Mgr. Aneta Pinková, Ph.D.

Photo not published

 

 
2016

HOLZER, Jan - MAREŠ, Miroslav - DUFEK, Pavel - HAVLÍK, Vlastimil - MOCHŤAK, Michal - PINKOVÁ, Aneta - ROBERTS, Andrew Lawrence - VEJVODOVÁ, Petra - KUPKA, Petr.
Challenges To Democracies in East Central Europe. London : Routledge, 2016. 145 pp. Routledge Advances in European Politics, sv. 127. ISBN 978-1-138-65596-6.


more

 
2015

PINKOVÁ, Aneta.
Employer Organisations and Business Groups in the Czech Republic. Politics in Central Europe, Metropolitan University Prague, o.p.s. ISSN 1801-3422, 2015, vol. 11, no. 1, pp. 75-90.


more

 
2013

HAVLÍK, Vlastimil - PINKOVÁ, Aneta.
State funding of Czech political parties: The signs of a cartel?. Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft, Rakousko, Austria. ISSN 1615-5548, 2013, vol. 42, no. 4, pp. 391-406.


more

 

PINKOVÁ, Aneta.
Vliv institucionálního zapojení nevládních organizací na volbu strategií. Středoevropské politické studie, Brno, MPÚ. ISSN 1212-7817, 2013, vol. 15, no. 1, pp. 40-53.


more

 
2012

HAVLÍK, Vlastimil - PINKOVÁ, Aneta.
Cartel, Clientelist or Entrepreneur? Party Finance in the Czech Republic. 2012.


more

 

PINKOVÁ, Aneta.
Corruption as a Campaign Issue in Czech Elections. 2012.


more

 

PINKOVÁ, Aneta.
Czech Parties and Corruption: Corruption as A Campaign Issue. 2012.


more

 

HAVLÍK, Vlastimil - PINKOVÁ, Aneta.
Electoral legislation reforms, state funding and political parties in the Czech Republic: a sign of cartelization of party politics?. 2012.


more

 

book coverHAVLÍK, Vlastimil - PINKOVÁ, Aneta - BALCERE, Ilze - CHOLOVA, Blagovesta - HAVLÍK, Vratislav - SMRČKOVÁ, Markéta - SPÁČ, Peter - WOJTAS, Kinga - KRAŠOVEC, Alenka.
Populist Political Parties in East-Central Europe. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 280 pp. Monografie 49. ISBN 978-80-210-6105-7.


more

 

HAVLÍK, Vlastimil - PINKOVÁ, Aneta.
Populisté, protestní strany, outsideři? Několik poznámek ke konceptualizaci populistických politických stran. Rexter. ISSN 1214-7737, 2012, vol. 10, no. 2, pp. 121-153.


more

 

PINKOVÁ, Aneta.
Stále více „skotský“: Volby do Skotského parlamentu v roce 2011. Evropská volební studia, Brno, MPÚ FSS MU. ISSN 1801-6545, 2012, vol. 7, no. 1, pp. 76-87.


more

 
2011

book coverCÍSAŘ, Ondřej - KLAMKOVÁ, Katarína - MAREK, Dan - VALTEROVÁ, Aneta.
Praxe zájmové politiky. Učební text pro potřeby kurzu POL497 Katedry politologie FSS MU. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 146 pp. ISBN 978-80-210-5559-9.


more

 

BRUNCLÍK, Miloš - HAVLÍK, Vlastimil - PINKOVÁ, Aneta.
Skandinávie. Proměny politiky v severských zemích. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 320 pp. Neuveden. ISBN 978-80-7357-703-2.


more

 

PINKOVÁ, Aneta.
Zaměstnavatelské a podnikatelské organizace v ČR: Prosazování organizovaných zájmů. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011. 202 pp. Ediční řada ISPO FSS MU, č. 15. ISBN 978-80-7325-258-8.


more

 
2010

PINK, Michal - VALTEROVÁ, Aneta.
Podpora krajní pravice a "náboženství" z pohledu volební geografie: příklad SNS. In Grešková, Lucia. Náboženské korene pravicového extrémismu. Bratislva : Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2010. Mimo 1, ISBN 978-80-89096-42-8, pp. 99 - 119.


more

 

PINK, Michal - VALTEROVÁ, Aneta.
Volby do Poslanecké sněmovny České republiky 2010 a jejich alternativní výstupy. on-line Středoevropské politické studie, Brno, MPÚ. ISSN 1212-7817, 2010, vol. 12, no. 2-3, pp. 142-158.


more

 

VALTEROVÁ, Aneta.
Zdravotní politika. In Balík, Stanislav - Císař, Ondřej - Fiala, Petr. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. Vyd. 1. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. Srovnávací politologie, 13, ISBN 978-80-7325-236-6, pp. 616-649.


more

 

VALTEROVÁ, Aneta.
Zemědělská politika. In Balík, Stanislav - Císař, Ondřej - Fiala, Petr. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. Vyd. 1. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. Srovnávací politologie, 13, ISBN 978-80-7325-236-6, pp. 650-692.


more

 
2009

VALTEROVÁ, Aneta.
Gorúhhá-je zínaf´. In Gozar be demokrasí dar kešvarhá-je Oropá-je markazí. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. mimo edice, ISBN 978-80-7325-182-6, pp. 200-214.


more

 

VALTEROVÁ, Aneta.
Násilí jako strategie zájmových skupin. Rexter - časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu, Brno, Centrum strategických studií. ISSN 1214-7737, 2009, vol. 2009, no. 1, pp. 24-43.


more

 

VALTEROVÁ, Aneta.
Parlamentní volby v Litevské republice. Evropská volební studia, Brno, Institut pro srovnávací politologický výzkum. ISSN 1801-6545, 2009, vol. 4, no. 1, pp. 90-101.


more

 

VALTEROVÁ, Aneta.
Pluralismus a korporativismus: využitelnost klasických modelů zájmové politiky jako rámce pro empirický výzkum. on-line Středoevropské politické studie, Brno, Mezinárodní politologický ústav MU. ISSN 1212-7817, 2009, vol. 11, no. 4, pp. 267-283.


more

 

VALTEROVÁ, Aneta.
Studying Interest Groups in Post-Communist Countries: Theoretical Background. Contemporary European Studies, Olomouc, Palacký University. ISSN 1802-4289, 2009, vol. SI 2009, no. říjen, pp. 52-59.


more

 
2008

VALTEROVÁ, Aneta.
Did Austro-corporatism spread? Czech Republic, Slovakia and Hugary. Central European Political Science Review: Quarterly of Central European Political Science Alliance, Budapest, SISZA communication and CEPSR Ltd., Hungary. ISSN 1586-4197, 2008, vol. 9, no. 32, pp. 60-82.


more

 

VALTEROVÁ, Aneta.
Manifestations of Corporatism in the Czech Republic. Acta academica karviniensia, Karviné, Slezská univerzita v Opavě, Obchodně pod. ISSN 1212-415X, 2008, vol. 2, no. 2008, pp. 239-254.


more

 

VALTEROVÁ, Aneta.
Zájmové skupiny a jejich systémy v procesu demokratizace a konsolidace demokracie. Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, Plzeň, Fakulta filozofická Západočeské univerzity. ISSN 1802-0364, 2008, vol. 3, no. 5, pp. 123-137.


more

 
2007

HAVLÍK, Vlastimil - VALTEROVÁ, Aneta.
Evropeizace českých politických stran: aplikace Ladrechova konceptu. Slovenská politologická revue, Trnava, Katedra politologie UCM v Trnave. ISSN 1335-9096, 2007, vol. VII., no. 4, pp. 77-103.


more

 

VALTEROVÁ, Aneta.
Evropské federace zájmových skupin: příležitost pro socioekonomické skupiny z nových členských zemí. Sociální studia, Brno, Fakulta sociálních studií. ISSN 1214-813X, 2007, vol. 2007, no. 3, pp. 47-60.


more

 
2006

VALTEROVÁ, Aneta.
Česká tripartita v evropském kontextu. Středoevropské politické studie, Brno, Mezinárodní politologický ústav MU. ISSN 1212-7817, 2006, vol. VIII, no. 4, pp. 398-412.


more

 

VALTEROVÁ, Aneta.
Zájmové skupiny v politickém systému Norska. Politologická revue, Praha, Česká společnost pro politické vědy. ISSN 1211-0353, 2006, vol. XII, no. 2, pp. 86-106.


more