Assoc. Prof. PhDr. Martin Kreidl, M.A., Ph.D.

Photo not published

 

Identifikace osoby
 • KREIDL Martin
Pracoviště
 • Ústav populačních studií/Katedra sociologie, FSS MU
 • California Center for Population Research, University of California - Los Angeles (UCLA)
Funkce na pracovišti
 • docent
 • Non-Resident Affiliate
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2008: docent (sociologie), MU FSS
 • 2005: Ph.D. (sociologie), Kalifornská univerzita v Los Angeles (UCLA)
 • 2004: C.Phil. (sociologie), Kalifornská univerzita v Los Angeles (UCLA)
 • 2003: Ph.D. (sociologie), UK FSV
 • 2002: PhDr. (sociologie), UK FSV
 • 2001: M.A. (sociologie), Kalifornská univerzita v Los Angeles (UCLA)
 • 1999: Mgr. (sociologie), UK FSV
 • 1997: Bc. (sociologie a sociální politika), UK FSV
Přehled zaměstnání
 • 2012- dosud: docent, ÚPS/Katedra sociologie, FSS MU
 • 2010- 2011: docent, IVRIS/Katedra sociologie, FSS MU
 • 2010- 2012: docent, Katedra sociologie FF ZČU (částečný úvazek na dokončení projektu)
 • 2008-2010: vedoucí katedry sociologie, docent, FF ZČU
 • 2006-2008: vedoucí katedry sociologie, odborný asistent, FF ZČU
 • 2004-2005: odborný asistent, Katedra antropologie, FF ZČU
 • 2001-2006: vědecký pracovník SoÚ AV ČR (částečný úvazek)
 • 2003-2004: teaching assistant, graduate student researcher, Katedra sociologie, Kalifornská univerzita v Los Angeles
 • 2002-2003: wissenchaftlicher Mitarbeiter, Lehrstuhl Für Soziologie I., Otto-Fridrich-Universität Bamberg, Německo (částečný úvazek)
 • 2002-2003: odborný asistent, Katedra sociologie a politologie, FHS ZČU (částečný úvazek)
 • 2001-2002: samostatný vědecký pracovník, Centrum pro ekonomické a sociální strategie, FSV UK
 • 2000-2001: reader, teaching assistant, research assistant, Katedra sociologie, Kalifornská univerzita v Los Angeles, Summer session 2000
 • 1996-2000: odborný pracovník, SoÚ AV ČR (částečný úvazek)
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2011: Standardní grant Grantové agentury ČR, „Struktura rodiny a stratifikační proces: vysvětlují trend změny ve vnitrorodinných procesech, kompoziční změny anebo samo-výběr?.“ (2011-2013)
 • 2010: Standardní grant Grantové agentury ČR, „Konceptuální a metodologické inovace výzkumu vzdělanostních nerovností aplikované na moderní českou společnost.“ (2010-2012)
 • 2009: grant v programu specifického výzkumu FF ZČU, „Volební chování v senátních volbách – zhodnocení věcných hypotéz a aplikace inovativní statistické metody“
 • 2009: Standardní grant Grantové agentury ČR, „Destandardizace životní dráhy v současné české společnosti“ (2009-2011)
 • 2006: Grant v programu specifického výzkumu FF ZČU, „Sociologický přístup k problému „agenda setting“: teoretické a metodologické inovace“ (2006)
 • 2006: Standardní grant Grantové agentury ČR, „Sociální stratifikace a zdraví: trendy ve vlivu sociálního postavení matky na výsledek těhotenství a porodu v ČR po r. 1989“ (2006-2008)
 • 2005: Grant Vzdělávací nadace Jana Husa na inovaci výuky kvantitativní metodologie a analýzy dat na FF ZČU (2005)
 • 2005: Dvouleté Stipendium Rudolfa II. (MŠMT) (2005-2006)
 • 2003: Spencer Foundation Dissertation Fellowship
 • 2002: GA AV ČR - tříletý grant "Modely vstupu do manželství v ČR 1989- 2002" (2002-2004)
Akademické stáže
 • Červen 2013: Vrije Universiteit Amsterdam. Spolupráce na projektu „Occupational returns to education in a comparative perspective“ s Prof. Harry Ganzeboomem.
 • Únor 2013: Università degli Studi di Milano. Spolupráce na projektu „Parental availability and education inequality“ s Prof. Gabriele Ballarino.
 • Březen 2011: týdenní stáž na Universität zu Köln. Kurz "Correspondence Analysis, Related Methods, and the Quality of Data" vyučovaný Prof. Jörgem Blasiem (Universität Bonn) a Prof. Victorem Thiessenem (Dalhousie University) v rámci ZA Springseminar 2011 "Latent Structures in Multidimensional Tables - Models and Visualization", Universität zu Köln, Německo.
 • 2006: Universität zu Köln, kurz "Multilevel models in SEM" vyučovaný Prof. Joopem Hoxem (Utrecht University) v rámci ZA Spring Seminar 2006 "Structural Equation and Mixture Modeling", Německo, 1 týden
 • 2003: Kurz "Generalized Linear Models with Latent Variables" vyučovaný Prof. Jeorenem K. Vermuntem a Prof. Andries van der Arkem (Tilburg University) v rámci ZA Spring Seminar 2003 "Basic and Advanced Topics in Modelling", Universität zu Köln, Německo, 1 týden
 • 2002-2003: "Wisseschaftlicher Mitarbeiter" na Otto-Fridrich-Universität Bamberg, Německo, 5 měsíců
 • 2002: Kurz "OLS Regression: The Right-Hand Side" vyučovaný prof. Guy Whittenem (Taxas A&M University) v rámci Essex Summer School in Social Science Data Analysis, University of Essex, Velká Británie, 2 týdny
 • 2002: Stáž u prof. Blossfelda, náplň: event history analysis a její aplikace na pracovní mobilitu, TDA a TACOS software, Universität Bielefeld, Německo, 1 týden
 • 1999-2005: Postgraduální studium, Kalifornská univerzita v Los Angeles, USA, 4 roky in residence
Universitní aktivity
 • 2008-dosud: vědecká rada FSS MU (2008-2010 externí člen, 2010-dosud interní člen)
 • 2012-dosud: OR sociologie FSS MU
 • 2014-dosud: poradní panel VaV- MU Science Advisory Board
 • 2014-dosud: pracovní skupina pro behaviorální výzkum MU
Mimouniversitní aktivity
 • 2001-2006: Scientific Advisory Board (vědecký poradní sbor) výzkumu European Social Survey.
 • 2002-2005: redakční rada Sociologického časopisu (vydává SoÚ AV ČR)
 • 2006- 2010: vědecká rada FF ZČU
 • 2006-2011: řídící výbor sekce Sociologické metodologie Masarykovy české sociologické společnosti
 • 2006-2011: Evropská sociologická asociace (European Sociological Association, ESA)
 • 2007-2009: podoborová komise 403 (Sociologie), GA ČR
 • 2007-2010: oborová rada doktorského studijního programu Politologie, FF ZČU
 • 2008-2010: redakční rada časopisu Acta FF (vydává FF ZČU)
 • 2009-2011: člen panelu 404 (Sociologie, demografie, sociální geografie, mediální studia), GA ČR
 • 2013-2014: člen panelu 404 (Sociologie, demografie, sociální geografie, mediální studia), GA ČR
 • 2000-dosud: Výbor pro výzkum sociální stratifikace a mobility (RC 28) Mezinárodní sociologické asociace (International Sociological Association, ISA)
 • 2000-dosud: Americká sociologická asociace (American Sociological Association, ASA)
 • 2006-dosud: Masarykova česká sociologická společnost
 • 2007-dosud: přípravný řídící výbor sekce Sociologie rodiny Masarykovy české sociologické společnosti
 • 2008-dosud: oborová rada doktorského studijního programu Sociologie, FSV UK
 • 2008-dosud: redakční rada časopisu Data a výzkum – SDA Info (vydává SoÚ AV ČR)
 • 2009-dosud: redakční rada Sociologického časopisu (vydává SoÚ AV ČR)
 • 2012-dosud: Americká asociace pro populační studia (Population Association of America)
 • 2014-dosud: Evropská asociace pro populační studia (European Association for Population Studies, EAPS)
 • 2014-dosud: předseda panelu 404 (Sociologie, demografie, sociální geografie, mediální studia), GA ČR
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2005: Stipendium Vzdělávací nadace Jana Husa na akademický rok 2005/2006
 • 2005: Honorable Mention, Reihnhard Bendix Prize, Historical/Comparative Section of the American Sociological Association
 • 1999: Grant Fulbrightovy komise v Praze pro postgraduální studium ve Spojených státech (1999-2000)
Vybrané publikace
 • LAKOMÝ, Martin a Martin KREIDL. The impact of grandparent’s employment on grandparental childcare and its gender differences. In konference „Between Work and Retirement: Transition to Retirement in Central and Eastern European Societies.“ Faculty of Humanities, AGH University of Science and Technology, Kraków, 24.1.2014. 2014. info
 • KREIDL, Martin. Intergenerational Effects of Parental Divorce on Children’s Educational Attainment and Partnership Formation. In Zvaná přednáška na kolokviu Vídeňského demografického institutu, Vídeň, VID, 27. 3. 2014. 2014. info
 • KREIDL, Martin a Barbora HUBATKOVÁ. Does co-residence with grandparents reduce the negative association between sibship size and reading test scores? Evidence from 40 countries. Research in Social Stratification and Mobility, 2014, roč. 38, December 2014, s. 1-17. ISSN 0276-5624. doi:10.1016/j.rssm.2014.04.001. URLinfo
 • KREIDL, Martin a Lucie MORAVCOVÁ. Které hodnoty ovlivňují vstup do manželství? Sociální studia, Masarykova univerzita, 2014, roč. 11, č. 2, s. 101-122. ISSN 1214-813X. URLinfo
 • KREIDL, Martin a Gabriele BALLARINO. Is the step-family disadvantage in education stable over cohorts? In Příspěvek prezentovaný na konferenci “ Old and new social divides: social stratification research in the 21st century“ RC28 Mezinárodní sociologické asociace, Central European University, Budapešť, Maďarsko, 8. – 10. května 2014. 2014. info
 • KREIDL, Martin, Martina ŠTÍPKOVÁ a Barbora HUBATKOVÁ. Does the Effect of Parental Breakup on Children’s Education Depend on the Divorce Rate? 2014. info
 • ŠTÍPKOVÁ, Martina, Barbora HUBATKOVÁ, Martin KREIDL a Ladislav RABUŠIC. Effect of parental separation on offspring’s educational chances: Comparison of nine countries. In European Divorce Research Network conference, University of Helsinki, 11.-13.10.2012. 2013. info
 • KREIDL, Martin a Barbora HUBATKOVÁ. Does co-residence with grandparents reduce the negative association between family size and reading test scores? Evidence from 40 countries. In Poster na výroční konferenci Population Association of America, New Orleans, 11.-13. dubna 2013. 2013. URLinfo
 • KREIDL, Martin, Harry GANZEBOOM a Donald TREIMAN. How do occupational returns to education vary by context? In Zvaná přednáška na Katedře sociologie. Svobodná univerzita v Amsterdamu, 18. června 2013. 2013. info
 • KREIDL, Martin, Martina ŠTÍPKOVÁ, Ladislav RABUŠIC a Barbora HUBATKOVÁ. Does the size of the negative effect of divorce on children’s education depend on the prevailing divorce rate? In Příspěvek prezentovaný na konferenci “Economic crises, social inequalities and social policies” RC28 Mezinárodní sociologické asociace, University of Trento, Trento, Itálie, 16. – 18. května 2013. 2013. info
 • KREIDL, Martin, Harry GANZEBOOM a Donald TREIMAN. How do occupational returns to education vary over time? In Příspěvek prezentovaný na konferenci “New Horizons in Research on Stratification, Mobility and Inequality” RC28 Mezinárodní sociologické asociace, University of Queensland, Brisbane, Austrálie, 16. – 20. července 2013. 2013. info
 • BALLARINO, Gabriele a Martin KREIDL. Does the Effect of Parental Availability on the Offspring’s Education Vary by Context? An Exploration Using EU-SILC Data. In Příspěvek prezentovaný na konferenci “New Horizons in Research on Stratification, Mobility and Inequality” RC28 Mezinárodní sociologické asociace, University of Queensland, Brisbane, Austrálie, 16. – 20. července 2013. 2013. info
 • HUBATKOVÁ, Barbora, Martin KREIDL, Martina ŠTÍPKOVÁ a Ladislav RABUŠIC. Vliv rozvodu na vzdělanostní šance dětí. In Jaroslava Hasmanová Marhánková, Martin Kreidl. Proměny partnerství. Životní dráhy a partnerství v české společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství, 2013. s. 178-193, 16 s. Edice Studie, sv. 322. ISBN 978-80-7419-142-8. URLinfo
 • KREIDL, Martin a Barbora HUBATKOVÁ. Partnerské dráhy po rozvodu. In Jaroslava Hasmanová Marhánková, Martin Kreidl. Proměny partnerství. Životní dráhy a partnerství v české společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství, 2013. s. 146-177, 32 s. Edice Studie, sv. 322. ISBN 978-80-7419-142-8. URLinfo
 • KREIDL, Martin. Trendy ve vzdělanostní stratifikaci vstupu do manželství. In Jaroslava Hasmanová Marhánková, Martin Kreidl. Proměny partnerství. Životní dráhy a partnerství v české společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství, 2013. s. 113-128, 16 s. Edice Studie, sv. 322. ISBN 978-80-7419-142-8. URLinfo
 • KREIDL, Martin a Martina ŠTÍPKOVÁ. Postavení nesezdaných soužití v tranzici do dospělosti. In Jaroslava Hasmanová Marhánková, Martin Kreidl. Proměny partnerství. Životní dráhy a partnerství v české společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství, 2013. s. 73-94, 22 s. Edice Studie, sv. 322. ISBN 978-80-7419-142-8. URLinfo
 • HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, Jaroslava a Martin KREIDL. Proměny partnerství. Životní dráhy a partnerství v české společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství, 2013. 265 s. Edice Studie, sv. 322. ISBN 978-80-7419-142-8. URLinfo
 • ŠTÍPKOVÁ, Martina a Martin KREIDL. Proměna načasování událostí životních drah. In Jaroslava Hasmanová Marhánková, Martin Kreidl. Proměny partnerství. Životní dráhy a partnerství v české společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství, 2013. s. 38-72, 35 s. Edice Studie, sv. 322. ISBN 978-80-7419-142-8. URLinfo
 • KREIDL, Martin a Barbora HUBATKOVÁ. Changes in employment quality of the youth between 2004 and 2010: Comparisons across production regimes. In Příspěvek na jednadvacátém workshopu Evropské výzkumné sítě pro studium životních tranzicí mládeže „School-to-Work Transitions in Times of Economic Crisis: Causes, Consequences & Remedies”, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Berlín. 2013. info
 • ŽILINČÍKOVÁ, Zuzana a Martin KREIDL. Does the disruptive effect of grandparents’ divorce on patterns of care for grandchildren vary by social context? In 11. výroční konference Evropské sítě pro sociologické a demografické stadium rozvodu, Oxford, 26-28.9.2013. 2013. info
 • KALVAS, František, Jan VÁNĚ, Martina ŠTÍPKOVÁ a Martin KREIDL. Rámcování a nastolování agendy: Dva paralelní procesy v interakci. Sociologicky casopis/Czech Sociological Review, 2012, roč. 48, s. 3-37. ISSN 0038-0288. info
 • KREIDL, Martin a Martina ŠTÍPKOVÁ. Výskyt a načasování nesezdaných soužití v současné ČR. Demografie, Praha, 2012, roč. 54, č. 2, s. 120-137. ISSN 0011-8265. info
 • KREIDL, Martin a Barbora HUBATKOVÁ. Je negativní efekt počtu sourozenců na čtenářskou gramotnost mírněn koresidencí s prarodiči? In Výroční konference Masarykovy české sociologické společnosti „Současná česká sociologie: Teorie a výzkum“, MČSS a FF ZČU, Plzeň, 19. – 20. ledna 2012. 2012. info
 • KREIDL, Martin. Demographic and non-demographic challenges to education systems in Europe. In International (post) graduate course „Challenges of Europe: The Strength of Soft Power“, Inter University Center, Dubrovnik, Chorvatsko, 16. – 20. dubna 2012. 2012. URLinfo
 • KREIDL, Martin. The Dual Role of Secondary School Re-entry in Socialist Countries. In Konference “Economic Transformation and Social Stratification in Comparative Perspectives” RC28 Mezinárodní sociologické asociace, Hong Kong University of Science and Technology/Chinese University of Hong Kong, Hong Kong, 10. – 13. května 2012. 2012. info
 • KREIDL, Martin a Barbora HUBATKOVÁ. Does coresidence with grandparents alleviate the negative effect of family size on reading test scores? In konference “Labor Market and Educational Transitions in Uncertain Times” RC28 Mezinárodní sociologické asociace, University of Virginia, Charlottesville, USA. 2012. info
 • ČAPKOVÁ, Klára a Martin KREIDL. Měření struktury původní rodiny ve stratifikačním výzkumu: současná praxe a žádoucí postupy. Data a výzkum - SDA Info, 2012, roč. 6, č. 1, s. 5-25. ISSN 1802-8152. URLinfo
 • HIRSCHOVÁ, Marta a Martin KREIDL. Vliv počtu sourozenců na matematickou, čtenářskou a přírodovědnou gramotnost v ČR. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2012, roč. 48, č. 4, s. 697-735. ISSN 0038-0288. URLinfo
 • KREIDL, Martin. Educational Stratification of Marriage Entry under Different Political and Economic Regimes: Evidence from the Czech Republic during the Second Half of the 20th Century. Population Review, 2012, roč. 52, č. 2, s. 151-178. ISSN 1549-0955. URLinfo
 • ČAPKOVÁ, Klára, Martin KREIDL a Ladislav RABUŠIC. Kohabitace v České republice, vývoj, současnost a analogie se zeměmi Evropy a Severní Ameriky. In konference "Sociologie zítřka", FSS MU, Brno, 16.-17.11.2012. 2012. URLinfo
 • KATRŇÁK, Tomáš, Martin KREIDL, Václav KULHAVÝ a Tomáš SIROVÁTKA. Factors Influencing the Position of Young People on the Labour Market and Changes in Mobility Opportunities in the Czech Republic. In Youth on Globalised Labour Markets: Rising Uncertainty and its Effects on Early Employment and Family Lives in Europe, Hans-Peter Blossfeld, Sonia Bertolini, Dirk Hofacker (eds.). Opladen & Farmington Hills: Barbara Budrich Publishers, 2011. s. 239-263, 25 s. ISBN 978-3-86649-328-5. URLinfo
 • KREIDL, Martin. Re-entry into part-time and full-time secondary education and inequality of education opportunity: reinforcement, compensation, or neutrality? In RC28 ISA, "Longitudinal Approaches to Stratification Research: International and Comparative Perspectives", University of Essex, Colchester, UK. 2011. info
 • KREIDL, Martin a Martina ŠTÍPKOVÁ. The impact of the recent economic crisis on labor market entry ? the case of the Czech Republic. In RC28 ISA, "Longitudinal Approaches to Stratification Research: International and Comparative Perspectives", University of Essex, Colchester, UK. 2011. info
 • KATRŇÁK, Tomáš, Martin KREIDL, Václav KULHAVÝ, Tomáš SIROVÁTKA a Martina ŠTÍPKOVÁ. Factors influencing the position of young people on the labor market and changes in mobility opportunities in the Czech Republic. In Five Years of TransEurope Project. Transnationalization and Changing Life Course Inequality in Europe, ESF, Bulharská akademie věd, Univerzita Sv. Kliemnta Ochridského, Sofie, Bulharsko, 20.-21. května 2011. 2011. info
 • ŠTÍPKOVÁ, Martina a Martin KREIDL. Socioeconomic Inequalities in Birth and Pregnancy Outcomes in the Czech Republic between 1990 and 2007: An Exploration of Trends. Sociologicky casopis/Czech Sociological Review, 2011, roč. 47, č. 3, s. 531-564. ISSN 0038-0288. URLURLinfo
 • KREIDL, Martin. Inequality, Uncertainty, and Entry into Marriage. In Devatenáctý výroční workshop Evropské výzkumné sítě pro studium životních tranzicí mládeže “Labour Market Challenges to Educational System: comparative perspectives?”, Tallinn University, Tallinn, Estonsko, 7. – 11. září 2011. 2011. info
 • KREIDL, Martin a Maarten BUIS. Does the Waning Effect of Parental SES in Educational Transition Models Result from Increasing Measurement Error? In Konference “Opportunity, Meritocracy, and Changing Patterns of Social Inequality” Mezinárodní sociologické asociace, University of Iowa, Iowa City, USA, 9.-12. srpna 2011. 2011. info
 • KREIDL, Martin, Martina ŠTÍPKOVÁ a Barbora HUBATKOVÁ. The Changing Effect of Family Structure upon Educational Attainment in Europe: A Longitudinal and Comparative Perspective. In Konference “Opportunity, Meritocracy, and Changing Patterns of Social Inequality” Mezinárodní sociologické asociace, University of Iowa, Iowa City, USA, 9.-12. srpna 2011. 2011. info
 • ČAPKOVÁ, Klára, Martin KREIDL a Ladislav RABUŠIC. Tranzice do prvního koresidenčního svazku. In Konference "Životní dráhy z kvantitativní a kvalitativní perspektivy", Sociologický ústav AV ČR, Praha, 20. – 21. října 2011. 2011. info
 • KREIDL, Martin, Martina ŠTÍPKOVÁ a Barbora HUBATKOVÁ. The effects of family structure on the transition to tertiary education in Europe: a longitudinal and comparative perspective. In Desátá výroční konference Evropské sociologické asociace “Social Relations in Turbulent Times”, Ženeva, Švýcarsko, 7. – 10. září 2011. 2011. info
 • KREIDL, Martin. Entering the labor market in difficult times: the case of youth in the Czech Republic, 1993-2009. In Osmnáctý výroční workshop Evropské výzkumné sítě pro studium životních tranzici mládeže “Transitions into and out of Higher Education: A Changing Context?” ESRI, Dublin, Irsko, 9. - 11. 9. 2010. 2010. info
 • ŠTÍPKOVÁ, Martina a Martin KREIDL. Trends in socioeconomic inequalities in the health of newborns in the Czech Republic between 1990 and 2007. In Evropská společnost pro populační studia, Vídeň, 1. – 4. září 2010. 2010. info
 • ŠTÍPKOVÁ, Martina a Martin KREIDL. Vývoj socioekonomických nerovností ve zdraví českých novorozenců mezi lety 1990 a 2007. In XXXX. konferenci České demografické společnosti „Dvacet let sociodemografické transformace“, FSS MU, Brno, 27.-28. 5. 2010. 2010. info
 • KREIDL, Martin. Survey Research. Washington: CQ Press, 2010. 2000 s. sv. 5. ISBN 978-1-933116-44-0. URLinfo
 • KREIDL, Martin. Statistical Analysis. Washington: CQ Press, 2010. 2000 s. vol.5. ISBN 978-1-933116-44-0. URLinfo
 • KREIDL, Martin. Etnografie a statistika ve výzkumu demografických událostí. In Winter school – sociálněvědním workshopu organizovaném Charter of Progressive Sociology a Katedrou sociologie FF ZČU, Rakousky,. 2010. info
 • KREIDL, Martin. Dochází v ČR ke konvergenci hodnotového profilu lidí žijících v manželství a nesezdaném soužití? Sociální studia, Brno: FSS MU, 2010, roč. 7, č. 4, s. 85-100. ISSN 1214-813X. info
 • KREIDL, Martin a Martina ŠTÍPKOVÁ. Jaký byl vliv složení populace rodiček na zdraví novorozenců v ČR mezi roky 1992 a 2004? Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni 4/2009, 2009, roč. 4/2009. info
 • KREIDL, Martin. Přihlížejí voliči i ve druhém kole senátních voleb k osobnostním charakteristikám kandidátů? Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni 3/2009, 2009, roč. 3/2009. info
 • KREIDL, Martin. Je volební chování v prvním kole senátních voleb ovlivněno vlastnostmi kandidátů? Ilustrace použití modelu diskrétní volby na datech z výběrového šetření. Evropská volební studia, Institut pro srovnávací politologický výzkum, 2009, roč. 4, s. 109-123. ISSN 1801-6545. info
 • KALVAS, František, Martin KREIDL, Jan VÁNĚ a Martina ŠTÍPKOVÁ. Modelování panelových dat s dichotomickou závisle proměnnou: obecné principy a ilustrace v programu STATA. Data a výzkum - SDA Info, 2009, roč. 3, s. 96-123. info
 • KREIDL, Martin. Vývoj výběrového párování v posledních dvaceti letech indikuje uzavírání sociální struktury české společnosti. Sociologický časopis, AV ČR, Sociologický ústav, 2009, roč. 45, s. 1099-1106. ISSN 0038-0288. info
 • KREIDL, Martin. Je možné doložit efekt jedné proměnné na druhou analýzou dvou případů? K srovnávací metodologii s malým počtem komparovaných případů. Sociologický časopis, AV ČR, Sociologický ústav, 2009, roč. 45, s. 1038-1044. ISSN 0038-0288. info
 • KREIDL, Martin a Lucie HOŠKOVÁ. Strategie měření socioekonomického statusu a zdraví v sociologických publikacích. Data a výzkum, AV ČR, Sociologický ústav, 2008, roč. 2, s. 131-154. ISSN 1802-8152. info
 • KREIDL, Martin. Mohou rozdíly v laickém chápání zdraví vysvětlit rozdíly v subjektivním zdravotním stavu mezi statusovými skupinami? Sociologický časopis, AV ČR, Sociologický ústav, 2008, roč. 44, s. 55-85. ISSN 0038-0288. info
 • KREIDL, Martin. Cesty ke vzdělání. Vzdělanostní dráhy a vzdělanostní nerovnosti v socialismu. Plzeň: Nakladatelství ZČU, 2008. info
 • KALVAS, František a Martin KREIDL. Jaký je vliv obsahu a struktury televizního zpravodajství na vnímání důležitosti vybraného tématu českou veřejností? Sociologický časopis, AV ČR, Sociologický ústav, 2007, č. 43, s. 333-360. ISSN 0038-0288. info
 • KREIDL, Martin. Návrat ke studiu v socialismu: sponzorovaná mobilita nebo druhá šance? Sociológia/Slovak Sociological Review, 2007, roč. 39, s. 95-118. info
 • KATRŇÁK, Tomáš, Martin KREIDL a Laura FÓNADOVÁ. Trends in Educational Assortative Mating in Central Europe: the Czech Republic, Slovakia, Poland, and Hungary between 1988 and 2000. European Sociological Review, Oxford University Press, 2006, roč. 22, s. 309-322. ISSN 0266-7215. info
 • KREIDL, Martin. Socialist Egalitarian Policies and Education Inequality in Central Europe after World War II. Sociológia/Slovak Sociological Review, 2006, roč. 38, s. 199-220. info
 • HAMPLOVÁ, Dana a Martin KREIDL. Globalization and men’s occupational mobility in the Czech republic in the 1990’s. In Hans-Peter Blossfeld, Melinda Mills a Fabrizio Bernardi. Globalization, Uncertainty and Men’s Careers: An International Comparison. Cheltenham: Edward Elgar Press, 2006. s. 275- 302. info
 • KREIDL, Martin. Zhodnocení vlivu práce výzkumných agentur na konstruktovou validitu škál. Sociologický časopis, AV ČR, Sociologický ústav, 2005, roč. 41, s. 103-123. ISSN 0038-0288. info
 • KREIDL, Martin. Politics and Secondary School Tracking in Socialist Czechoslovakia, 1948- 1989. European Sociological Review, Oxford University Press, 2004, roč. 20, s. 123-139. ISSN 0266-7215. info
 • KATRŇÁK, Tomáš, Martin KREIDL a Laura FÓNADOVÁ. Has the Post-Communist Transformation Led to an Increase in Educational Homogamy in the Czech Republic after 1989? Sociologický časopis, AV ČR, Sociologický ústav, 2004, roč. 40, s. 297-318. ISSN 0038-0288. info
 • KREIDL, Martin. Přehled základních přístupů k empirickému hodnocení kvality měření v sociálních vědách. In Jindřich Krejčí. Kvalita výzkumů volebních preferencí. Praha: SoÚ AV ČR, 2004. s. 87- 96. info
 • KREIDL, Martin. Porovnání práce výzkumných agentur na základě srovnání validity standardizovaných měřicích instrumentů. In Jindřich Krejčí. Kvalita výzkumů volebních preferencí. Praha: SoÚ AV ČR, 2004. s. 119- 130. info
 • KREIDL, Martin. Metody měření reliability a validity. Socioweb, 2004, roč. 1-2, s. 1-6. info
 • KREIDL, Martin. Význam hodnocení kvality výzkumů veřejného mínění. 2004. info
 • KREIDL, Martin. Jak změřit přesnost měření. SDA Info, 2004. info
 • KREIDL, Martin. Neuvěřitelný výzkum: co dělat, když nás perfektní metodologie dovede k neuvěřitelným závěrům. Aneb: Zvyšuje skutečně přímluvná motlitba pravděpodobnost úspěšného umělého oplodnění (IVF)? Socioweb, 2003, roč. 11-12, s. 3-5. info
 • KREIDL, Martin. Manželství a sociální změna: Mění se v současné české společnosti pravidla výběru partnera? Socioweb, 2003. info
 • KREIDL, Martin. Trendy ve výběru střední školy v socialistickém Československu. Sociologický časopis, AV ČR, Sociologický ústav, 2002, roč. 37, s. 565-592. ISSN 0038-0288. info
 • KREIDL, Martin. Sponzorovaná vzdělanostní mobilita v socialistickém Československu - problém dalšího vzdělávání učňů v letech 1948- 1989. In Zdena Mansfeldová a Milan Tuček. Současná česká společnost. Praha: SoÚ AV ČR, 2002. s. 175- 195. info
 • KREIDL, Martin, Arnošt VESELÝ a Aleš VLK. Terciární vzdělávání v ČR- kudy, kam a jak? Parlamentní zpravodaj, 2002, roč. 2/2002, s. 36- 38. info
 • MATĚJŮ, Petr a Martin KREIDL. Rebuilding Status Consistency in a Post-Communist Society. The Czech Republic 1991- 1997. Innovation, 2001, roč. 14, s. 17-34. info
 • KREIDL, Martin. Postoje k nerovnostem, legitimita a sociální zkušenost v období transformace. Sociológia, 2001, roč. 33, s. 135-162. info
 • KREIDL, Martin. Panelový výzkum příjmové dynamiky (Panel Study of Income Dynamics). SDA Info, 2001, roč. 3, s. 1-4. ISSN 1212-995X. info
 • KREIDL, Martin. Výzva pro budoucnost: společnost vědění. Parlamentní zpravodaj, 2001. info
 • KREIDL, Martin. Strategie pro budoucnost českého školství. Parlamentní zpravodaj, 2001. info
 • VÁNĚ, Jan a Martin KREIDL. Přehled výzkumů mapujících religiozitu v ČR po r. 1989. SDA Info, 2001, roč. 3, 3-4, s. 1-5. ISSN 1212-995X. info
 • KREIDL, Martin a Klára VLACHOVÁ. Rise and Decline of Right-Wing Extremism in the Czech Republic in the 1990s. Czech Sociological Review, 2000, roč. 8, s. 69-91. info
 • KREIDL, Martin. Perceptions of Poverty and Wealth in Western and Post-communist Countries. Social Justice Research, 2000, roč. 13, s. 151-176. info
 • KREIDL, Martin. Změny v percepci životního úspěchu, bohatství a chudoby. In Petr Matějů a Klára Vlachová. Nerovnosti, spravedlnost a politika. Česká republika 1991-1998. Praha: SLON, 2000. s. 191-224. info
 • MATĚJŮ, Petr a Martin KREIDL. Obnova vnitřní konzistence sociálně-ekonomického statusu. In Petr Matějů a Klára Vlachová. Nerovnosti, spravedlnost a politika. Česká republika 1991-1998. Praha: SLON, 2000. s. 17- 36. info
 • KREIDL, Martin. Americký výzkumný program "General Social Survey". SDA Info, 2000, roč. 2, č. 2, s. 1-6. info
 • KREIDL, Martin. Zločin a trest v současné americké společnosti. SDA Info, 2000. info
 • MATĚJŮ, Petr a Martin KREIDL. Vývoj statusové konzistence v České republice 1991- 1999. Sociologický časopis, AV ČR, Sociologický ústav, 1999, roč. 35, s. 269-292. ISSN 0038-0288. info
 • KREIDL, Martin. Changes in the perception of Poverty and Wealth: Czech republic between 1991- 1995. Czech Sociological Review, 1998, roč. 6, s. 73-97. info
 • KREIDL, Martin. Mertonův pokus o rehabilitaci sociologie jako vědy. S-Obzor, 1995, roč. 4, s. 91-93. info

Last update: 18. 6. 2014