Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 346

Alphabetical list of 30 titles starting from: 201

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 3Letter F, page 4Letter G, page 4Letter H, page 4Letter CH, page 4Letter I, page 4Letter J, page 5Letter K, page 5Letter L, page 6Letter M, page 6Letter N, page 6Letter O, page 7Letter P, page 7Letter Q, page 8Letter R, page 8Letter S, page 9Letter T, page 9Letter U, page 11Letter V, page 11Letter W, page 11Letter X, page 12Letter Y, page 12Letter Z, page 12
First pagePrevious page|...|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|Next pageLast page
found: 346 records, displayed 201 - 230

 

STOJAROVÁ, Věra.
Political polarization in the Czech Republic and beyond. 2016.


more

 

VEJVODOVÁ, Petra.
Politics for Europe - Politics against the Right?. 2016.


more

 

HAVLÍK, Vlastimil - KANIOK, Petr.
Populism and Euroscepticism in the Czech Republic: Meeting Friends or Passing By?. Romanian Journal of European Affairs, Institutul European din România, Romania. ISSN 1582-8271, 2016, vol. 16, no. 2, pp. 20-35.


more

 

HAVLÍK, Vlastimil.
Populism and Political Entrepreneurs in the Czech Republic. 2016. 3 pp.


more

 

HAVLÍK, Vlastimil - SPÁČ, Peter.
Populism and the Decline of Party Organization: the Czech Republic and Slovakia Compared. 2016.


more

 

HAVLÍK, Vlastimil.
Populism, Illiberalism and Political Entrepreneurs in the Czech Republic. 2016.


more

 

HAVLÍK, Vlastimil.
Populismus a ústavní instituce. 2016.


more

 

HAVLÍK, Vlastimil.
Populismus: od ideologie k politické strategii. 2016.


more

 

TURCSÁNYI, Richard.
Postavenie a možnosti spolupráce Slovenska s Čínou v rámci platformy 16+1. Bratislava : Inštitút ázijských štúdií, 2016. 56 pp. Neuveden. ISBN 978-80-971575-1-7.


more

 

KAŇÁK, Jan.
Postoje studentů sociální práce ke spiritualitě a náboženství: výstupy z pilotní studie. In Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové : Gaudeamus, 2016. ISBN 978-80-7435-648-3, pp. 68-73. 2015, Hradec Králové.


more

 

NOVOTNÝ, Gustav - DANĚK, Petr.
Post-sekulární Brno? Proměny religiozity očima brněnských věřících. 2016.


more

 

MACEK, Jakub.
Post-televizní publika? Stahování a konvergentní vztah k populárním obsahům. 2016.


more

 

KORÁBOVÁ, Iva - MASOPUSTOVÁ, Zuzana.
Posttraumatická stresová porucha po porodu. Česká gynekologie, Mladá fronta a.s. ISSN 1210-7832, 2016, vol. 81, no. 1, pp. 14-19.


more

 

LOJDOVÁ, Kateřina - VLČKOVÁ, Kateřina - MAREŠ, Jan.
Power Relations in Classes Taught by Student Teachers. 2016.


more

 

VÁLKOVÁ, Jana - OBROVSKÁ, Lucie - ONDRŮJOVÁ, Zuzana.
Poziční dokument k nerovnému odměňování žen a mužů v České republice. Brno : 2016. 36 pp.


more

 

SKŘIVANOVÁ, Kateřina - ANDERKOVÁ, Ľubomíra - BRANČÍKOVÁ, Dagmar - JARKOVSKÝ, Jiří - BENEŠOVÁ, Klára - ELFMARKOVÁ, Nela - SVĚRÁK, Tomáš - BENDOVA, M. - PETERKOVÁ, Hana - NEDVED, J. - PROTIVÁNKOVÁ, Markéta - MINÁŘ, Luboš - HOLOUBKOVÁ, Eva - DUŠEK, Ladislav.
Predicting Vitality Change in Older Breast Cancer Survivors after Primary Treatment – an Approach Based on Using Time-related Difference of Pro-inflammatory Marker C-reactive Protein. Klinická onkologie, Praha, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně. ISSN 0862-495X, 2016, vol. 29, no. 1, pp. 52-58.


more

 

KUKLETA, Miloslav - DAMBORSKÁ, Alena - ROMAN, Robert - REKTOR, Ivan - BRÁZDIL, Milan.
Primární motorická kůra je aktivována během nemotorické kognitivní úlohy: kazuistika pacienta vyšetřeného intracerebrálními elektrodami. 2016. ISBN 978-80-7471-151-0.


more

 

SKALÍK, Jan - CHABADA, Tomáš - PELIKÁN, Vojtěch - LIBROVÁ, Hana - GROHMANN, Dominik - ČERNÝ, Martin - KALA, Lukáš - GALČANOVÁ, Lucie.
Proměny životního způsobu a jeho environmentálních souvislostí. 2016. CZE, Brno, FSS MU. 20.4.2016 - 24.4.2016, European Activity.


more

 

SMOLÍK, Josef.
Propaganda. Známý termín? Definice propagandy pro potřeby vzdělávání v občanské výchově. Media4U Magazine, Praha, Jan Chromý. ISSN 1214-9187, 2016, vol. 13, no. 2, pp. 53-58.


more

 

PRŮCHA, Jan - BURKOVIČOVÁ, Radmila - DOPITA, Miroslav - POLONCYOVÁ, Jana - SYSLOVÁ, Zora.
Předškolní dítě a svět vzdělávání. Přehled teorie, praxe a výzkumných poznatků. Vyd. První. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. 256 pp. neuvedeno. ISBN 978-80-7552-323-5.


more

 

JOHANISOVÁ, Naděžda.
Příklady environmentálních sociálních podniků v ČR a zahraničí. 2016.


more

 

ŠIMKOVÁ, Lucie - VODÁČKOVÁ, Daniela - JAKLOVÁ STŘIHAVKOVÁ, Daniela.
Přístup pracovníků linek důvěry k opakovaně volajícím klientům. Časopis sociální práce|Sociálna práca, Národní centrum pro rodinu. ISSN 1213-6204, 2016, vol. 2/16, pp. 57-76.


more

 

SMOLÍK, Josef.
Psychologie davů na počátku 21. století. Doslov. In Psychologie davu. Vyd. 1. Praha : Portál, 2016. Klasici, ISBN 978-80-262-1028-3, pp. 131-164.


more

 

ŘIHÁČEK, Tomáš - ROUBAL, Jan.
Psychoterapeutické metody v praxi: Výsledky průzkumu mezi českými psychoterapeuty. 2016.


more

 

PETROV, Jan.
Působení judikatury ESLP na národní právní řády: Role vnitrostátních orgánů. Jurisprudence, Wolters Kluwer a.s. ISSN 1802-3843, 2016, vol.  25, no.  1, pp. 21-29.


more

 

MACEK, Jakub.
Radikalizace a polarizace veřejných diskurzů a důvěra mediálních publik ve zpravodajské zdroje. 2016.


more

 

VEJVODOVÁ, Petra.
Radikalizace vůči muslimům v ČR. 2016.


more

 

CÍGLER, Hynek.
Recenzní proces testů jako prostředek ke zkvalitnění české psychologické diagnostiky. 2016.


more

 

KATARÍNA, Šipulová - SMEKAL, Hubert.
Referencing International HR Law by Constitutional Courts. 2016.


more

 

STOJAROVÁ, Věra.
Referendum in BiH: Opening of Pandora´s Box or continuation of post-Dayton stalemate?. New Eastern Europe. 2016.


more

 
First pagePrevious page|...|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|Next pageLast page
found: 346 records, displayed 201 - 230