Mgr. et Mgr. Veronika Zapletalová, Ph.D.

Photo not published

 

 
2016

OSIČKA, Jan - LEHOTSKÝ, Lukáš - ZAPLETALOVÁ, Veronika - ČERNOCH, Filip.
Natural gas market integration in the V4 countries. Praha : Ministerstvo zahraničních věcí České Republiky, 2016. 98 pp. Neuveden.


more

 
2015

OSIČKA, Jan - PLENTA, Peter - ZAPLETALOVÁ, Veronika.
Diversity of gas supplies as a key precondition for an effective V4 gas market. Vyd. 1st edition. Bratislava : Research Center of the Slovak Foreign Policy Association, 2015. 81 pp. Studies on international issues. ISBN 978-80-89356-43-0.


more

 

DANČÁK, Břetislav - ČERNOCH, Filip - FILIPSKÁ, Pavla - GOLDBACH, Marek - HANŽLOVÁ, Romana - LEICHMANN, Jaromír - OCELÍK, Petr - OSIČKA, Jan - ŠVECOVÁ, Kateřina - WERTICH, Vojtěch - ZAPLETALOVÁ, Veronika.
Energy Infrastructure and Exploration Areas. Characteristics, Relationships, and Local Acceptance. Brno : MuniPress, 2015. 118 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-8165-9.


more

 

book coverJIRUŠEK, Martin - VLČEK, Tomáš - KOĎOUSKOVÁ, Hedvika - ROBINSON, Roger W. - LESHCHENKO, Anna - ČERNOCH, Filip - LEHOTSKÝ, Lukáš - ZAPLETALOVÁ, Veronika.
Energy Security in Central and Eastern Europe and the Operations of Russian State-Owned Energy Enterprises. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 696 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-8048-5.


more

 

ČERNOCH, Filip - ZAPLETALOVÁ, Veronika.
Hinkley point C: A new chance for nuclear power plant construction in central Europe?. Energy Policy, Elsevier Science, Great Britain. ISSN 0301-4215, 2015, vol. Volume 83, no. August 2015, pp. 165-168.


more

 

DANČÁK, Břetislav - ČERNOCH, Filip - FILIPSKÁ, Pavla - GOLDBACH, Marek - HANŽLOVÁ, Romana - LEICHMANN, Jaromír - OCELÍK, Petr - OSIČKA, Jan - ŠVECOVÁ, Kateřina - WERTICH, Vojtěch - ZAPLETALOVÁ, Veronika.
Metodika aktivit geologického průzkumu a výzkumu postojů místních komunit ve vztahu k budování energetické infrastruktury. 2015.


more

 
2014

ČERNOCH, Filip - ZAPLETALOVÁ, Veronika.
Energetická politika Evropská unie. 2. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 140 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-6676-2.


more

 

ZAPLETALOVÁ, Veronika.
Liberalizace trhu s plynem v rámci EU - case study Energetické společenství. 2014.


more

 
2013

JIRUŠEK, Martin - OSIČKA, Jan - ZAPLETALOVÁ, Veronika.
Rozvoj a regulace těžby břidličného plynu na úrovni Evropské unie a České republiky. 2013. CZE. .


more

 
2012

book coverČERNOCH, Filip - ZAPLETALOVÁ, Veronika.
Energetická politika Evropské unie. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 156 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-6073-9.


more

 

book coverČERNOCH, Filip - ZAPLETALOVÁ, Veronika.
Historie české energetiky. In Energetický sektor České republiky. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2012. Neuveden, ISBN 978-80-210-5982-5, pp. 63-102.


more

 

ČERNOCH, Filip - DANČÁK, Břetislav - CHVALKOVSKÁ, Jana - MEJSTŘÍK, Michal - OCELÍK, Petr - OSIČKA, Jan - TESÁRKOVÁ, Dita - ZAPLETALOVÁ, Veronika.
Nekonvenční zdroje zemního plynu – potenciál a možné důsledky pro region středovýchodní Evropy. 1 vydání. Brno : IIPS a EEIP, 2012. 226 pp.


more

 

book coverČERNOCH, Filip - KISTER, Lukasz - OSIČKA, Jan - OCELÍK, Petr - SMYRGALA, Dominik - ZAPLETALOVÁ, Veronika.
Shale Gas in Poland and the Czech Republic: Regulation, Infrastructure and Perspectives of Cooperation. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 78 pp. Monographs, Vol. 47. ISBN 978-80-210-6021-0.


more

 

ZAPLETALOVÁ, Veronika.
Supply of Gas and Oil as a security issue; diversification of sources and routes. 2012.


more

 

DANČÁK, Břetislav - ČERNOCH, Filip - LESHCHENKO, Anna - OSIČKA, Jan - ŠEBEK, Václav - VLČEK, Tomáš - ZAPLETALOVÁ, Veronika.
The Future of the Druzhba Pipeline as a Strategic Challenge for the Czech Republic and Poland. 1. vydání. Brno : IIPS, 2012. 109 pp.


more

 

book coverČERNOCH, Filip - DANČÁK, Břetislav - KOĎOUSKOVÁ, Hedvika - LESHCHENKO, Anna - OCELÍK, Petr - OSIČKA, Jan - ŠEBEK, Václav - VLČEK, Tomáš - ZAPLETALOVÁ, Veronika.
The Future of the Druzhba Pipeline as a Strategic Challenge for the Czech Republic and Poland. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 129 pp. Monographs, Vol. No. 44. ISBN 978-80-210-5926-9.


more

 

book coverČERNOCH, Filip - DANČÁK, Břetislav - KOĎOUSKOVÁ, Hedvika - LESHCHENKO, Anna - OCELÍK, Petr - VLČEK, Tomáš - ZAPLETALOVÁ, Veronika - OSIČKA, Jan.
Unconventional Sources of Natural Gas: Development and Possible Consequences for the Central Eastern European Region. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 134 pp. Monographs, Vol. No. 43. ISBN 978-80-210-5925-2.


more

 

book coverČERNOCH, Filip - ZAPLETALOVÁ, Veronika.
Zahraničněpolitická dimenze české energetiky. In Energetický sektor České republiky. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2012. Neuveden, ISBN 978-80-210-5982-5, pp. 407-441.


more

 
2011

book coverČERNOCH, Filip - DANČÁK, Břetislav - KOVAČOVSKÁ, Jana - OCELÍK, Petr - OSIČKA, Jan - VLČEK, Tomáš - ZAPLETALOVÁ, Veronika.
The Future of Natural Gas Security in the V4 Countries. A Scenario Analysis and the EU Dimension. Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2011. 312 pp. Monografie, svazek č. 41. ISBN 978-80-210-5650-3.


more

 
2010

ČERNOCH, Filip - OCELÍK, Petr - OSIČKA, Jan - ZAPLETALOVÁ, Veronika - VLČEK, Tomáš - KOVAČOVSKÁ, Jana.
Energetická bezpečnost ČR a budoucnost energetické politiky EU. Vyd. 2010. Brno : IIPS, 2010. 240 pp. Neuveden.


more

 

ČERNOCH, Filip - VLČEK, Tomáš - ZAPLETALOVÁ, Veronika.
Energetická politika ČR v rozhodování politických stran: agregace a artikulace zájmů z hlediska jejich intenzity a konzistence. on-line Středoevropské politické studie, Brno, MPÚ. ISSN 1212-7817, 2010, vol. XII, no. 4, pp. 255-284.


more

 

ČERNOCH, Filip - ZAPLETALOVÁ, Veronika - VLČEK, Tomáš.
Mají volby jasného víČEZe?. Finmag, Praha, Partners media, s.r.o. ISSN 1802-9612, 2010.


more

 

VLČEK, Tomáš - ČERNOCH, Filip - ZAPLETALOVÁ, Veronika.
The Possible Dimensions and Potential of Czech-Polish Energy Cooperation. 2010.


more