Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.

Personal photo

 

First pagePrevious page|1|2|3|4|5|Next pageLast page
found: 123 records, displayed 1 - 30

 
2015

PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela - VIDOVIĆOVÁ, Lucie.
Kdy začíná skutečné stáří?: strukturálně podmíněné nerovnosti v nástupu disability ve stáří. 2015.


more

 

VIDOVIĆOVÁ, Lucie - WIJA, Petr.
Pracovní dlouhověkost: východiska, příležitosti a výzvy. Praha : Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, 2015. 112 pp. -. ISBN 978-80-260-7988-0.


more

 

PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela - VIDOVICOVÁ, Lucie - GALČANOVÁ, Lucie.
Přetížená role: senioři mezi prarodičovstvím, prací a užíváním si volného času. 2015.


more

 

PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela - VIDOVIĆOVÁ, Lucie - GALČANOVÁ, Lucie.
Role Overolad And Performative Void: On Social Roles of Third Age (poster). 2015.


more

 
2014

VIDOVICOVÁ, Lucie.
„42. konference Britské společnosti pro gerontologii „Global Ageing: Implications for Individuals and Society“, Oxford, Velká Británie, 11.–13. 9. 2013. AV ČR, Sociologický ústav, 2014.


more

 

VIDOVICOVÁ, Lucie - VARTECKÁ, Anna - FREMLOVÁ, Vendula.
a kol. Grey Gold - České a slovenské umělkyně 65+. Brno/Ústí nad Labem : Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem., 2014. 248 pp. První. ISBN 978-80-7414-699-2.


more

 

VIDOVICOVÁ, Lucie.
Aktivní stárnutí a volný čas aneb jak pěstovat kulturu ve stáří. In Müllerová, Dana - Šimůnková, Marta. Průvodce vyšším věkem. Manuál pro seniory a jejich pečovatele. Vyd. 1. Praha : Mladá Fronta, 2014. Lékař a pacient, ISBN 978-80-204-3119-6, pp. 153-174.


more

 

VIDOVICOVÁ, Lucie.
Aktywne starzenie się – przywilej czy obowiązek. 2014.


more

 

VIDOVICOVÁ, Lucie.
Conceptual Framework for an Active Ageing Policy on Employment in the Czech Republic. Vyd. 1. Varšava, Polsko : Center for Social and Economic Research CASE, 2014. 55 pp. Studies and Analyses.


more

 

HORÁKOVÁ, Karolína - ŠUJANOVÁ, Anna - VIDOVICOVÁ, Lucie.
Mezigenerační vztahy a programy pro jejich kultivaci: přínosy a rizika. In Gerontologie - současné otázky z pohledu biomedicíny a společenských věd. Praha: Nakladatelství Karolinum. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2014. neuvedeno, ISBN 978-80-246-2628-4, pp. 269-287.


more

 

VIDOVICOVÁ, Lucie.
Nekalé obchodní praktiky a senioři. Fórum sociální politiky. ISSN 1802-5854, 2014, vol. 8, no. 6, pp. 25-27.


more

 

VIDOVICOVÁ, Lucie.
Potřeba nové konceptualizace rodinné politiky s ohledem na stárnutí společnosti. Fórum sociální politiky. ISSN 1802-5854, 2014, vol. 8, no. 3, pp. 2-9.


more

 

VIDOVICOVÁ, Lucie.
Retirement determinants: complexity and individual choices in turbulent times. 2014.


more

 

VIDOVICOVÁ, Lucie.
Sebevědomí pro změnu: sebe-zaměstnávání II. Brno : Ženy 50+ o.s., 2014. 1 p. není.


more

 

VIDOVICOVÁ, Lucie.
Setkání UNECE Task Force on Ageing-related Statistics. Fórum sociální politiky, Praha, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. ISSN 1802-5854, 2014, vol. 8, no. 1, pp. 30-31.


more

 

VIDOVICOVÁ, Lucie.
Sociologická diskuse o nerovnostech ve světě na pozadí japonského západu demografického slunce. 2014.


more

 

VIDOVICOVÁ, Lucie.
Stárnutí české společnosti - objektivní charakteristiky a subjektivní percepce. In Gerontologie - současné otázky z pohledu biomedicíny a společenských věd. Praha: Nakladatelství Karolinum. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2014. 1, ISBN 978-80-246-2628-4, pp. 33-52.


more

 

GALČANOVÁ, Lucie - VIDOVICOVÁ, Lucie - PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela.
The Perception of Leisure by Grandparents in the Era of Active Ageing: Conflicting or Complementary Roles?. 2014.


more

 

VIDOVICOVÁ, Lucie.
The same policies, but very different retirement outcomes: preference theory in higher age and the Czech older workers. 2014.


more

 

GALČANOVÁ, Lucie - VIDOVICOVÁ, Lucie - PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela.
We, greenery & windows vs. Them, concrete & lack of control: agency in the context of urban environment. 2014.


more

 
2013

VIDOVICOVÁ, Lucie.
Ageism and Age discrimination: Decade of (No) Change?“. 2013.


more

 

PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela - VIDOVICOVÁ, Lucie.
Are Czech grandparents confronted with role overload?. 2013.


more

 

VIDOVICOVÁ, Lucie - PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela.
Czech grandparenting in the time of active ageing. 2013.


more

 

VIDOVICOVÁ, Lucie.
Future Cities for the People of the Past, or Vice Versa? The Dynamic Challenges of Ageing and Urbanization. In Challenges of ageing societies in the Visegrad countries: Hungary, Czech Republic, Poland, Slovakia. Budapest : Hungarian Charity Service of the Order of malta, 2013. not available, ISBN 978-963-89445-4-2, pp. 112-119.


more

 

VIDOVICOVÁ, Lucie.
Hodnoty aneb kde nás bota (ne)tlačí?. Praha : Elpida, o.p.s., 2013. 1 p.


more

 

VIDOVICOVÁ, Lucie.
Jídlo jako elixír. Vyd. 1. Praha : Elpida, 2013.


more

 

VIDOVICOVÁ, Lucie.
Kdy končí mládí, kdy začíná stáří a co je mezitím? Zpravodaj Rovné příležitosti do firem 3/2013. Praha : Gender studies o.p.s., 2013.


more

 

VIDOVICOVÁ, Lucie.
Metrosexuálové, kyborgové, stařenky a jiné oběti „Sociologie stáří a seniorů“ P. Saka a K. Kolesárové aneb o pět let a sedm miliónů korun později. Sociologický časopis/ Czech Sociological Review, Praha, Sociologický ústav AV ČR. ISSN 0038-0288, 2013, vol. 49, no. 4, pp. 9-12.


more

 

VIDOVICOVÁ, Lucie - PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela.
Older adults car users and pedestrians in urban environment: subjective perceptions and satisfaction in relation to quality of life. 2013.


more

 

VIDOVICOVÁ, Lucie - SUCHOMELOVÁ, Věra.
Otázka příspěvku religiozity/spirituality ke kvalitě života českých seniorů. KONTAKT, České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta. ISSN 1212-4117, 2013, vol. XV, no. 4, pp. 445-455.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|Next pageLast page
found: 123 records, displayed 1 - 30