Publication details

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako aktér zahraniční politiky České republiky

book cover

Basic information
Original title:Ministerstvo průmyslu a obchodu jako aktér zahraniční politiky České republiky
Title in English:english
Authors:Oldřich Krpec
Information from University Press
Price:150,00 CZK
Publisher within MU:Faculty of Social Studies
Further information
Citation:KRPEC, Oldřich. Ministerstvo průmyslu a obchodu jako aktér zahraniční politiky České republiky. In KOŘAN, Michal a Martin HRABÁLEK. Česká zahraniční politika: aktéři, struktura, proces. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2007. s. 99-119, 20 s. Studie 48. ISBN 978-80-210-4459-3.Export BibTeX
@inbook{747668,
author = {Krpec, Oldřich and Kořan, Michal and Hrabálek, Martin},
address = {Brno},
booktitle = {Česká zahraniční politika: aktéři, struktura, proces},
keywords = {english},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-4459-3},
pages = {99-119},
publisher = {Mezinárodní politologický ústav},
title = {Ministerstvo průmyslu a obchodu jako aktér zahraniční politiky České republiky},
year = {2007}
}
Original language:Czech
Field:Political sciences
Type:Chapter of a book
Keywords:english

Tento text se zabývá tím co indikuje název a ten zní: Ministerstvo průmyslu a obchodu jako aktér zahraniční politiky České republiky.

Tento text se zabývá tím co indikuje název a ten zní: Ministerstvo průmyslu a obchodu jako aktér zahraniční politiky České republiky.