Publication details

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako aktér zahraniční politiky České republiky

book cover

Basic information
Original title:Ministerstvo průmyslu a obchodu jako aktér zahraniční politiky České republiky
Title in English:english
Authors:Oldřich Krpec
Information from University Press
Price:150,00 CZK
Publisher within MU:Faculty of Social Studies
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Political sciences
Type:Chapter of a book
Keywords:english

Tento text se zabývá tím co indikuje název a ten zní: Ministerstvo průmyslu a obchodu jako aktér zahraniční politiky České republiky.

Tento text se zabývá tím co indikuje název a ten zní: Ministerstvo průmyslu a obchodu jako aktér zahraniční politiky České republiky.