Publication details

 

Výzkum komunální a lokální politiky ve Spolkové republice Německo

Basic information
Original title:Výzkum komunální a lokální politiky ve Spolkové republice Německo
Title in English:Research into municipal and local politics in the Federal Republic of Germany
Authors:Vratislav Havlík, Vít Hloušek
Further information
Citation:HAVLÍK, Vratislav a Vít HLOUŠEK. Výzkum komunální a lokální politiky ve Spolkové republice Německo. Politologický časopis / Czech Journal of Political Science, Brno: Mezinárodní politologický ústav FSS MU, 2012, XIX, č. 1, s. 32-45. ISSN 1211-3247.Export BibTeX
@article{979381,
author = {Havlík, Vratislav and Hloušek, Vít},
article_location = {Brno},
article_number = {1},
keywords = {Municipal Politics; Local Politics; German Political Science; Multilevel Governance},
language = {cze},
issn = {1211-3247},
journal = {Politologický časopis / Czech Journal of Political Science},
title = {Výzkum komunální a lokální politiky ve Spolkové republice Německo},
volume = {XIX},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Political sciences
Type:Article in Periodical
Keywords:Municipal Politics; Local Politics; German Political Science; Multilevel Governance

Článek se zabývá stavem výzkumu komunální a lokální politiky v německé politologii. Kromě představení klíčových pracovišť se věnuje i důležitým tématům a aktuálním trendům tohoto výzkumu.

The paper deals with state of research of municipal and local politics in German political science. Besides description of the most important institutes, it covers key topics and actual trends of this research as well.