Project details

 

Prohlubování konceptuálních a metodologických kompetencí ve výzkumné praxi studujících (PROKOP)

Project Identification:MUNI/A/0833/2011
Project Period:1/2012 - 12/2012
Investor:Masaryk University
Programme / Project Type:Grant Agency of the Masaryk University - Category A
MU Faculty/Unit:
Faculty of Social Studies
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.
Project Team Member:Mgr. Jana Dvořáčková, Ph.D.
Mgr. Petr Fučík, PhD.
Mgr. Petra Havlíková
Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D.
Mgr. Matouš Jelínek
Mgr. Johana Kotišová
Kateřina Lišková, Ph.D.
Mgr. Michal Nekorjak, Ph.D.
Mgr. Hana Porkertová
Mgr. Bc. Denisa Sedláčková
Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D.
Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D.
Assoc. Prof. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.
Publications/Results:more