Mgr. Alena Macková

Personal photo

 

 
2015

MACEK, Jakub - MACKOVÁ, Alena - KOTIŠOVÁ, Johana.
Between ‘the village’ and ‘the city’: old and new media in the engagement and participation of the Czech citizens. 2015.


more

 

HAVLÍK, Vlastimil - MACKOVÁ, Alena.
Campaign Dynamics Research in the Czech Republic. 2015.


more

 

MACKOVÁ, Alena - MACEK, Jakub.
Political Engagement and Digital Media Use in Central and Eastern Europe. 2015. Fakulta sociálních studií MU. .


more

 

MACKOVÁ, Alena - MACEK, Jakub.
Výzkum účastníků brněnské májové blokády (výzkumná zpráva). Masarykova univerzita, 2015.


more

 
2014

MACKOVÁ, Alena - MACEK, Jakub.
‘Žít Brno’: Czech online political activism from jokes and tactics to politics and strategies. Cyberpsychology: Journal of psychosocial research on cyberspace. ISSN 1802-7962, 2014, vol. 8, no. 3, Nestránkováno.-34 pp.


more

 

ŠTĚTKA, Václav - MACKOVÁ, Alena - FIALOVÁ, Marta.
A Winding Road From “Likes” To Votes: The Role Of Social Media In The 2013 Czech Presidential Elections. In Social Media in Politics. Case Studies on the Political Power of Social Media. Cham : Springer International Publishing Switzerland, 2014. Public Administration and Information Technology Vol. 13, ISBN 3-319-04665-9, pp. 225-244.


more

 

MACEK, Jakub - MACKOVÁ, Alena.
Between online activism and civic journalism? On Czech and Slovak participatory audiences. 2014.


more

 

MACKOVÁ, Alena - ŠTĚTKA, Václav.
Czech politicians go online: Adoption of social network sites and motivations for their use by political actors in the Czech Republic. 2014.


more

 

MACKOVÁ, Alena.
Funkční úvod do politické komunikace. Mediální studia, Praha, . ISSN 1801-9978, 2014, vol. 2014, no. 1, pp. 91-94.


more

 

MACKOVÁ, Alena.
Miloš Brunclík, Miroslav Novák a kol.: Internetové volby: Budoucnost, nebo slepá ulička demokracie?. Středoevropské politické studie. 2014, vol. XVI, no. 4.


more

 

MACEK, Jakub - MACKOVÁ, Alena.
Motivations for online participation: between self, us and democracy. 2014.


more

 

KOTIŠOVÁ, Johana - MACEK, Jakub - MACKOVÁ, Alena.
Participation and engagement first? Reconsidering the role of new media in transformation of political and civic engagement in the Czech Republic. 2014.


more

 

MACKOVÁ, Alena - MACEK, Jakub.
Political Jamming in the Czech Republic: A Way to Deal with Political Crises?. 2014.


more

 

MACKOVÁ, Alena.
The Political Web: Media, Participation and Alternative Democracy. Politologický časopis. ISSN 1211-3247, 2014, vol. 2014, no. 2, pp. 156-158.


more

 

book coverHAVLÍK, Vlastimil - EIBL, Otto - GREGOR, Miloš - GREGOR, Kamil - HRBKOVÁ, Lenka - CHYTILEK, Roman - KNEBLOVÁ, Eva - MACEČEK, Tomáš - MACKOVÁ, Alena - NOVÝ, Michal - PINK, Michal - SPÁČ, Peter - ŠEDO, Jakub - VODA, Petr.
Volby do Poslanecké sněmovny 2013. Brno : Munipress, 2014. 348 pp. Monografie č. 57. ISBN 978-80-210-7147-6.


more

 
2013

book coverŠEDO, Jakub - MUSILOVÁ, Markéta - FRANKO, Tomáš - NOVÁČKOVÁ, Eva - ŠEDOVÁ, Pavlína - EIBL, Otto - GREGOR, Miloš - MACKOVÁ, Alena - HRBKOVÁ, Lenka - GREGOR, Kamil - PINK, Michal - VODA, Petr - NOVÝ, Michal - HAVLÍK, Vlastimil.
České prezidentské volby v roce 2013. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013. 253 pp. Politologická řada, svazek č. 42. ISBN 978-80-7325-325-7.


more

 

ŠTĚTKA, Václav - MACKOVÁ, Alena - FIALOVÁ, Marta.
Discovering the networks: the use of social media in the 2013 Czech presidential elections. 2013.


more

 

EIBL, Otto - MACKOVÁ, Alena - GREGOR, Miloš.
First Direct Presidential Elections in the Czech Republic: Analysis of Electoral Campaigns. 2013.


more

 

FIALOVÁ, Marta - MACKOVÁ, Alena - ŠTĚTKA, Václav.
'Follow me, I Want to be Your President'! Analysing the Czech Presidential Election Campaign on Facebook and Twitter. 2013.


more

 

book coverBALÍK, Stanislav - PINK, Michal - VODA, Petr - EIBL, Otto - DVOŘÁKOVÁ, Monika - GONGALA, Petr - GREGOR, Kamil - GREGOR, Miloš - HAVLÍK, Vlastimil - HRBKOVÁ, Lenka - MACKOVÁ, Alena - NOVÝ, Michal - SMOLKOVÁ, Andrea - ŠIMRAL, Vít.
Krajské volby 2012. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 261 pp. Monografie, č. 55. ISBN 978-80-210-6641-0.


more

 

MACKOVÁ, Alena - FIALOVÁ, Marta - ŠTĚTKA, Václav.
Nová média jako nástroj politické kampaně v České republice: případová studie krajských a senátních voleb 2012. Politologický časopis, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1211-3247, 2013, vol. 13, no. 4, pp. 507-525.


more

 

EIBL, Otto - GREGOR, Miloš - MACKOVÁ, Alena.
O čem a jak hovořil Václav Klaus ve svých projevech. Politologický časopis. ISSN 1211-3247, 2013, vol. 20, no. 4, pp. 392-418.


more

 
2012

EIBL, Otto - GREGOR, Miloš - MACKOVÁ, Alena.
Analýza projevů Václava Klause. 2012.


more

 

GREGOR, Miloš - MACKOVÁ, Alena.
How to Communicate Politics: Analysis of Václav Klaus' Speeches. 2012.


more

 

MACKOVÁ, Alena.
Internet-based activism "Zit Brno" group. 2012.


more

 

MACKOVÁ, Alena - GREGOR, Miloš.
Krajské volby a volební kampaně. 2012.


more

 

EIBL, Otto - CHYTILEK, Roman - MATUŠKOVÁ, Anna - PETROVÁ, Barbora - BRTNÍK, Radovan - GREGOR, Miloš - HRBKOVÁ, Lenka - HUDÁČKOVÁ, Silvia - KÓŇA, Oto - KRÁLIKOVÁ, Marcela - MACKOVÁ, Alena - PAVLOVÁ, Eva - ŠKRHA, Tomáš - ŽIŽLAVSKÝ, Michal.
Teorie a metody politického marketingu. Vyd. 1. Brno : CDK, 2012. 341 pp. mimo edici. ISBN 978-80-7325-281-6.


more

 
2011

MACKOVÁ, Alena.
Prodlužující se soužití s rodiči jako odkládání dospělosti?. Sociální studia, Brno, . ISSN 1214-813X, 2011, vol. 8, no. 4, pp. 13-28.


more