Publication details

 

Evropské federace zájmových skupin: příležitost pro socioekonomické skupiny z nových členských zemí

Basic information
Original title:Evropské federace zájmových skupin: příležitost pro socioekonomické skupiny z nových členských zemí
Title in English:European Federations of Interest Groups: Opportunity for Economic Groups from the New Member States
Author:Aneta Valterová
Further information
Citation:VALTEROVÁ, Aneta. Evropské federace zájmových skupin: příležitost pro socioekonomické skupiny z nových členských zemí. Sociální studia, Brno: Fakulta sociálních studií, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 47-60. ISSN 1214-813X.Export BibTeX
@article{734507,
author = {Valterová, Aneta},
article_location = {Brno},
article_number = {3},
keywords = {Interest groups; Central and Eastern Europe; European federations; Eurogroups},
language = {cze},
issn = {1214-813X},
journal = {Sociální studia},
title = {Evropské federace zájmových skupin: příležitost pro socioekonomické skupiny z nových členských zemí},
volume = {2007},
year = {2007}
}
Original language:Czech
Field:Political sciences
Type:Article in Periodical
Keywords:Interest groups; Central and Eastern Europe; European federations; Eurogroups

Evropská integrace a neustále vzrůstající význam nadnárodní úrovně rozhodování vedly k významným změnám prostředí, v němž operují zájmové organizace. Jeden ze způsobů, kterými se zájmové organizace vyrovnávají s těmito změnami, je sdružování do federací zájmových skupin na evropské úrovni. Tento článek si klade za cíl analyzovat možné výhody a příležitosti, které členství v evropských federacích přináší socioekonomickým zájmovým skupinám (odborovým svazům a zaměstnavatelským organizacím). V první části je text zaměřen na zhodnocení výhod členství v evropských federacích. Druhá se pak zabývá analýzou specifik socioekonomických organizací, především vzhledem k jejich pozici evropských sociálních partnerů. Zvláštní pozornost je věnována roli a pozici zájmových skupin z nových členských států střední a východní Evropy.

European integration and the ever increasing importance of the supranational level of European decision-making bring about significant changes of the interest groups working environment. One of the ways of dealing with these changes is associating into European-level federations of interest groups. The aim of this article is an analyses of possible advantages and opportunities which European federations of economic groups (that is trade unions and employers groups) offer to their members. First, the advantages of joining a European federation (Eurogroup) in general will be discussed. Second, the specifics of economic organization, especially in relation to their role of European social partners will be discussed. Special attention will be paid to the role and positions of interest groups from the new member countries from Central and Eastern Europe.

Related projects: