Publication details

 

My jsme si stáří nezavinili, to čeká každýho... Povaha a prevence diskriminace seniorů v ČR

Basic information
Original title:My jsme si stáří nezavinili, to čeká každýho... Povaha a prevence diskriminace seniorů v ČR
Title in English:It is not our fault we age, it is waiting for everyone... Discrimination of older people in Czech Republic
Authors:Lucie Vidovićová, Eva Gregorová
Further information
Citation:VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Eva GREGOROVÁ. My jsme si stáří nezavinili, to čeká každýho... Povaha a prevence diskriminace seniorů v ČR. 1.vyd. Praha: Život 90, 2008. 91 s. Výzkumné zprávy. ISBN 978-80-254-3808-4.Export BibTeX
@book{819781,
author = {Vidovićová, Lucie and Gregorová, Eva},
address = {Praha},
edition = {1.vyd.},
keywords = {age discrimination; ageism; older people; focus groups},
language = {cze},
location = {Praha},
isbn = {978-80-254-3808-4},
publisher = {Život 90},
title = {My jsme si stáří nezavinili, to čeká každýho... Povaha a prevence diskriminace seniorů v ČR},
year = {2008}
}
Original language:Czech
Field:Sociology, demography
Type:Monograph
Keywords:age discrimination; ageism; older people; focus groups

Výzkumná zpráva z výzkumu Povaha a prevence diskriminace seniorů v ČR. Výslekdy kvalitativních skupinových rozovorů na téma povahy disrkimiance a možností její prevence.

Report from research The issue and prevention of discrimination of older people in Czech Republic. Results from focus groups interviews on the issue of age discrimination and on possible ways of its prevention.

Related projects: