Bachelor's and long-cycle Master's degree entrance examination schedule in 2014/2015 (Czech only)

PrF TSP: 3. - 4. 5. 2014
LF TSP se nekoná; oborové testy z biologie, chemie a fyziky oborové testy: 9. - 15. 6. 2014
PřF TSP: 3. - 4. 5. 2014 oborové testy: 3. 5. 2014
FF TSP: 3. - 4. 5. 2014 oborové testy: 5. - 6. 6. 2014
talentová zkouška pro obor Teorie a provozovací praxe staré hudby: březen - květen 2014
PdF TSP: 3. - 4. 5. 2014 oborové zkoušky: 16. - 27. 6. 2014
ESF TSP: 3. - 4. 5. 2014
FI TSP: 3. - 4. 5. 2014
FSS testy SCIO (OSP + ZSV): 7. 12. 2013, 8. 2., 15. 3., 12. 4. a 8. 5. 2014 TSP: 3. - 4. 5. 2014 (týkají se pouze uchazečů mezifakultního studia s FF a PřF) oborové testy: 5. - 6. 6. 2014 (týkají se pouze některých oborů FF v rámci mezifakultního studia)
FSpS TSP: 3. - 4. 5. 2014 oborový test z přírodních věd (obory Regenerace a výživa ve sportu a Fyzioterapie): 3. - 4. 5. 2014 praktická přijímací zkouška z TV: 17. - 18. 5. 2014