Publication details

 

Jak zkoumat sociální hnutí? Aktivismus ženských skupin v ČR.

Basic information
Original title:Jak zkoumat sociální hnutí? Aktivismus ženských skupin v ČR.
Title in English:How to Research Social Movements? Czech Women's movement
Author:Kateřina Vráblíková
Further information
Citation:VRÁBLÍKOVÁ, Kateřina. Jak zkoumat sociální hnutí? Aktivismus ženských skupin v ČR. Politologický časopis, Brno: MPU, 2007, XIV, č. 3, s. 224-246. ISSN 1211-3247.Export BibTeX
@article{743247,
author = {Vráblíková, Kateřina},
article_location = {Brno},
article_number = {3},
keywords = {social movements; political opportunity structure; cultural aspect;womens movement;Czech Republic},
language = {cze},
issn = {1211-3247},
journal = {Politologický časopis},
title = {Jak zkoumat sociální hnutí? Aktivismus ženských skupin v ČR.},
volume = {XIV},
year = {2007}
}
Original language:Czech
Field:Political sciences
Type:Article in Periodical
Keywords:social movements; political opportunity structure; cultural aspect;womens movement;Czech Republic

Text se věnuje výzkumnému přístupu analýzy sociálních hnutí navazujícího na koncept politického procesu. Druhá část práce navržený analytický rámec aplikuje na případ ženského hnutí v ČR.

This paper provides a framework for the analysis of social movements, drawing on political process theory. This framework is used in the second part of the paper to analyze the Czech women's movement between 1989 and 2006-.

Related projects: