10
Asistenti:10
Odborní a techničtí pracovníci:128
Ostatní zaměstnanci:22
Celkový počet externích pracovníků:106
Celkový počet vyučujících:53
zaměstnanců:53
externistů:43

* platné ke dni 23.12.2014