Publication details

 

Skandinávie. Proměny politiky v severských zemích

Basic information
Original title:Skandinávie. Proměny politiky v severských zemích
Title in English:Scandinavia. Transformations of Nordic Politics
Authors:Miloš Brunclík, Vlastimil Havlík, Aneta Pinková
Further information
Citation:BRUNCLÍK, Miloš, Vlastimil HAVLÍK a Aneta PINKOVÁ. Skandinávie. Proměny politiky v severských zemích. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 320 s. ISBN 978-80-7357-703-2.Export BibTeX
@book{960926,
author = {Brunclík, Miloš and Havlík, Vlastimil and Pinková, Aneta},
address = {Praha},
keywords = {Scandinavia; politics; Nordic countries; political systems; political parties; corporativism; foreign policy},
language = {cze},
location = {Praha},
isbn = {978-80-7357-703-2},
publisher = {Wolters Kluwer Česká republika},
title = {Skandinávie. Proměny politiky v severských zemích},
year = {2011}
}
Original language:Czech
Field:Political sciences
Type:Monograph
Keywords:Scandinavia; politics; Nordic countries; political systems; political parties; corporativism; foreign policy

Kniha Skandinávie. Proměny politiky v severských zemích zkoumá Skandinávii jako politický region Evropy. Zaplňuje mezeru v české odborné literatuře tím, že se zaměřuje nejen na tradiční objekty politologického výzkumu jako institucionální rámec a politické strany, ale také poskytuje úvod do problematiky státu blahobytu, systému zájmových skupin a pozice v mezinárodní politice. Kniha sleduje vývoj jak v jednotlivých zemích, tak v regionu jako celku.

The book “Scandinavia: Transformations of Nordic politics” explores Scandinavia as a political region of Europe. Aiming to fill a gap in the Czech academic literature, it focuses not only on traditional subjects of political science research such as institutional framework and political parties, but also provides introduction to the countries’ economy, welfare state, interest representation model and position in international politics. The book follows developments in both the individual Nordic countries and in the region as a whole.

Related projects: