Publication details

 

Rodinné prostředí a jeho vliv na výkonovou motivaci jedenáctiletých dětí.

Basic information
Original title:Rodinné prostředí a jeho vliv na výkonovou motivaci jedenáctiletých dětí.
Title in English:Family environment and its influence to acacademic motivation at age eleven.
Author:Jan Mareš
Information from University Press
Price:Not for sale
Publisher within MU:Faculty of Social Studies
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Psychology
Type:Article in Proceedings
Keywords:adolescence; adulthood; time of transition

V této studii jsme se pokusili zmapovat problematiku výkonové motivace ve vztahu ke škole u jedenáctiletých dětí zapojených do longitudinálního výzkumu ELSPAC. Zajímalo nás, jakým způsobem ovlivňuje rodinné prostředí výkonovou motivaci žáků, tj. zda existuje vztah mezi způsobem výchovy v rodině (zjišťovaným Čápovým dotazníkem) a výkonovou motivací žáků ve škole (zjišťovanou v průběhu polostrukturovaného rozhovoru).

Family environment and its influence to acacademic motivation at age eleven - empirical study based on the ELSPAC longitudinal study data sample.

Related projects: