Project details

 

Utváření občanských postojů a chování v adolescenci a mladé dospělosti (OPACH)

Project Identification:MUNI/A/0838/2011
Project Period:1/2012 - 12/2012
Investor:Masaryk University
Programme / Project Type:Grant Agency of the Masaryk University - Category A
MU Faculty/Unit:
Faculty of Social Studies
MU Investigator:Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.
Project Team Member:Mgr. Michaela Porubanová
Mgr. Zuzana Scott, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.
Publications/Results:more