Publication details

 

Zbavování a omezování způsobilosti v judikatuře ÚS, aneb zůstávají opatrovaným základní práva?

Basic information
Original title:Zbavování a omezování způsobilosti v judikatuře ÚS, aneb zůstávají opatrovaným základní práva?
Title in English:Limitations and deprivations of legal capacity in the CC case-law: do the fundamental rights remain to the guarded at their disposal?
Author:Ivo Pospíšil
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Law sciences
Type:Vyžádané přednášky
Keywords:public guradianship; deprivation of legal capacity; Constitutional Court; municipalities

Přednáška se zabývala změnami v judikatuře Ústavního soudu a stanovení limitů pro rozhodování o zbavení způsobilosti k právním úkonům.

The lecture dealt with the changes in Constitutional Court case-law which sets particular limits for the decisions concernig the deprivation of legal capacity.