doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.

Osobní fotografie

 

Ukončená řízení:

Habilitační řízení
Fakulta Masarykovy univerzity vykonávající řízeníFakulta sociálních studií
Jméno uchazeče v době konání řízeníPhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízeníFakulta sociálních studií
Obor habilitacePolitologie
Habilitační práce (veřejná část)Transatlantické vztahy a zahraniční politika středoevropských zemí – od konce studené války do současnosti
Datum zahájení11. 12. 2007
Složení habilitační komise
Předsedaprof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. (MU - Fakulta sociálních studií)
Členovédoc. PhDr. Miloš Calda (UK v Praze - Fakulta sociálních věd)
doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D. (MU - Fakulta sociálních studií)
prof. JUDr. Mojmír Povolný, Ph.D., Dr.h.c. (Lawrence University, Appleton, USA)
doc. PhDr. Jíří Vykoukal, CSc. (UK v Praze - Fakulta sociálních věd)
Oponentiprof. PhDr. Vladimír Nálevka, CSc. (Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Miloš Calda (UK v Praze - Fakulta sociálních věd)
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (MU - Fakulta sociálních studií)
Datum a čas přednášky pro odbornou veřejnost
Datum zasedání VR fakulty6. 10. 2008
Datum zasedání VR MU
Stav řízeníjmenování docentem
Datum ukončení1. 12. 2008