Publication details

 

Česká tripartita v evropském kontextu

Basic information
Original title:Česká tripartita v evropském kontextu
Title in English:The Council of Economic and Social Agreement in the European Context
Author:Aneta Valterová
Further information
Citation:VALTEROVÁ, Aneta. Česká tripartita v evropském kontextu. Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2006, VIII, č. 4, s. 398-412. ISSN 1212-7817.Export BibTeX
@article{714185,
author = {Valterová, Aneta},
article_location = {Brno},
article_number = {4},
keywords = {Council of Economic and Social Agreement;Trade unions; Employers organizations; Policy concertation},
language = {cze},
issn = {1212-7817},
journal = {Středoevropské politické studie},
title = {Česká tripartita v evropském kontextu},
url = {http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=283},
volume = {VIII},
year = {2006}
}
Original language:Czech
Field:Political sciences
WWW:link to a new windowhttp://www.cepsr.com/clanek.php?ID=283
Type:Article in Periodical
Keywords:Council of Economic and Social Agreement;Trade unions; Employers organizations; Policy concertation

Článek představuje český tripartitní orgán, Radu hospodářské a sociální dohody (RHSD), v evropském kontextu. Zaměřuje se na ty aspekty tripartitních jednání, které nejvíce ovlivňují pozici a roli tripartity v politickém systému ČR. Pozice a fungování české tripartity jsou srovnávány s obodbnými institucemi v rámci Evropské unie.

This article aims to introduce the Czech tripartite body, the Council of Economic and Social Agreement in the European context. The article concentrates on such aspects of the tripartite negotiations that are most likely to influence the position and role of the tripartite body in the political system of the Czech Republic. Therefore, it is focused on the national (macro) level and it is more concerned with policy concertation than with collective bargaining.

Related projects: