Publication details

 

Dokončování příprav na východní rozšíření EU

Basic information
Original title:Dokončování příprav na východní rozšíření EU
Title in English:The completion of the east enlargement routing
Authors:Petr Fiala, Markéta Pitrová
Information from University Press
Price:200,00 CZK
Publisher within MU:Faculty of Social Studies
Further information
Citation:FIALA, Petr a Markéta PITROVÁ. Dokončování příprav na východní rozšíření EU. In FIALA, Petr a Markéta PITROVÁ. Rozšiřování ES/EU. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2003. s. 225 - 236, 12 s. Studie, č. 19. ISBN 80-210-3041-0.Export BibTeX
@inbook{489493,
author = {Fiala, Petr and Pitrová, Markéta and Fiala, Petr and Pitrová, Markéta},
address = {Brno},
booktitle = {Rozšiřování ES/EU},
keywords = {EU summits (Laeken; Brussels; Copenhagen); transition periods for future member states},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {80-210-3041-0},
pages = {225 - 236},
publisher = {Mezinárodní politologický ústav},
title = {Dokončování příprav na východní rozšíření EU},
year = {2003}
}
Original language:Czech
Field:Political sciences
Type:Chapter of a book
Keywords:EU summits (Laeken; Brussels; Copenhagen); transition periods for future member states

Kapitola analyzuje výsledek procesu rozšiřování a soustředí se na události summitu v Laekenu, Bruselu, Kodani, včetně konkrétních přístupových podmínek pro ČR.

The chapter is the analyse of the EU enlargement result and it is focused especially on the summits in Laeken, Brsussels and Copenhagen including the Czech accession conditions.

Related projects: