Vratislav Havlík, Ph.D.

Personal photo

 

First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 37 records, displayed 1 - 30

 
2016

HAVLÍK, Vratislav.
Europäisierung tschechischer Parteien. 2016.


more

 

HAVLÍK, Vratislav.
Zum aktuellen Stand der deutsch-tschechischen Beziehungen. 2016.


more

 
2015

HAVLÍK, Vratislav.
Das politische System Tschechiens und dessen Europäisierung. 2015.


more

 

HAVLÍK, Vratislav.
Europäisierung vs. Renationalisierung in Zeiten der Krise: Erfahrungen, Entwicklungen und Debatten im tschechischen Kontext. 2015.


more

 

HAVLÍK, Vratislav - KUCHYŇKOVÁ, Petra.
Kraje a města ve víceúrovňovém vládnutí EU: konkurenční zájmy?. 2015.


more

 

HLOUŠEK, Vít - HAVLÍK, Vlastimil - HAVLÍK, Vratislav - KANIOK, Petr - MOCEK, Ondřej.
Šance zpola využitá: Česká republika a Strategie Evropa 2020. Vyd. 1. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury a Masarykova universita, 2015. 239 pp. Evropská politika, sv. 24. ISBN 978-80-210-8039-3.


more

 

HAVLÍK, Vratislav.
The EU Regional Policy in the Czech Republic and its impact on European identification of Czech citizen. In EU Regional Policy and the identification with Europe. Zaragoza : Cuadernos Manuel Giménez Abad, 2015. pp. 15-23.


more

 
2014

HAVLÍK, Vratislav - KOTRBOVÁ, Jana - ŠPOTTOVÁ, Kristina.
Cílená proměna magistrátů českých velkoměst jako základ úspěchu? Příspěvek k evropeizaci komunální polity. Acta Politologica, Praha, Katedra politologie Institutu politologických věd. ISSN 1803-8220, 2014, vol. 6, no. 1, pp. 56-70.


more

 

HAVLÍK, Vratislav.
Die deutsch-tschechischen Beziehungen nach dem Ende des Kalten Krieges - so gut, wie noch nie?. 2014.


more

 

HAVLÍK, Vratislav - HAVLÍK, Vlastimil.
From the Return to Europe to Easy Money:Europeanization of Party Manifestoes in the Czech Republic. 2014.


more

 

DEÁKOVÁ, Katarína - HAVLÍK, Vratislav.
Maďarské parlamentní volby 2014. Evropská volební studia, Brno, Katedra politologie FSS MU. ISSN 1801-6545, 2014, vol.  9, no. 1, pp. 70-80.


more

 

HAVLÍK, Vratislav - KUCHYŇKOVÁ, Petra.
Města v procesu tvorby unijní legislativy: ČR a SRN. 2014.


more

 

HAVLÍK, Vratislav.
Party-government relations in todays’ EU - participation of government leaders in EU forums. 2014.


more

 

book coverPITROVÁ, Markéta - SYCHRA, Zdeněk - SMEKAL, Hubert - KUCHYŇKOVÁ, Petra - POSPÍŠIL, Ivo - HAVLÍK, Vratislav - KUBOVÁ, Radana - KOVÁČOVÁ, Lenka - JANEBOVÁ, Pavlína - MANOSOGLU, Tomáš - ŠIPULOVÁ, Katarína.
Postlisabonské procesy v Evropské unii. Vydání první. Brno : Muni press, 2014. 379 pp. MPÚ, edice monografie, svazek 59. ISBN 978-80-210-7777-5.


more

 

HAVLÍK, Vratislav - MAREŠ, Miroslav.
Rechtsextremistische paramilitärische Einheiten in Ungarn. Kriminalistik, Heidelberg, Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Germany. ISSN 0023-4699, 2014, vol. 68, no. 11, pp. 639-645.


more

 

HAVLÍK, Vratislav.
The City as an Actor in European Governance? Comments on the Local Sphere Research. Politologický časopis, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1211-3247, 2014, vol. 21, no. 2, pp. 94-113.


more

 
2013

HAVLÍK, Vratislav - HLOUŠEK, Vít - KOPEČEK, Lubomír.
9. brněnské politologické symposium: Jih Evropy - politické a ekonomické dopady krize. 2013. CZE, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. 6.5.2013 - 6.5.2013, European Activity.


more

 

HAVLÍK, Vratislav - HLOUŠEK, Vít - KOPEČEK, Lubomír.
Česko-německý den na Masarykově univerzitě: Tajemství německé konkurenceschopnosti – sociálně-tržní hospodářství. 2013. CZE, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. 15.10.2013 - 15.10.2013, European Activity.


more

 

HAVLÍK, Vratislav - HLOUŠEK, Vít - KOPEČEK, Lubomír.
Český prezident ve srovnávací perspektivě. 2013. CZE, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. 21.3.2013 - 21.3.2013, European Activity.


more

 

HAVLÍK, Vratislav.
Fidesz: analýza úspěchu hegemona maďarské pravice. 2013.


more

 

HAVLÍK, Vratislav - MOCEK, Ondřej.
Mapping Czech Eurosceptical Landscape. 2013.


more

 

book coverHAVLÍK, Vratislav.
Města jako partner v procesu vládnutí. Případ českých a německých měst. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 167 pp. Monografie. ISBN 978-80-210-6544-4.


more

 

VLČEK, Tomáš - HLOUŠEK, Vít - KOPEČEK, Lubomír - HAVLÍK, Vratislav.
Vládnutí v EU po Lisabonské smlouvě a eurokrizi. 2013. CZE, Brno. 14.11.2013 - 14.11.2013, European Activity.


more

 
2012

HAVLÍK, Vratislav.
Česká města ve víceúrovňovém vládnutí EU. 2012.


more

 

HAVLÍK, Vratislav - HLOUŠEK, Vít - KOPEČEK, Lubomír.
Česko-německé vztahy v rámci evropské integrace. 2012. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. 9.10.2012 - 9.10.2012, National Activity.


more

 

PITROVÁ, Markéta - HAVLÍK, Vratislav.
Evropské komunální kanceláře jako nástroj prosazování zájmů německých obcí v Bruselu. Acta Politologica, Praha, FSV UK Praha. ISSN 1803-8220, 2012, vol. 4, no. 3, pp. 246-262.


more

 

HAVLÍK, Vratislav.
Evropské komunální kanceláře jako nástroj prosazování zájmů německých obcí v Bruselu. 2012.


more

 

POSPÍŠIL, Ivo - SMEKAL, Hubert - HAVLÍK, Vratislav.
Judicializace politiky, nebo soudcokracie? Vztah soudnictví a politiky. 2012. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. 14.11.2012 - 14.11.2012, National Activity.


more

 

HAVLÍK, Vratislav.
Maďarský volební systém jako záruka stability vlád?. Politics in Central Europe, Plzeň, CEPSA and University of West Bohemia. ISSN 1801-3422, 2012, vol. 8, no. 2, pp. 7-21.


more

 

BELKO, Marián - HAVLÍK, Vratislav - HLOUŠEK, Vít - KOPEČEK, Lubomír.
Nová demokratizační vlna? VIII. brněnské politologické sympozium. 2012. Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita. European Activity.


more

 
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 37 records, displayed 1 - 30