Master's degree entrance examination schedule in 2015/2016 (Czech only)

 

PrF 29. 5. 2015
LF 24. 6. 2015
PřF 10. – 26. 6. 2015
FF
  • oborové zkoušky: 12. – 26. 6. 2015 (zahájení studia od semestru podzim 2015);
  • oborové zkoušky: 12. – 30. 1. 2016 (zahájení studia od semestru jaro 2016)
PdF 25. 5. – 1. 6. 2015
ESF
  • 18. - 19. 6. 2015 - uchazeči bude přidělen konkrétní den a hodina podle zvoleného oboru (zahájení studia od semestru podzim 2015);
  • 14. – 15. 1. 2016 - uchazeči bude přidělen konkrétní den a hodina podle zvoleného oboru (zahájení studia od semestru jaro 2016)
  • studium v angličtině: Uchazeči jsou přijímáni na základě dokumentů přiložených k elektronické přihlášce, popř. doručených na ESF do konce období pro podání přihlášky.
pozn.: Náhradní termín přijímacího řízení se nekoná.
FI
  • červen 2015 (zahájení studia od semestru podzim 2015);
  • přelom ledna a února 2016 (zahájení studia od semestru jaro 2016);
FSS
  • 22. – 26. 6. 2015 (zahájení studia od semestru podzim 2015);
  • leden 2016 (zahájení studia od semestru jaro 2016)
FSpS písemné oborové testy a praktická přijímací zkouška z TV: 20. 6. 2015