General information (Czech only)

Fakulta sociálních studií

Kontaktní údaje

Joštova 10, 602 00 Brno
Tel.: 549 491 998, 549 491 905, fax: 549 491 912
E-mail: prijim@fss.muni.cz, web: odkaz do nového oknawww.fss.muni.cz

Informace o studijních programech a oborech

Seznam studijních oborů, do kterých lze podat přihlášku, je dostupný v odkaz do nového oknaE-přihlášce (v případě bakalářských a magisterských (pomaturitních) studijních oborů vždy od 1. listopadu do konce února následujícího roku).

Seznam všech akreditovaných studijních programů a oborů na Masarykově univerzitě je dostupný v části Studijní programy.

Přijímací řízení do bakalářského a magisterského (pomaturitního) studia pro akademický rok 2016/2017

Den otevřených dveří

22. a 23. 1. 2016

Termín podání přihlášky

1. 11. 2015 - 29. 2. 2016

Termín přijímací zkoušky

  • 12. 12. 2015, 6. 2., 12. 3., 3. 4. a 30. 4. 2016 (testy SCIO (OSP + ZSV))
  • 30. 4. – 1. 5. 2016 (TSP)
  • 9. – 10. 6. 2016 (oborové zkoušky – týká se pouze oborů FF v rámci mezifakultního studia)

Poplatek za přihlášku

300 Kč

Odkazy