Vratislav Havlík, Ph.D.

Personal photo

 

First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 35 records, displayed 1 - 30

 
2015

HAVLÍK, Vratislav.
Das politische System Tschechiens und dessen Europäisierung. 2015.


more

 

HAVLÍK, Vratislav.
Europäisierung vs. Renationalisierung in Zeiten der Krise: Erfahrungen, Entwicklungen und Debatten im tschechischen Kontext. 2015.


more

 

HAVLÍK, Vratislav - KUCHYŇKOVÁ, Petra.
Kraje a města ve víceúrovňovém vládnutí EU: konkurenční zájmy?. 2015.


more

 

HAVLÍK, Vratislav.
The EU Regional Policy in the Czech Republic and its impact on European identification of Czech citizen. In EU Regional Policy and the identification with Europe. Zaragoza : Cuadernos Manuel Giménez Abad, 2015. pp. 15-23.


more

 
2014

HAVLÍK, Vratislav - KOTRBOVÁ, Jana - ŠPOTTOVÁ, Kristina.
Cílená proměna magistrátů českých velkoměst jako základ úspěchu? Příspěvek k evropeizaci komunální polity. Acta Politologica, Praha, Katedra politologie Institutu politologických věd. ISSN 1803-8220, 2014, vol. 6, no. 1, pp. 56-70.


more

 

HAVLÍK, Vratislav.
Die deutsch-tschechischen Beziehungen nach dem Ende des Kalten Krieges - so gut, wie noch nie?. 2014.


more

 

HAVLÍK, Vratislav - HAVLÍK, Vlastimil.
From the Return to Europe to Easy Money:Europeanization of Party Manifestoes in the Czech Republic. 2014.


more

 

DEÁKOVÁ, Katarína - HAVLÍK, Vratislav.
Maďarské parlamentní volby 2014. Evropská volební studia, Brno, Katedra politologie FSS MU. ISSN 1801-6545, 2014, vol.  9, no. 1, pp. 70-80.


more

 

HAVLÍK, Vratislav - KUCHYŇKOVÁ, Petra.
Města v procesu tvorby unijní legislativy: ČR a SRN. 2014.


more

 

HAVLÍK, Vratislav.
Party-government relations in todays’ EU - participation of government leaders in EU forums. 2014.


more

 

book coverPITROVÁ, Markéta - SYCHRA, Zdeněk - SMEKAL, Hubert - KUCHYŇKOVÁ, Petra - POSPÍŠIL, Ivo - HAVLÍK, Vratislav - KUBOVÁ, Radana - KOVÁČOVÁ, Lenka - JANEBOVÁ, Pavlína - MANOSOGLU, Tomáš - ŠIPULOVÁ, Katarína.
Postlisabonské procesy v Evropské unii. Vydání první. Brno : Muni press, 2014. 379 pp. MPÚ, edice monografie, svazek 59. ISBN 978-80-210-7777-5.


more

 

book coverPITROVÁ, Markéta - SYCHRA, Zdeněk - SMEKAL, Hubert - KUCHYŇKOVÁ, Petra - POSPÍŠIL, Ivo - HAVLÍK, Vratislav - KUBOVÁ, Radana - KOVÁČOVÁ, Lenka - JANEBOVÁ, Pavlína - MANOSOGLU, Tomáš - ŠIPULOVÁ, Katarína.
Postlisabonské procesy v Evropské unii. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 379 pp. ISBN 978-80-210-7777-5.


more

 

HAVLÍK, Vratislav - MAREŠ, Miroslav.
Rechtsextremistische paramilitärische Einheiten in Ungarn. Kriminalistik, Heidelberg, Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Germany. ISSN 0023-4699, 2014, vol. 68, no. 11, pp. 639-645.


more

 

HAVLÍK, Vratislav.
The City as an Actor in European Governance? Comments on the Local Sphere Research. Politologický časopis, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1211-3247, 2014, vol. 21, no. 2, pp. 94-113.


more

 
2013

HAVLÍK, Vratislav - HLOUŠEK, Vít - KOPEČEK, Lubomír.
9. brněnské politologické symposium: Jih Evropy - politické a ekonomické dopady krize. 2013. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. 6.5.2013 - 6.5.2013, National Activity.


more

 

HAVLÍK, Vratislav - HLOUŠEK, Vít - KOPEČEK, Lubomír.
Česko-německý den na Masarykově univerzitě: Tajemství německé konkurenceschopnosti – sociálně-tržní hospodářství. 2013. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. 15.10.2013 - 15.10.2013, European Activity.


more

 

HAVLÍK, Vratislav - HLOUŠEK, Vít - KOPEČEK, Lubomír.
Český prezident ve srovnávací perspektivě. 2013. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. European Activity.


more

 

HAVLÍK, Vratislav.
Fidesz: analýza úspěchu hegemona maďarské pravice. 2013.


more

 

HAVLÍK, Vratislav - MOCEK, Ondřej.
Mapping Czech Eurosceptical Landscape. 2013.


more

 

book coverHAVLÍK, Vratislav.
Města jako partner v procesu vládnutí. Případ českých a německých měst. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 167 pp. Monografie. ISBN 978-80-210-6544-4.


more

 

VLČEK, Tomáš - HLOUŠEK, Vít - KOPEČEK, Lubomír - HAVLÍK, Vratislav.
Vládnutí v EU po Lisabonské smlouvě a eurokrizi. 2013. CZE, Brno. 14.11.2013 - 14.11.2013, European Activity.


more

 
2012

HAVLÍK, Vratislav.
Česká města ve víceúrovňovém vládnutí EU. 2012.


more

 

HAVLÍK, Vratislav - HLOUŠEK, Vít - KOPEČEK, Lubomír.
Česko-německé vztahy v rámci evropské integrace. 2012. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. 9.10.2012 - 9.10.2012, National Activity.


more

 

PITROVÁ, Markéta - HAVLÍK, Vratislav.
Evropské komunální kanceláře jako nástroj prosazování zájmů německých obcí v Bruselu. Acta Politologica, Praha, FSV UK Praha. ISSN 1803-8220, 2012, vol. 4, no. 3, pp. 246-262.


more

 

HAVLÍK, Vratislav.
Evropské komunální kanceláře jako nástroj prosazování zájmů německých obcí v Bruselu. 2012.


more

 

POSPÍŠIL, Ivo - SMEKAL, Hubert - HAVLÍK, Vratislav.
Judicializace politiky, nebo soudcokracie? Vztah soudnictví a politiky. 2012. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. 14.11.2012 - 14.11.2012, National Activity.


more

 

HAVLÍK, Vratislav.
Maďarský volební systém jako záruka stability vlád?. Politics in Central Europe, Plzeň, CEPSA and University of West Bohemia. ISSN 1801-3422, 2012, vol. 8, no. 2, pp. 7-21.


more

 

BELKO, Marián - HAVLÍK, Vratislav - HLOUŠEK, Vít - KOPEČEK, Lubomír.
Nová demokratizační vlna? VIII. brněnské politologické sympozium. 2012. Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita. European Activity.


more

 

book coverHAVLÍK, Vlastimil - PINKOVÁ, Aneta - BALCERE, Ilze - CHOLOVA, Blagovesta - HAVLÍK, Vratislav - SMRČKOVÁ, Markéta - SPÁČ, Peter - WOJTAS, Kinga - KRAŠOVEC, Alenka.
Populist Political Parties in East-Central Europe. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 280 pp. Monografie 49. ISBN 978-80-210-6105-7.


more

 

DEÁKOVÁ, Katarína - HAVLÍK, Vratislav.
Viktor Orbán: reformátor nebo deformátor?. 2012. FSS MU. .


more

 
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 35 records, displayed 1 - 30