Publication details

 

Politika aktivního stárnutí - od ideje k implementaci. Překonávání bariér a vytváření příležitostí pro aktivní stárnutí v Evropě

Basic information
Original title:Politika aktivního stárnutí - od ideje k implementaci. Překonávání bariér a vytváření příležitostí pro aktivní stárnutí v Evropě
Title in English:Acitve ageing policy - from ideas to implementation. Overcoming the barriers and seizing the opportunities for active ageing in Europe
Author:Lucie Vidovićová
Further information
Citation:VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Politika aktivního stárnutí - od ideje k implementaci. Překonávání bariér a vytváření příležitostí pro aktivní stárnutí v Evropě. 2005.Export BibTeX
@misc{570188,
author = {Vidovićová, Lucie},
keywords = {active ageing; implementation},
language = {cze},
title = {Politika aktivního stárnutí - od ideje k implementaci. Překonávání bariér a vytváření příležitostí pro aktivní stárnutí v Evropě},
year = {2005}
}
Original language:Czech
Field:Sociology, demography
Type:Workshop
Keywords:active ageing; implementation

Workshop byl uspořádán se zástupci různých aktérů v politice aktivního stárnutí, zástupci MPSV, zdravotnictví, výzkumu, zaměstnavatelů a seniorských organizací. Diskuse byla orientována na identifikaci bariér a vytváření přílažitostí pro novou, komplexní politiku aktivního stárnutí v ČR.

Workshop has been organised with different stakeholders from different fields of interest and regions of Czech Republic (Ministry for labour and social affairs, health sector, employers and older people representation groups, academia and research). The main topic of the debate was search for identification and overcoming of barriers and seizing the opportunities for new, comprehensive active ageing policy in Czech Republic.

Related projects: