Publication details

 

Tvůrčí seminář Displacement

Basic information
Original title:Tvůrčí seminář Displacement
Title in English:Creative workshop Displacement
Authors:Eleonóra Hamar, Kateřina Janků, Eva Šlesingerová
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Sociology, demography
WWW:link to a new windowhttp://iske.cz/projekty/displacement/displacement.htm
Type:Workshop
Keywords:Displacement; identity; migration

Tvůrčí seminář byl počátkem a určitou první fází konceptualizace a mapování diskurzivního pole pojmu "displacement". Prostřednictvím jednotlivých přednesených příspěvků se započal dialog a příprava konceptuálního prostředí pro finální výstup, kterým bude interdisciplinární konference konaná na jare roku 2004 v Brně a vydání tištěného sborníku z této konference.

...

Related projects: