Publication details

 

Konstituování národních zájmů

Basic information
Original title:Konstituování národních zájmů
Title in English:National Interest Formation
Authors:Oldřich Krpec
Further information
Citation:KRPEC, Oldřich. Konstituování národních zájmů. In FIALA, Petr a Maxmilian STRMISKA. Víceúrovňové vládnutí: teori, přístupy, metody. Brno: CDK, 2005. s. 73-93, 20 s. ISBN 80-7325-074-8.Export BibTeX
@inproceedings{621671,
author = {Krpec, Oldřich and Fiala, Petr and Strmiska, Maxmilian},
address = {Brno},
booktitle = {Víceúrovňové vládnutí: teori, přístupy, metody},
keywords = {national interest},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {80-7325-074-8},
pages = {73-93},
publisher = {CDK},
title = {Konstituování národních zájmů},
year = {2005}
}
Original language:Czech
Field:Political sciences
Type:Article in Proceedings
Keywords:national interest

Tento text se zabývá konstituováním národních zájmů v demokratické společnosti. Obsahuje komplexní analýzu tohoto fenoménu.

This text deals with the problem of National Interest Formation in democratic society. Therefore includes analysisi of this problem.

Related projects: