Publication details

 

Internetová prezentace školy. Posuzovací arch.

Basic information
Original title:Internetová prezentace školy. Posuzovací arch.
Title in English:School webpage. School self-evaluation tool.
Authors:Josef Lukas, Jan Mareš
Further information
Citation:LUKAS, Josef a Jan MAREŠ. Internetová prezentace školy. Posuzovací arch. Praha: NÚV, 2012. ISBN 978-80-87063-58-3.Export BibTeX
@misc{960033,
author = {Lukas, Josef and Mareš, Jan},
address = {Praha},
keywords = {school self-evaluation; self-evaluation tool; school website; self-evaluation tool user manual},
language = {cze},
location = {Praha},
isbn = {978-80-87063-58-3},
publisher = {NÚV},
title = {Internetová prezentace školy. Posuzovací arch.},
url = {http://www.nuov.cz/uploads/AE/evaluacni_nastroje/28_Internetova_prezentace_skoly.pdf},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Pedagogy and education
WWW:link to a new windowManuál, link to a new windowEvaluační nástroj
Type:Účelové publikace
Keywords:school self-evaluation; self-evaluation tool; school website; self-evaluation tool user manual

Evaluační nástroj nabízí možnost rámcově zhodnotit podobu internetových stránek školy především z hlediska obsahového a formálního. Závěry, získané z posuzovacího archu, nemají být ani tak „definitivním“ a „nestranným“ posouzením, ale mnohem více zdrojem podnětů k zamyšlení nad podobou a funkčností webu školy, jako prostředku komunikace školy. Nástroj mohou využít základní a střední školy všech typů. Nástroj je určen pro vedení škol všech typů a je školám k dispozici v elektronické podobě na portále evaluačních nástrojů, tj. jeho používání vyžaduje středně pokročilou znalost práce s počítačem. V manuálu nástroje je k dispozici popis cílů nástroje, postup pro práci s nástrojem, popis procesu ověřování a teoretická východiska, doporučení pro tvorbu internetové prezentace školy, posuzovací arch a ukázku evaluační zprávy.

The evaluation tool offers the possibility to generally evaluate form of the school web sites and its content. The conclusions obtained from the assessment sheet, do not be understand as "final" or "unbiased" examination, but much more as encouragement to think about the content and functionality of the school website as a communication channel. The tool can use the management of primary and secondary schools of all types. The tool is designed for school leaders of all types and is available to schools in electronic form on the portal evaluation tools, ie, its use requires an intermediate level of computer skills. The manual tool is available a description of the objectives of the instruments, procedures for working with the instrument, a description of the verification process and theoretical basis, recommendations for creating web presentation of the school, survey sheet and a sample evaluation report.