General information (Czech only)

Fakulta sociálních studií

Kontaktní údaje

Joštova 10, 602 00 Brno
Tel.: 549 491 998, 549 491 905
E-mail: prijim@fss.muni.cz, web: odkaz do nového oknawww.fss.muni.cz

Informace o studijních programech a oborech

Seznam studijních oborů, do kterých lze podat přihlášku, je dostupný v odkaz do nového oknaE-přihlášce (v případě bakalářských a magisterských (pomaturitních) studijních oborů vždy od 1. listopadu do konce února následujícího roku).

Seznam všech akreditovaných studijních programů a oborů na Masarykově univerzitě je dostupný v části Studijní programy.

Přijímací řízení do bakalářského a magisterského (pomaturitního) studia pro akademický rok 2017/2018

Den otevřených dveří

20. a 21. 1. 2017

Termín podání přihlášky

1. 11. 2016 - 28. 2. 2017

Termín přijímací zkoušky

  • 10. 12. 2016, 3. 2., 4. 3., 1. 4. a 29 4. 2017 (testy SCIO (OSP + ZSV))
  • 6. 5. – 7. 5. 2017 (TSP)
  • 8. – 9. 6. 2017 (oborové zkoušky – týká se pouze oborů FF v rámci mezifakultního studia)

Poplatek za přihlášku

300 Kč

Odkazy