Publication details

 

Komunitní média jako nový nástroj pro rozvoj finanční gramotnosti v ČR : možnosti a výzvy

Basic information
Original title:Komunitní média jako nový nástroj pro rozvoj finanční gramotnosti v ČR : možnosti a výzvy
Title in English:Community media as a new instrument for the financial literacy improvement : possibilities and challenges
Author:Jan Motal
Further information
Citation:MOTAL, Jan. Komunitní média jako nový nástroj pro rozvoj finanční gramotnosti v ČR : možnosti a výzvy. In Nadměrné zadlužení jako zdroj sociálního napětí a extremistických tendencí ve společnosti : Hledání nových cest řešení. 2012.Export BibTeX
@misc{978383,
author = {Motal, Jan},
booktitle = {Nadměrné zadlužení jako zdroj sociálního napětí a extremistických tendencí ve společnosti : Hledání nových cest řešení},
keywords = {community media; financial literacy; media literacy},
language = {cze},
note = {Konference pořádaná DROM a o. s. MARISA v Brně.},
title = {Komunitní média jako nový nástroj pro rozvoj finanční gramotnosti v ČR : možnosti a výzvy},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Mass media, audiovision
Type:Vyžádané přednášky
Keywords:community media; financial literacy; media literacy

Přednáška zhodnotila rámec současných českých médií pro rozvoj finanční gramotnosti, zdůraznila teoretické koncepty i empirické studie, které ukazují na jeho meze. Jako možnou novou alternativu k práci s potenciálně či skutečně sociálně vyloučenými skupinami nabízí komunitní média - ta byla v přednášce vymezena a charakterizována ve vztahu k současnému českému mediálnímu prostředí. Možnosti využití komunitních médií byly demonstrovány na vybraných aspektech finanční gramotnosti, a to včetně konstrukce sociální identity problémových skupin. Přednáška představovala původní výstup k tématu na základě dlouhodobějšího výzkumu.

This conference lecture evaluated contemporary czech media as an instrument of the financial literacy. Author pointed out actual theoretical concepts and results of empirical research related to the topic. The author presented community media as a possible alternative for the media literacy and stressed their place in the czech media space. Possibilities of use as an instrument for community self-improvement and self-developement were demonstrated on sample aspects of the financial literacy, included the social identity construction issue. This lecture was original result of authors' long-term research.