Publication details

 

Český anarchofeminismus

Basic information
Original title:Český anarchofeminismus
Title in English:Czech Anarcha-Feminism
Author:Kateřina Vráblíková
Further information
Citation:VRÁBLÍKOVÁ, Kateřina. Český anarchofeminismus. Rexter - časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu, Brno: Centrum strategických studií, 2006, roč. 5, č. 2. ISSN 1214-7737.Export BibTeX
@article{725603,
author = {Vráblíková, Kateřina},
article_location = {Brno},
article_number = {2},
keywords = {Anarchism; anarcha-feminism; women's movement; Czech Republic; gender; Anarchofeminist Group},
language = {cze},
issn = {1214-7737},
journal = {Rexter - časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu},
title = {Český anarchofeminismus},
url = {http://rexter.cz/clanek.aspx?id=9},
volume = {5},
year = {2006}
}
Original language:Czech
Field:Political sciences
WWW:link to a new windowhttp://rexter.cz/clanek.aspx?id=9
Type:Article in Periodical
Keywords:Anarchism; anarcha-feminism; women's movement; Czech Republic; gender; Anarchofeminist Group

Text se věnuje současnému aktivismu anarchofeministek v ČR. Tyto skupiny se objevily jako reakce na genderovou nerovnost v českém anarchistickém hnutí. Zároveň tyto skupiny oponují tzv. "institucionálnímu feminismu" neziskových organizací a akademických feministek. Jejich organizovanost má podobu afinifitních skupin.

The paper analyzes contemporary anarcha-feministic activities in the Czech Republic. They appeared as a reaction to gender inequality in the Czech anarchist movement. In 2000 the Anarchist group of the 8th March (later called Anarcho-feminist group) came into existence. Their worldview considers the patriarchy and capitalism to be equivalent causes of the exploitation of both women and men. So they opposed so-called institutional feminism, including non-governmental groups and academic feminism and liberal feminism in general. The group follows the model of affinity group in its organizing and has introduced new creative activities to Czech anarchistic contentious repertoire.

Related projects: