Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 128

Alphabetical list of 30 titles starting from: 99

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 2Letter G, page 2Letter H, page 2Letter CH, page 2Letter I, page 2Letter J, page 2Letter K, page 2Letter L, page 2Letter M, page 2Letter N, page 3Letter O, page 3Letter P, page 3Letter Q, page 3Letter R, page 3Letter S, page 4Letter T, page 4Letter U, page 5Letter V, page 5Letter W, page 5Letter X, page 5Letter Y, page 5Letter Z, page 5
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|Next pageLast page
found: 128 records, displayed 99 - 128

 

MACHÁČKOVÁ, Hana.
Soukromí a sebe-odhalování na online sociálních sítích. In Děti a dospívající online: Vybraná rizika používání internetu. Praha : Grada, 2015. Psyché, ISBN 978-80-247-5010-1, pp. 55-75.


more

 

VOLKOVÁ, Anežka.
Specific fears in emerging adulthood among Czech undergraduate students. 2015.


more

 

VOLKOVÁ, Anežka - DUŠKOVÁ, Pavla.
Specific Fears in Emerging Adulthood among Czech Undergraduate Students. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Elsevier. ISSN 1877-0428, 2015.


more

 

MAREŠ, Jan.
Subjektivní koncepce některých psychometrických charakteristik dotazníků a testů u studentů PedF MU. 2015.


more

 

SMOLÍK, Josef.
Subkultury mládeže: Od deviace k fragmentaci. Sociální pedagogika/Social education, Zlín, Univerzita Tomáše Bati. ISSN 1805-8825, 2015, vol. 3, no. 1, pp. 36-55.


more

 

KRYLOVÁ, Radoslava.
Tak trochu jiná divočina. 2015.


more

 

HLOUCHOVÁ, Iveta.
Targeted killing as a tool of counterinsurgency: Case study of night raids in Afghanistan. In Panorama of Global Security Environment 2014. Vyd. 1. Bratislava : Center for European and North Atlantic Affairs, 2015. ISBN 978-80-971124-9-3, pp. 445-455.


more

 

VOLEK, Jaromír.
Televizní publika ve věku digitální fragmentace. In KAŇKA, Petr, KOFRÁNKOVÁ, Václava, MAYEROVÁ, Indrid, ŠTOLL, Martin a kol. AUTOR-VIZE-MEZE-TELEVIZE. Vyd. 1. Praha, Bratislava : International ART CAMPUS Prague - Bratislava: Vysoká škola múzických umění, 2015. sv. 1, ISBN 978-80-86877-76-1, pp. 31-50.


more

 

CÍGLER, Hynek.
Testování a psychometrika v České republice pohledem začínajícího psychometrika: Kde jsou hlavní nedostatky?. 2015.


more

 

KANIOK, Petr.
The Czech Republic 2014 European Parliament Election: Voters Gone Out, New Parties In. Political Preferences, Katowice, University of Silesia, Poland. ISSN 2083-327X, 2015, vol. 2014, no. 9, pp. 7-21.


more

 

HAVLÍK, Vratislav.
The EU Regional Policy in the Czech Republic and its impact on European identification of Czech citizen. In EU Regional Policy and the identification with Europe. Zaragoza : Cuadernos Manuel Giménez Abad, 2015. pp. 15-23.


more

 

PAVELKA, Jiří.
The Factors Affecting the Presentation of Events and the Media Coverage of Topics in the Mass Media. In Procedia - Social and Behavioral Sciences. USA : Elsevier, 2015. pp. 623-629.


more

 

CHLÁDKOVÁ, Lucie - MAREŠ, Miroslav.
The Flag Bearer of Slovenian Nationalism Knocked Out? The Rise and Fall of the Slovenian National Party. Slovenska Politologicka Revue - Slovak Journal of Political Sciences, Slovakia. ISSN 1335-9096, 2015, vol. 15, no. 2, pp. 114-132.


more

 

ŠMAHEL, David - WRIGHT, Michelle - ČERNÍKOVÁ, Martina.
The impact of digital media on health: children’s perspectives. International Journal of Public Health, Springer, USA. ISSN 1661-8556, 2015, vol. 60, no. 2, pp. 131-137.


more

 

MASCHERONI, Giovanna - ÓLAFSSON, Kjartan.
The mobile Internet: Access, use, opportunities and divides among European children. New media and society, Thousand Oaks, CA, Sage, USA. ISSN 1461-7315, 2015, vol. 17, no. 1, pp. 1-23.


more

 

KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HAVLÍKOVÁ, Jana.
The potential of domiciliary care service in the Czech Republic to promote ageing in place. European journal of social work, Oxfordshire, Carfax Publishing, Great Britain. ISSN 1369-1457, 2015, vol. 18, no. 1, pp. 65-80.


more

 

POLEDŇOVÁ, Ivana - ŠMEJKALOVÁ, Jindřiška - BORŮVKOVÁ, Jana.
The relation of personality factors to classroom sociometric status in secondary school students. In Communication and Information Technology in Society. Vyd. 1. Cambridge : Cambridge Scholars Publishing,, 2015. Volume 3 Social Communication., ISBN 978-1-4438-7540-0, pp. pp. 109- 133.


more

 

VEJVODOVÁ, Petra - MAREŠ, Miroslav.
The Risk of Terrorist and Violent Extremist Attacks against Schools. In Comprehensive Approach as "Sine Qua Non" for Critical Infrastructure Protection. Amsterdam : IOS Press, 2015. NATO Science for Peace and Security Series D: Information and Communication Security, Vol. 39, ISBN 978-1-61499-477-0, pp. 59-66.


more

 

ALMENARA, Carlos Arturo - JEŽEK, Stanislav.
The source and impact of appearance teasing: An examination by sex and weight status among early adolescents from the Czech Republic. Journal of School Health, United States, Wiley, USA. ISSN 1746-1561, 2015, vol. 85/2015, no. 3, pp. 163-170.


more

 

MOCHŤAK, Michal.
Towards the Arms Trade Treaty. In Panorama of global security environment 2014. Bratislava : Centre for European and North Atlantic Affairs, 2015. Neuveden, ISBN 978-80-971124-9-3, pp. 533-543.


more

 

JOHANISOVÁ, Naděžda.
Tragédíe tragické obecní pastviny. 2015. Existence, 1/2015, str. 16-17, 23.


more

 

ZÁLIŠ, Ladislav - POŘÍZKOVÁ, Veronika.
Transactional Models of Workstress. In Encyklopedie psychologie práce. Brno : Masarykova Univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7744-7, p. 145-145.


more

 

LICHÁ, Jana - NEKUŽOVÁ, Markéta.
Transfer of Learning. In Encyklopedie psychologie práce. Brno : Masarykova Univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7744-7, p. 76-76.


more

 

SZOPOVÁ, Marie - MATLÁKOVÁ, Michaela.
Učící se organizace. In Encyklopedie psychologie práce. Brno : Masarykova Univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7744-7, p. 67-67.


more

 

BINKA, Bohuslav.
Vědecký přístup k riziku a rizikový koncept vědy. Sociální pedagogika, Zlín, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. ISSN 1805-8825, 2015, vol. 3, no. 1, pp. 10-23.


more

 

KUČERA, Michal - MAREŠ, Miroslav.
Vigilantism during democratic transition. Policing and Society. An International Journal of Research and Policy., Abingdon, Oxford, Taylor & Francis, Great Britain. ISSN 1043-9463, 2015, vol. 25, no. 2, pp. 170-187.


more

 

ŠLESINGEROVÁ, Eva.
VISUAL STUDIES - Interconnections and Collaboration/Sociology, Anthropology and Art. 2015.


more

 

TRAMPOTOVÁ, Olga - LACINOVÁ, Lenka.
Vtahování dětí do konfliktu mezi rodiči: Porovnání a kritické zhodnocení současných koncepcí. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology, Academia. ISSN 0009-062X, 2015, vol. 59, no. 1, pp. 56 - 69.


more

 

KAŠPAROVÁ, Irena.
Význam nemoci, dožívání a smrti pro současný život Romů: sociálně-antropologická perspektiva. Onkologie, Solen s.r.o. ISSN 1802-4475, 2015, vol. 9, no. 2, pp. 96-98.


more

 

PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela.
When begin the real old age?: transition into a fourth age in an active ageing society. 2015.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|Next pageLast page
found: 128 records, displayed 99 - 128