Publication details

 

Konference Company Towns of the Baťa Concern

Basic information
Original title:Konference Company Towns of the Baťa Concern
Title in English:Conference Company Towns of the Baťa Concern
Authors:Lucie Galčanová, Barbora Vacková
Further information
Citation:GALČANOVÁ, Lucie a Barbora VACKOVÁ. Konference Company Towns of the Baťa Concern. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2012. ISSN 0038-0288.Export BibTeX
@article{979359,
author = {Galčanová, Lucie and Vacková, Barbora},
article_location = {Praha},
keywords = {Zlín;Baťa;conference;company towns},
language = {cze},
issn = {0038-0288},
journal = {Sociologický časopis/Czech Sociological Review},
title = {Konference Company Towns of the Baťa Concern},
url = {http://sreview.soc.cas.cz/uploads/0cb123e377cc269807b5e6bd2fb4abd84fe26f32_zprava%20Company%20Towns.pdf},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Sociology, demography
WWW:link to a new windowhttp://sreview.soc.cas.cz/uploads/0cb123e377cc269807b5e6bd2fb4abd84fe26f32_zprava%20Company%20Towns.pdf
Type:Article in Periodical
Keywords:Zlín;Baťa;conference;company towns
Attached files:link to a new windowGalcanova Vackova 2012 zprava Company Towns SC 120412.pdf

Příspěvek je zprávou z konference Company Towns of the Baťa Concern, která se konala v Praze ve dnech 24.–25. 3. 2011. S podporou Nadace Tomáše Bati ji uspořádaly společně Filosofický ústav AV ČR, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU a Katedra společenských věd VŠB.

Conference report on the Company Towns of the Baťa Concern Conference that took place in Prague 24.–25. 3. 2011. The conference was supported by Tomáš Baťa Foundation and organized by FÚ AV ČR, FF OU and VŠB.

Related projects: