Publication details

 

Tvůrčí seminář Displacement

Basic information
Original title:Tvůrčí seminář Displacement
Title in English:Creative workshop Displacement
Authors:Eleonóra Hamar, Kateřina Janků, Eva Šlesingerová
Further information
Citation:HAMAR, Eleonóra, Kateřina JANKŮ a Eva ŠLESINGEROVÁ. Tvůrčí seminář Displacement. 2003.Export BibTeX
@misc{490389,
author = {Hamar, Eleonóra and Janků, Kateřina and Šlesingerová, Eva},
keywords = {Displacement; identity; migration},
language = {cze},
title = {Tvůrčí seminář Displacement},
url = {http://iske.cz/projekty/displacement/displacement.htm},
year = {2003}
}
Original language:Czech
Field:Sociology, demography
WWW:link to a new windowhttp://iske.cz/projekty/displacement/displacement.htm
Type:Workshop
Keywords:Displacement; identity; migration

Tvůrčí seminář byl počátkem a určitou první fází konceptualizace a mapování diskurzivního pole pojmu "displacement". Prostřednictvím jednotlivých přednesených příspěvků se započal dialog a příprava konceptuálního prostředí pro finální výstup, kterým bude interdisciplinární konference konaná na jare roku 2004 v Brně a vydání tištěného sborníku z této konference.

...

Related projects: