Publication details

 

Jak překonávat obtíže při zprostředkování souběžné pomoci pro klienta?

Basic information
Original title:Jak překonávat obtíže při zprostředkování souběžné pomoci pro klienta?
Title in English:How to Overcome Obstacles in Mediating Parallel Help for Client?
Author:Libor Musil
Further information
Citation:MUSIL, Libor. Jak překonávat obtíže při zprostředkování souběžné pomoci pro klienta? Sociální práce Sociálna práca, Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2012, roč. 2012/12, č. 1, s. 52-76. ISSN 1213-6204.Export BibTeX
@article{980579,
author = {Musil, Libor},
article_location = {Brno},
article_number = {1},
keywords = {parallel helping intermediation execution obstacles ways of dealing with},
language = {cze},
issn = {1213-6204},
journal = {Sociální práce Sociálna práca},
title = {Jak překonávat obtíže při zprostředkování souběžné pomoci pro klienta?},
volume = {2012/12},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Management and administrative
Type:Article in Periodical
Keywords:parallel helping intermediation execution obstacles ways of dealing with

Článek je věnován otázce: „Jak překonávat realizační obtíže, které brání zprostředkovat klientům souběžnou pomoc jiného pomáhajícího pracovníka, a zajistit tak, aby se vyrovnali s obtížemi, které blokují dosažení cíle jejich spolupráce se sociálním pracovníkem?“ Autor u tří aktérů zprostředkování souběžné pomoci – sociálního pracovníka, klienta a dalšího pomáhajícího pracovníka – vymezuje tři typy realizačních potíží: nedostatek představ o účelnosti zprostředkování další pomoci, nedostatek motivace a zábrany v kontaktu. V jednotlivých kapitolách, z nichž každá je věnována jednomu z výše uvedených aktérů, autor uvádí a zdůvodňuje doporučení, jak zvládat realizační obtíže zprostředkování další pomoci.

The article is devoted to the question: “How to overcome difficulties that hinder to mediate parallel help of another helping worker so that client is able to cope with obstacles to reaching aims of his or her cooperation with social worker?” The author defines three kinds of obstacles to participation of actors (i.e. social worker, client and parallel helper) in arranging parallel help: lack of notion of parallel help, lack of motivation to participate in it and restraints to contact with other actor of parallel help. Each of the three chapters is devoted to one of the aforementioned actors, to their obstacles to parallel help and to substantiation of ways to get over these obstacles.