Detail projektu

 

Časopis Halas

Kód projektu:MUNI/D/0850/2011
Období řešení:1/2012 - 12/2012
Investor:Masarykova univerzita
Programový rámec / typ projektu:Grantová agentura MU - Kategorie D - Program rektora - Podpora tvorby studentských časopisů
Fakulta/Pracoviště MU:
Fakulta sociálních studií
Řešitel na MU:Mgr. Hripsime Zohrabyan
Anotace

Studentský časopis Halas vstoupil v podzimním semestru akademického roku 2011/2012 do jubilejního dvacátého roku své existence. Časopis je neodmyslitelně spjat s Fakultou sociálních studií, jejíž studenty provází od vzniku fakulty. Dříve byl vydáván na Fakultě filosofické. Halas byl dříve zaměřen striktně na studentská témata a dění v akademické obci Fakulty sociálních studií. Od října 2011 rozšiřujeme záběr časopisu také na vědeckou tematiku a pokrytí hlavních událostí na univerzitě. Podpory z projektu bychom chtěli využít k upevnění pozice časopisu jakožto univerzitního zpravodajského média, rozšíření redakce o členy z jiných fakult a zabezpečení existence časopisu na fakultě.