Vratislav Havlík, Ph.D.

Personal photo

 

 
2015

HAVLÍK, Vratislav.
The EU Regional Policy in the Czech Republic and its impact on European identification of Czech citizen. In EU Regional Policy and the identification with Europe. Zaragoza : Cuadernos Manuel Giménez Abad, 2015. pp. 15-23.


more

 
2014

HAVLÍK, Vratislav - KOTRBOVÁ, Jana - ŠPOTTOVÁ, Kristina.
Cílená proměna magistrátů českých velkoměst jako základ úspěchu? Příspěvek k evropeizaci komunální polity. Acta Politologica, Praha, Katedra politologie Institutu politologických věd. ISSN 1803-8220, 2014, vol. 6, no. 1, pp. 56-70.


more

 

HAVLÍK, Vratislav.
Die deutsch-tschechischen Beziehungen nach dem Ende des Kalten Krieges - so gut, wie noch nie?. 2014.


more

 

HAVLÍK, Vratislav - HAVLÍK, Vlastimil.
From the Return to Europe to Easy Money:Europeanization of Party Manifestoes in the Czech Republic. 2014.


more

 

DEÁKOVÁ, Katarína - HAVLÍK, Vratislav.
Maďarské parlamentní volby 2014. Evropská volební studia, Brno, Katedra politologie FSS MU. ISSN 1801-6545, 2014, vol.  9, no. 1, pp. 70-80.


more

 

HAVLÍK, Vratislav - KUCHYŇKOVÁ, Petra.
Města v procesu tvorby unijní legislativy: ČR a SRN. 2014.


more

 

HAVLÍK, Vratislav.
Party-government relations in todays’ EU - participation of government leaders in EU forums. 2014.


more

 

HAVLÍK, Vratislav - MAREŠ, Miroslav.
Rechtsextremistische paramilitärische Einheiten in Ungarn. Kriminalistik, Heidelberg, Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Germany. ISSN 0023-4699, 2014, vol. 68, no. 11, pp. 639-645.


more

 

HAVLÍK, Vratislav.
The City as an Actor in European Governance? Comments on the Local Sphere Research. Politologický časopis, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1211-3247, 2014, vol. 21, no. 2, pp. 94-113.


more

 
2013

HAVLÍK, Vratislav - HLOUŠEK, Vít - KOPEČEK, Lubomír.
9. brněnské politologické symposium: Jih Evropy - politické a ekonomické dopady krize. 2013. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. 6.5.2013 - 6.5.2013, National Activity.


more

 

HAVLÍK, Vratislav - HLOUŠEK, Vít - KOPEČEK, Lubomír.
Česko-německý den na Masarykově univerzitě: Tajemství německé konkurenceschopnosti – sociálně-tržní hospodářství. 2013. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. 15.10.2013 - 15.10.2013, European Activity.


more

 

HAVLÍK, Vratislav - HLOUŠEK, Vít - KOPEČEK, Lubomír.
Český prezident ve srovnávací perspektivě. 2013. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. European Activity.


more

 

HAVLÍK, Vratislav.
Fidesz: analýza úspěchu hegemona maďarské pravice. 2013.


more

 

HAVLÍK, Vratislav - MOCEK, Ondřej.
Mapping Czech Eurosceptical Landscape. 2013.


more

 

VLČEK, Tomáš - HLOUŠEK, Vít - KOPEČEK, Lubomír - HAVLÍK, Vratislav.
Vládnutí v EU po Lisabonské smlouvě a eurokrizi. 2013. CZE, Brno. 14.11.2013 - 14.11.2013, European Activity.


more

 
2012

HAVLÍK, Vratislav.
Česká města ve víceúrovňovém vládnutí EU. 2012.


more

 

HAVLÍK, Vratislav - HLOUŠEK, Vít - KOPEČEK, Lubomír.
Česko-německé vztahy v rámci evropské integrace. 2012. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. 9.10.2012 - 9.10.2012, National Activity.


more

 

PITROVÁ, Markéta - HAVLÍK, Vratislav.
Evropské komunální kanceláře jako nástroj prosazování zájmů německých obcí v Bruselu. Acta Politologica, Praha, FSV UK Praha. ISSN 1803-8220, 2012, vol. 4, no. 3, pp. 246-262.


more

 

HAVLÍK, Vratislav.
Evropské komunální kanceláře jako nástroj prosazování zájmů německých obcí v Bruselu. 2012.


more

 

POSPÍŠIL, Ivo - SMEKAL, Hubert - HAVLÍK, Vratislav.
Judicializace politiky, nebo soudcokracie? Vztah soudnictví a politiky. 2012. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. 14.11.2012 - 14.11.2012, National Activity.


more

 

HAVLÍK, Vratislav.
Maďarský volební systém jako záruka stability vlád?. Politics in Central Europe, Plzeň, CEPSA and University of West Bohemia. ISSN 1801-3422, 2012, vol. 8, no. 2, pp. 7-21.


more

 

BELKO, Marián - HAVLÍK, Vratislav - HLOUŠEK, Vít - KOPEČEK, Lubomír.
Nová demokratizační vlna? VIII. brněnské politologické sympozium. 2012. Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita. European Activity.


more

 

DEÁKOVÁ, Katarína - HAVLÍK, Vratislav.
Viktor Orbán: reformátor nebo deformátor?. 2012. FSS MU. .


more

 

HAVLÍK, Vratislav - HLOUŠEK, Vít.
Výzkum komunální a lokální politiky ve Spolkové republice Německo. Politologický časopis / Czech Journal of Political Science, Brno, Mezinárodní politologický ústav FSS MU. ISSN 1211-3247, 2012, vol. XIX, no. 1, pp. 32-45.


more

 
2011

HAVLÍK, Vratislav.
Smíšený volební systém jako záruka stability maďarských vlád?. 2011.


more

 
2010

HAVLÍK, Vratislav.
Evropeizace při absenci adaptačního tlaku. Politologický časopis, Brno, Mezinárodní politologický ústav. ISSN 1211-3247, 2010, vol.  17, no. 3, pp. 242-256.


more

 
2006

HAVLÍK, Vratislav.
Implementace regionální politiky v Německu. In Regionální politika EU a naplňování principu partnerství. 1. vydání. Brno : Mezinárodní politologický ústav, 2006. ISBN 80-210-4012-2, pp. 56-90.


more