Publication details

 

Nové trendy v médiích I : Online a tištěná média

book cover

Basic information
Original title:Nové trendy v médiích I : Online a tištěná média
Title in English:New Trends in Media I : online media and the press
Author:Jaroslav Čuřík (Ed.)
Further information
Citation:ČUŘÍK, Jaroslav. Nové trendy v médiích I : Online a tištěná média. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 240 s. ISBN 978-80-210-5825-5.Export BibTeX
@misc{987880,
author = {Čuřík, Jaroslav},
address = {Brno},
edition = {1. vyd.},
keywords = {online journalism; print media; news; journalism; feature; story; news feature; proofreading; media law; journalistic ethics; newsroom; convergence; multimedia journalist; innovating journalist education},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-5825-5},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {Nové trendy v médiích I : Online a tištěná média},
url = {http://www.munimedia.cz/book/},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Mass media, audiovision
WWW:link to a new windowhttp://www.munimedia.cz/book/
Type:Editorství tématického sborníku
Keywords:online journalism; print media; news; journalism; feature; story; news feature; proofreading; media law; journalistic ethics; newsroom; convergence; multimedia journalist; innovating journalist education
Attached files:link to a new windowNove trendy v mediich I.pdf

„Nové trendy v médiích I : Online a tištěná média“ (editor Jaroslav Čuřík) jsou odbornou recenzovanou publikací určenou především pro vysokoškolské studenty žurnalistiky, případně studenty oboru na vyšších odborných školách a jiné zájemce o žurnalistiku včetně novinářů z praxe. Publikace nabízí základní přehled o žurnalistických postupech v online a tištěných médiích především optikou nových trendů v médiích.

“New Trends in Media I : online media and the press” (edit. Jaroslav Čuřík) is scholarly peer-reviewed publication. Its target group is mainly journalism students on universities or on colleges, media professionals or general public interested in journalism. The publication offers an overview of journalism practice in online and print media with an emphasis on new trend in media.

Related projects: