Detail publikace

 

Souvislost psychických potíží a rizikového chování adolescentů

Základní údaje
Originální název:Souvislost psychických potíží a rizikového chování adolescentů
Autor:Lucie Foltová
Další údaje
Citace:FOLTOVÁ, Lucie. Souvislost psychických potíží a rizikového chování adolescentů. Česká a slovenská psychiatrie, Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2012, roč. 108, č. 2, s. 72-79. ISSN 1212-0383.Export BibTeX
@article{981537,
author = {Foltová, Lucie},
article_location = {Praha},
article_number = {2},
keywords = {adolescents; ELSPAC; frame of mind; risk behaviour},
language = {cze},
issn = {1212-0383},
journal = {Česká a slovenská psychiatrie},
title = {Souvislost psychických potíží a rizikového chování adolescentů},
url = {http://www.cspsychiatr.cz/dwnld/CSP_2012_2_72_79.pdf},
volume = {108},
year = {2012}
}
Originální jazyk:čeština
Obor:Psychologie
WWW:odkaz do nového oknahttp://www.cspsychiatr.cz/dwnld/CSP_2012_2_72_79.pdf
Druh:Článek v odborném periodiku
Klíčová slova:adolescents; ELSPAC; frame of mind; risk behaviour

Cíl: Ověřit, zda u neklinického souboru adolescentů lze identifikovat případnou souvislost jejich psychického stavu se zapojením do několika specifických typů rizikového chování. Materiál a metoda: Soubor vychází ze studie ELSPAC a zahrnuje 1531 adolescenta. Byla použita data ze šetření v 15 letech věku respondentů, kteří byli rozděleni do pěti sledovaných skupin dle rizikového chování (návykové, antisociální, rizikové sexuální, komorbidní a bez rizikového chování). Pomocí statistických metod (Chí2-test, ANOVA, Scheffeho test, RR) v programu SPSS byly sledovány rozdíly mezi skupinami v subškálách dotazníku SDQ a ve vybraných psychických potížích. Výsledky: U chlapců koresponduje míra emočních problémů a také hyperaktivity s nesoustředěností s antisociálním chováním (obojí p<0,001). U dívek jsou sledované rozdíly podobné (též p<0,001). Dále byly nalezeny signifikantní rozdíly mezi skupinami v položkách psychických potíží. Nejméně jimi trpí nerizikoví adolescenti. U dívek souvisejí s rizikovým chováním anxiozita, potíže se spánkem, vtíravé myšlenky (vše p<0,001) a únava (p<0,01); vše nejčastěji u skupiny s antisociálním chováním. U chlapců nejčastěji trpí také skupina s antisociálním chováním - pocity úzkosti, vznětlivostí a únavou; a dále syndromová skupina vtíravými myšlenkami a nechutenstvím (vše p<0,05). Závěr: Psychické potíže souvisejí s rizikovým chováním adolescentů. Zapojení se do rizikového chování neznamená, že tito jedinci nejsou schopni chování prosociálního.

Související projekty: