Prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.

Personal photo

 

Person-Related Identification Information
 • Assoc. Prof. Jan Holzer, Ph.D.; 1969, 16th March
Department
 • Associate Professor, Department of Political Science, Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno, Czech Republic
Employment - Position
 • Associate Professor, Vice-Dean for Education
Education and Academic Qualifications
 • • 2004 - Associate Professor Subject: Political Science Degree at the Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno, Czech Republic Theme: Ruské politické strany. Ruské politické stranictví, jeho ideologie a doktríny (Russian Political Parties. Russian Political Partisanship, Its Ideologies and Doctrines) • 1998 - Ph.D. Subject: Political Science Degree at the Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno, Czech Republic Theme of Dissertation: Český model autoritativní demokracie. Komparativní analýza vzniku, struktury a mechanismu fungování politického systému Druhé republiky (Czech Model of the Authoritarian Democracy. Comparative Analysis of Rise, Structure and Practice of Political System of the Second Czechoslovak Republic) • 1992 - M.A. Subject: History - Russian Language and Literature Degree at the Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic Master’s Thesis: Vnitřní a systémový vývoj politických stran v českých zemích v období květen 1945 - květen 1946 (Inner and System Genesis of Political Parties in the Czech Lands from May 1945 to May 1946)
Employment
 • • since January 2005: research fellow, Comparative Political Research Center, Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno, Czech Republic • since March 2004: Associate Professor, Department of Political Science, Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno, Czech Republic • since February 2004: Vice-Dean for Education, Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno, Czech Republic • September 2000 - February 2002: Vice-Dean for International Relations, Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno, Czech Republic • September 1998 - February 2004: Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno, Czech Republic • January - September 1998: Lecturer, Department of Political Science, Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno, Czech Republic • September 1996 - December 1997: Lecturer, Department of Political Science, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic • October 1993 - August 1996: Junior Lecturer, Department of Economics and Social Sciences, Faculty of Defence Economy, Military Academy, Vyškov, Czech Republic
Teaching Activities
 • • Introduction to Political Science and Methodology of Political Science • Political History and Political System of Czech Lands • Political Doctrines: Theory and Practice • Political System of Russia • Political Systems/Regimes of East-European Countries and former Soviet Republics • Theory of Transitology and Consolidology • Theory of Non-Democratic Regimes • Comparative Analysis • Theory of Political Systems and Regimes
Scientific and Research Activities
 • • Political System of Russia • Comparative Area Studies and Transitology - Development of Political Systems/Regimes of the East-European Countries and former Soviet Republics • Theory of Non-Democratic and Hybrid Regimes • Czech/Central-European Political Science in Academic and Scientific Space • Modern Czech Politics - Institutions, Actors and Strategies
Internship
 • • November 2006 - Centre for Eastern Studies, Warsaw, Poland • May-June 2003 - Moscow State University of Lomonosov, Department of Political Science, Russia • November 2001 - University of Műnster, Germany • June 2001; June 2000 - University of Adam Mickiewicz, Poznan, Poland • September 2000; September 1999 - Moscow State University of Lomonosov, Russia • June-July 1999 - Warsaw University, Centre for East European Studies, East European Summer School - International School of East Central European History and Contemporary Affairs, Poland • October 1998 - University of Copenhagen, Denmark • October 1997 - University of Marie Curie-Sklodowska, Lublin, Poland • March 1996 - Marie Theresie Military Academy, Wiener Neustadt, Austria
University Activities
 • • October 2004 - January 2008: member of committee of Doctor’s programme Political Science - Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno, Czech Republic (vice-chairman October 2005 - January 2008) • since May 2004: member of Science Council of Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno, Czech Republic • since September 2003: Chief of Editorial Board (member since October 1999) of on-line Journal Středoevropské politické studie (Central European Political Studies, www.iips.cz/seps.html), editor Department of Political Science, Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno, Czech Republic • January 2003 - February 2004: member of Academic Senate of Masaryk University, Brno, Czech Republic • since February 2002: member of committee of Doctor’s programme Theory of Area Studies - Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic • October 1999 - August 2000: member of Academic Senate of Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno, Czech Republic • January 1997 - January 2003: member of Editorial Board of Journal Politika v ČR (Politics in Czech Republic), editor International Institute of Political Science, Masaryk University, Brno, Czech Republic
Activities Outside University
 • • since April 2008: member of discipline sub-committee for legal sciences and politology of Czech Science Foundation • since September 2006: vice-chairman of Czech Political Science Association (member of committee since September 2003; member since September 1996) • since July 2006: member of committee of Doctor’s programme Political Science - Department of Political Science and European Studies, Faculty of Arts, Palacky University, Olomouc, Czech Republic • since January 2006: member of International Political Science Association (IPSA) • since September 2005: member of E.MA Directors of European Inter - University Centre for Human Rights and Democratization (EIUC, Venice, Italy) • since June 2004: member of committee of Doctor’s programme Political Science - Institute of Political Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University, Prague, Czech Republic (since June 2001 member of committee for Doctor’s graduation) • October 2003 - March 2006: member of Council of Central European Political Sciences Association (CEPSA) as a representative of Czech Republic • October 2003 - December 2005: participant of Brzezinski Scholar Programme, Centre for Strategic & International Studies, Washington, D.C. • January 1999 - August 2004: member of Science Council of Faculty of Command and Staff, Military Academy, Brno, Czech Republic
Awards Related to Science and Research
 • 1. Fiala, P. - Holzer, J. - Strmiska, M. et alii: Politické strany ve střední a východní Evropě. Ideově-politický profil, pozice a role politických stran v postkomunistických zemích (Political Parties in Central and Eastern Europe. Profiles, Positions, and Roles of Political Parties in Post-Communist Countries), Brno, MU 2002, 465 p. ISBN 80-210-3036-4. 2. Holzer, J. (Ed.): Komunistické strany v postsovětských stranicko-politických soustavách (Communist Parties in Post-Soviet Party Systems), Brno, MPÚ MU 2000, 152 p. ISBN 80-210-2353-8.
Major Publications
 • HOLZER, Jan. Die Transformation in der Tschechoslowakei. Anmerkungen zum Typus des nicht-demokratischen Regimes. In Jahre des Umbruchs. Friedliche Revolution in der DDR und Transition in Ostmitteleuropa. 1. vyd. Gőttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2011. s. 93-102, 10 s. Schriften des HAIT Band 43. ISBN 978-3-525-36919-7. info
 • HOLZER, Jan a Pavel PŠEJA. Twenty Years of Czech Political Science: On the Edge of Maturity. In Political Science in Central-East Europe. Diversity and Convergence. 1. vyd. Opladen & Farmington Hills: Verlag Barbara Budrich, 2010. s. 103-118, 16 s. IPSA AISP. ISBN 978-3-86649-293-6. info
 • BALÍK, Stanislav, Jan HOLZER a Jakub ŠEDO. Samt und sanft - wohin man auch schaut: Die so genannte "samtene" Revolution in der Tschechoslowakei. In Akteure oder Profiteure? Die demokratische Opposition in den ostmitteleuropaeischen Regimeumbruechen 1989. 1. vyd. Wiesbaden: VS Verlag fuer Sozialwissenschaften, 2010. s. 183-202, 20 s. Politische Kultur in den neuen Demokratien Europas. ISBN 978-3-531-15576-0. info
 • HOLZER, Jan. Quality in the transitional process of establishing political science as a new discipline in Czech higher education (post 1989). In Leadership and Management of Quality in Higher Education. 1. vyd. Oxford - Cambridge - New Delhi: Chandos Publishing, 2010. s. 137-146, 10 s. CP. ISBN 978-1-84334-576-3. URLinfo
 • HOLZER, Jan a Hubert SMEKAL. The Czech Republic: From Lip Service to Concrete Application. In 60 Years of the Universal Declaration of Human Rights in Europe. 1. vydání. Belgium: Intersentia, 2009. s. 305-324, 20 s. Intl Law and Human Rights. ISBN 978-90-5095-880-6. info
 • HOLZER, Jan, Roman CHYTILEK, Pavel PŠEJA a Michal ŠINDELÁŘ. Jaká se produkuje politická věda? Tematická analýza publikací v českých recenzovaných politologických časopisech. Politologický časopis, Brno: MPÚ MU, 2009, XVI., č. 2, s. 91-115. ISSN 1211-3247. info
 • HOLZER, Jan a Stanislav BALÍK. Postkomunistyczne rezimy niedemokratyczne. Badania nad przemianami teorii politycznej w okresie po transformacji ustrojowej. 1. vydání. Krakow: Osrodek Mysli Politycznej, 2009. 237 s. seria Biblioteka Mysli Politycznej. ISBN 978-83-60125-67-0. info
 • HOLZER, Jan. On the Road to Normal Science: The State of the Discipline as Seen by Political Science Communities in Four Central European Countries. In XXI. World Congress of International Political Science Association. 2009. info
 • HOLZER, Jan a Petr HLAVÁČEK. Opposition in Non-Democratic Regimes: Notes on Possibilities and Limits of Current Theory. World Political Science Review, Berkeley: The Berkeley Electronic Press, 2009, roč. 5, č. 1. ISSN 1935-6226. URLinfo
 • HLOUŠEK, Vít a Jan HOLZER. So-called Eastern Studies and Czech Political Science. In East and West. History and Contemporary State of Eastern Studies. 1. vydání. Warsaw: Uniwersity of Warsaw - Centre for East European Studies, 2009. s. 179-199, 21 s. ISBN 83-61325-09-3. info
 • HOLZER, Jan. Totalitäre Traditionen in der tschechischen Politik. Bohemia. A Journal of History and Civilisation in East Central Europe, München: Collegium Carolinum, 2009, roč. 49, č. 2, s. 359-370. ISSN 0523-8587. info
 • HOLZER, Jan. Fenomén ruské revoluce a politologovo oborové curriculum. In Hanuš, J. - Vlček, R. (eds.): Interpretace ruské revoluce 1917. 1. vydání. Brno: CDK, 2008. s. 109-121, 13 s. Edice Dějiny a kultura, svazek č. 16. ISBN 978-80-7325-150-5. info
 • HOLZER, Jan a Pavel PŠEJA. Na cestě ke světlým zítřkům aneb česká politologie patnáct let po. Politologický časopis, Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2007, XIV, č. 1, s. 61-70. ISSN 1211-3247. info
 • HOLZER, Jan. Ženíšek, M.: Přechody k demokracii v teorii a praxi. Plzeň, vyd. a nakl. Aleš Čeněk - FF ZČU 2006. Politologický časopis, Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2007, XIV, č. 1, s. 74-76. ISSN 1211-3247. info
 • HOLZER, Jan a Stanislav BALÍK. Linz Revisited: Theory of Non-Democratic Regimes in Post-Transition Era. In Warsaw East European Conference 2007. Democracy vs. Authoritarianism. Abstracts. Warsaw: OSW Warsaw, 2007. s. 36. ISBN 83-903109-2-9. info
 • HOLZER, Jan a Petra KUCHYŇKOVÁ. Russia in the Era of B. Yeltsin: A Case Study of An Uncertain Regime. In Prague Perspectives II. A New Generation of Czech East European Studies. 1. vydání. Praha: National Library of the Czech Republic – Slavonic Library, 2007. s. 277-308, 32 s. ISBN 978-80-7050-534-2. info
 • HOLZER, Jan a Stanislav BALÍK. Postkomunistické nedemokratické režimy. první. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. 223 s. Politologická řada - č. 25. ISBN 978-80-7325-128-4. info
 • HOLZER, Jan a Pavel PŠEJA. Politologia Czeska: pietnasce lat rozwoju. In Politologia w Polsce. Stan badaň i perspektywy. 1. vyd. Wroclaw: Wydawnictwo UW, 2007. s. 109-131, 23 s. sv. 5. ISBN 83-914951-4-0. info
 • HOLZER, Jan. Občanská demokratická strana a tradice české politiky. In Občanská demokratická strana a česká politika. ODS v českém politickém systému v letech 1991-2006. 1. vyd. Brno: CDK, 2006. s. 271-283, 13 s. Politické strany a hnutí. ISBN 80-7325-079-9. info
 • HOLZER, Jan. Platí ještě v české politice tranzitologické paradigma? In Parlamentní volby 2006 a česká politika. 1. vyd. Brno: MPÚ MU, 2006. s. 26-37, 12 s. ISBN 80-210-4161-7. info
 • HOLZER, Jan. Poznámka k metodologii praktické politiky v Čechách a na Moravě. In Sociální stát, sen, či noční můra? 1. vydání. Praha: Votobia + Institut mediální komunikace VŠJAK, 2005. s. 31-37, 7 s. ISBN 80-7220-221-9. info
 • HOLZER, Jan a Petr HLAVÁČEK. Lukašenkovo Bělorusko. Případová studie nedemokratického režimu. Středoevropské politické studie, Brno: MPU, 2005, VII., č. 4, s. 409-427. ISSN 1212-7817. info
 • FIALA, Petr a Jan HOLZER. Politické strany Ruska. Hledání identity. Brno: CDK, 2004. 335 s. Politologická řada, svazek č. 18. ISBN 80-7325-032-2. info

Last update: 2008/05/17