Bachelor's and long-cycle Master's degree entrance examination schedule in 2015/2016 (Czech only)

 

PrF TSP: 9. - 10. 5. 2015
LF TSP se nekoná; oborové testy z biologie, chemie a fyziky

oborové testy:
magisterské obory (VL a ZL): 12. a 13. 6. 2015
bakalářské obory: 19. 6. 2015

PřF TSP: 9. - 10. 5. 2015 oborové testy: 9. 5. 2015
FF TSP: 9. - 10. 5. 2015 oborové testy: 8. - 9. 6. 2015
talentová zkouška pro obor Teorie a provozovací praxe staré hudby: březen - květen 2015
PdF TSP: 9. - 10. 5. 2015 oborové zkoušky: 15. - 19. 6. 2015
ESF TSP: 9. - 10. 5. 2015
FI TSP: 9. - 10. 5. 2015
FSS testy SCIO (OSP + ZSV): 13. 12. 2014, 7. 2., 14. 3., 11. 4. a 8. 5. 2015 TSP: 9. - 10. 5. 2015 (týkají se pouze uchazečů mezifakultního studia s FF) oborové testy: 8. - 9. 6. 2015 (týkají se pouze některých oborů FF v rámci mezifakultního studia)
FSpS TSP: 9. - 10. 5. 2015 oborový test z přírodních věd (obory Regenerace a výživa ve sportu a Fyzioterapie): 10. 5. 2015 praktická přijímací zkouška z TV: 23. - 24. 5. 2015