Assoc. Prof. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.

Photo not published

 

First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 70 records, displayed 1 - 30

 
2017

CHYTILEK, Roman - TÓTH, Michal.
Stopping the Evil or Settling for the Lesser Evil: An Experimental Study of Costly Voting with Negative Payoffs in a TRS Electoral System. In Recent Trends in Social Systems: Quantitative Theories and Quantitative Models. Heidelberg : Springer Verlag, 2017. Studies in Systems, Decision and Control, ISBN 978-3-319-40583-4, pp. 89-103.


more

 
2016

CHYTILEK, Roman.
Can (Inter-party) Politics “Disappear”?. Sociální studia, Masarykova univerzita. ISSN 1214-813X, 2016, vol. 13, no. 1, pp. 23-43.


more

 

HRBKOVÁ, Lenka - CHYTILEK, Roman - JANOVSKÝ, Jozef - EIBL, Otto - ZAGRAPAN, Jozef.
Experimental Test of Motivated Reasoning: Attitudes towards the Czech Presidents. In Political Communication in Times of Crisis. Berlin : Logos Verlag Berlin, 2016. Neuveden, ISBN 978-3-8325-4177-4, pp. 51-75.


more

 
2015

EIBL, Otto - HRBKOVÁ, Lenka - CHYTILEK, Roman - TÓTH, Michal.
Noc vědců 2015, Campus MU. 2015.


more

 

HRBKOVÁ, Lenka - CHYTILEK, Roman.
Příliš dobré kauzální argumenty na to, aby byly pravdivé? Experimentalní validita v postlacourovské době. Sociální studia, Masarykova univerzita. ISSN 1214-813X, 2015, vol. 12/2015, no. 4, pp. 7-16.


more

 

CHYTILEK, Roman - HRBKOVÁ, Lenka (Eds.).
Sociální studia. Experimenty. Masarykova univerzita, 2015.


more

 

CHYTILEK, Roman - TÓTH, Michal.
Stopping the Evil or Settling for Lesser Evil: An Experimental Study of Costly Voting with Negative Payoffs in TRS Electoral System. 2015.


more

 
2014

CHYTILEK, Roman - EIBL, Otto - ZAGRAPAN, Jozef - HRBKOVÁ, Lenka - FIŠAR, Miloš.
Brněnští politologové zkoumají korupci pomocí počítačové "hry". Český rozhlas, 2014.


more

 

ŠPALEK, Jiří - CHYTILEK, Roman.
Kdy se Češi vyhýbají daním? A volili by muslima? Zjišťují to experimenty z Brna. Hospodářské noviny, 2014.


more

 

HRBKOVÁ, Lenka - EIBL, Otto - CHYTILEK, Roman.
Noc vědců 2014, Hvězdárna a planetárium Brno. 2014.


more

 

CHYTILEK, Roman.
Politický prostor a politická témata. Studie k soutěži politických stran. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2014. 203 pp. Politologická řada/ svazek 48. ISBN 978-80-7325-357-8.


more

 

CHYTILEK, Roman - ŠPALEK, Jiří - FIŠAR, Miloš.
The Framing Effects in the Experimental Study of Corruption: The Case of Staff Rotation”. 2014.


more

 

book coverHAVLÍK, Vlastimil - EIBL, Otto - GREGOR, Miloš - GREGOR, Kamil - HRBKOVÁ, Lenka - CHYTILEK, Roman - KNEBLOVÁ, Eva - MACEČEK, Tomáš - MACKOVÁ, Alena - NOVÝ, Michal - PINK, Michal - SPÁČ, Peter - ŠEDO, Jakub - VODA, Petr.
Volby do Poslanecké sněmovny 2013. Brno : Munipress, 2014. 348 pp. Monografie č. 57. ISBN 978-80-210-7147-6.


more

 

CHYTILEK, Roman - EIBL, Otto - HRBKOVÁ, Lenka - ZAGRAPAN, Jozef - JANOVSKÝ, Jozef.
Vzhled jako kognitivní zkratka v politickém uvažování: Experimentální studie vlivu stereotypů na hodnocení politiků v prostředí se silnou přítomností politických témat. Sociální studia, Masarykova univerzita. ISSN 1214-813X, 2014, vol. 17, no. 1, pp. 81-108.


more

 
2013

CHYTILEK, Roman - NEMČOK, Miroslav.
Dynamika premien predvolebných tém a politického priestoru na Slovensku: Môžu dva roky niečo zmeniť?. Politologický časopis, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1211-3247, 2013, vol. XX., no. 4, pp. 419-440.


more

 

KOZUBÍK, Jan - CHYTILEK, Roman.
Formální pravomoci současných evropských monarchů a jejich reálné využití. Politologický časopis, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1211-3247, 2013, vol. 20, no. 4, pp. 483-506.


more

 

CHYTILEK, Roman - EIBL, Otto - HRBKOVÁ, Lenka.
Noc vědců 2013, Hvězdárna a planetárium Brno. 2013.


more

 

HRBKOVÁ, Lenka - CHYTILEK, Roman.
Předvolební průzkumy veřejného mínění a předpojatost tisku v České republice. Politologický časopis, Brno, Mezinárodní politologický ústav Masarykovy Univerzity. ISSN 1211-3247, 2013, vol. 20, no. 1, pp. 32-48.


more

 
2012

book coverCHYTILEK, Roman - SPÁČ, Peter.
Rozhodování ve veřejné sféře: model Policy Paradox v ČR. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 215 pp. mimo edici. ISBN 978-80-210-5888-0.


more

 

STRMISKA, Maxmilián - CHYTILEK, Roman.
Strany a stranické soustavy v Jihovýchodní Asii a Oceánii: subkontinentální rámce, srovnávací výzkum a utváření teorie politických stran. Politologický časopis, Brno, Mezinárodní politologický ústav MU. ISSN 1211-3247, 2012, vol. 19, no. 4, pp. 307-321.


more

 

EIBL, Otto - CHYTILEK, Roman - MATUŠKOVÁ, Anna - PETROVÁ, Barbora - BRTNÍK, Radovan - GREGOR, Miloš - HRBKOVÁ, Lenka - HUDÁČKOVÁ, Silvia - KÓŇA, Oto - KRÁLIKOVÁ, Marcela - MACKOVÁ, Alena - PAVLOVÁ, Eva - ŠKRHA, Tomáš - ŽIŽLAVSKÝ, Michal.
Teorie a metody politického marketingu. Vyd. 1. Brno : CDK, 2012. 341 pp. mimo edici. ISBN 978-80-7325-281-6.


more

 
2011

CHYTILEK, Roman - EIBL, Otto.
České politické strany v policy prostoru. Sociologicky casopis/Czech Sociological Review, Praha, Sociologický ústav. ISSN 0038-0288, 2011, vol. 47, no. 1, pp. 61-88.


more

 

CHYTILEK, Roman.
Fidžijská interetnická a intraetnická stranická politika. In Strmiska, Maxmilián - Fiala, Vlastimil - Springerová, Pavlína. Teoretické a metodologické problémy výzkumu politických stran Afriky, Asie, Latinské Ameriky a Oceánie. Vyd. 1. Ústí nad Orlicí : Oftis, 2011. neuveden, ISBN 978-80-7405-149-4, pp. 190-203.


more

 

MALIŇÁK, Petr - CHYTILEK, Roman.
Charakter politického stranictví Papuy-Nové Guineje. In Strmiska, Maxmilián - Fiala, Vlastimil - Springerová, Pavlína. Teoretické a metodologické problémy výzkumu politických stran Afriky, Asie, Latinské Ameriky a Oceánie. Vyd. 1. Ústí nad Orlicí : Oftis, 2011. neuveden, ISBN 978-80-7405-194-4, pp. 174-189.


more

 

MAŠKARINEC, Pavel - CHYTILEK, Roman.
Je možné využít Taageperova přístupu ke studiu účinků volebních systémů na jiné než národní úrovni voleb?. Evropská volební studia, Brno, ISPO FSS MU. ISSN 1801-6545, 2011, vol. 6, no. 2, pp. 137-148.


more

 

HUDÁČKOVÁ, Silvia - CHYTILEK, Roman.
Možnosti a limity aplikácie teórií konfliktných linií v mimoeurópskom kontexte: prípad Japonska. Politologická revue, Praha, Česká společnost pro politické vědy. ISSN 1211-0353, 2011, vol. 17, no. 1, pp. 33-55.


more

 

SVAČINOVÁ, Petra - CHYTILEK, Roman.
Office Allocation in the Czech Government and Chamber of Deputies in Light of Coalition Theory. World Political Science Review, Berkeley, Berkeley Electronic Press, USA. ISSN 1935-6226, 2011, vol. 7, no. 1, pp. 1-30.


more

 

ŠIMON, Jiří - CHYTILEK, Roman.
Sebejisté a troufalé, ale ne vzrušující. Osobnost značek českých politických stran v perspektivě prvovoličů. Sociální studia, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1214-813X, 2011, vol. 8, no. 3, pp. 41-66.


more

 
2010

SVAČINOVÁ, Petra - CHYTILEK, Roman.
Distribuce postů ve vládě a PS PČR z hlediska teorie koalic. Středoevropské politické studie. ISSN 1212-7817, 2010, vol. XII, no. 1, pp. 1-21.


more

 

STRMISKA, Maxmilián - CHYTILEK, Roman.
Utváření typologií politických stran a problém jejich teoretického a empirického ukotvení. Politologický časopis, Brno, Mezinárodní politologický ústav MU. ISSN 1211-3247, 2010, vol. 17, no. 2, pp. 133-145.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 70 records, displayed 1 - 30