General information (Czech only)

Fakulta sociálních studií

Kontaktní údaje

Joštova 10, 602 00 Brno
Tel.: 549 491 998, 549 491 905, fax: 549 491 912
E-mail: prijim@fss.muni.cz, web: odkaz do nového oknawww.fss.muni.cz

Informace o studijních programech a oborech

Seznam studijních oborů, do kterých lze podat přihlášku, je dostupný v odkaz do nového oknaE-přihlášce (v případě bakalářských a magisterských (pomaturitních) studijních oborů vždy od 1. listopadu do konce února následujícího roku).

Seznam všech akreditovaných studijních programů a oborů na Masarykově univerzitě je dostupný v části Studijní programy.

Přijímací řízení do bakalářského a magisterského (pomaturitního) studia pro akademický rok 2015/2016

Den otevřených dveří

23. 1. a 24. 1. 2015, 9:00 - 15:00

Termín podání přihlášky

1. 11. 2014 - 28. 2. 2015

Termín přijímací zkoušky

  • 13. 12. 2014, 7. 2., 14. 3., 11. 4. a 8. 5. 2015 (testy SCIO (OSP + ZSV))
  • 9. – 10. 5. 2015 (TSP – týká se pouze posluchačů mezifakultního studia s FF a PřF)
  • 8. – 9. 6. 2015 (oborové testy – týká se pouze oborů FF v rámci mezifakultního studia)

Poplatek za přihlášku

300 Kč

Odkazy