Assoc. Prof. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.

Personal photo

 

FSS - Příspěvek IP 2016 (ROZV/24/FSS/2016)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Social Studies
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Evropa v měnícím se mezinárodním prostředí II (MUNI/A/1113/2015)
MU Investigator:Prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Social Studies
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Energetická infrastruktura a její vliv na energetickou bezpečnost (MUNI/M/0081/2013)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Social Studies
Project Period:4/2013 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci (CZ.1.07/2.3.00/30.0009)
MU Investigator:Prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
MU Faculty/Unit:Rector's Office
Project Period:7/2012 - 6/2015
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Aktuální otázky evropské a mezinárodní politiky II (MUNI/A/0898/2013)
MU Investigator:Prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Social Studies
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Zlepšování podmínek pro působení významných zahraničních akademických pracovníků na Masarykově univerzitě (ROZV/7/10/2011)
MU Investigator:PhDr. Jan Pavlík
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2011 - 12/2011
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Aktuální problémy mezinárodní bezpečnosti (MUNI/A/1016/2009)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Social Studies
Project Period:1/2010 - 12/2010
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Posilování postavení Masarykova univerzity v mezinárodním kontextu (ROZV/7/2/2010)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Rector's Office
Project Period:1/2010 - 12/2010
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Zapojení významných zahraničních akademických pracovníků do výuky na Masarykově univerzitě (ROZV/7/3/2010)
MU Investigator:PhDr. Jan Pavlík
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2010 - 12/2010
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Budování mezinárodního profilu Masarykovy univerzity (ROZV/7/5/2009)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Rector's Office
Project Period:1/2009 - 12/2009
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Zlepšování podmínek pro působení významných zahraničních akademických pracovníků na Masarykově univerzitě (ROZV/7/6/2009)
MU Investigator:PhDr. Jan Pavlík
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2009 - 12/2009
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Podpora internacionalizace a přípravy evropských projektů na MU (ROZV/52/2008)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Rector's Office
Project Period:1/2008 - 12/2008
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Transatlantic Relationships and Foreign Policy of the Central European Countries (GP407/06/P444)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Social Studies
Project Period:1/2006 - 12/2007
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Postdoctoral projects
more