Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 317

Alphabetical list of 30 titles starting from: 201

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 3Letter F, page 3Letter G, page 4Letter H, page 4Letter CH, page 4Letter I, page 4Letter J, page 4Letter K, page 4Letter L, page 5Letter M, page 5Letter N, page 6Letter O, page 6Letter P, page 6Letter Q, page 7Letter R, page 7Letter S, page 8Letter T, page 9Letter U, page 10Letter V, page 10Letter W, page 11Letter X, page 11Letter Y, page 11Letter Z, page 11
First pagePrevious page|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|Next pageLast page
found: 317 records, displayed 201 - 230

 

PROCHÁZKA, Jakub - KULHAVÝ, Viktor - JIRÁSEK, Michal.
Překlad a adaptace dotazníku postojů k etice podnikání (ATBEQ) do češtiny. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2015. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4077-3, pp. 544-557. 14.5.2015, Modra Harmónia.


more

 

PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela - VIDOVICOVÁ, Lucie - GALČANOVÁ, Lucie.
Přetížená role: senioři mezi prarodičovstvím, prací a užíváním si volného času. 2015.


more

 

HYTYCH, Roman - ČERMÁK, Ivo - ŘIHÁČEK, Tomáš.
Případová studie jako vědecká cesta k poznání. 2015.


more

 

DOLEČEK, Martin - SMOLÍK, Josef.
Příspěvek k současným přístupům k analytickému zkoumání kriminality. In III. kriminologické dny. Sborník z konference konané v Hradci Králové ve dnech 19. a 20. ledna 2015. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015. ISBN 978-80-7435-572-1, pp. 429-436. 19.1.2015, Hradec Králové.


more

 

SMEKAL, Hubert.
Přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech. 2015.


more

 

SZOPOVÁ, Marie - ZEMÁNKOVÁ, Petra.
Psychologická smlouva. In Encyklopedie psychologie práce. Brno : Masarykova Univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7744-7, pp. 100-101.


more

 

FIALA, Petr.
Reakcionář na konci novověku. In Historická kniha mého srdce. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. ISBN 978-80-7325-354-7, pp. 15-25.


more

 

ČINČERA, Jan.
Real World Learning: a critical analysis. Envigogika, Praha, Univerzita Karlova. ISSN 1802-3061, 2015, vol. 10, no. 2, pp. 1-12.


more

 

BUDÍNOVÁ, Irena.
Reálná čísla ve školské matematice. Učitel matematiky, Jednota českých matematiků a fyziků. ISSN 1210-9037, 2015, vol. 23, no. 2, pp. 105-120.


more

 

VOŽENÍLKOVÁ, Marcela.
RECENZE: Personalization of Politics and Electoral Change. Politologický časopis, Masarykova univerzita. ISSN 1211-3247, 2015, vol. 2015, no. 1, pp. 80-82.


more

 

HEJTMÁNEK, Jan.
RECENZE: Strany jednoho tématu ve střední Evropě. Politologický časopis, Masarykova univerzita. ISSN 1211-3247, 2015, vol. 2015, no. 1, p. 75-77.


more

 

BARTMANSKI, Dominik.
Refashioning sociological imagination: Linguality, visuality and the iconic turn in cultural sociology. Chinese Journal of Sociology, United Kingdom, Sage, Great Britain. ISSN 2057-150X, 2015, vol. 1/2015, no. 1, pp. 1-16.


more

 

book coverPINK, Michal - SMOLÍK, Josef.
Regionalizace volebního chování s ohledem na podporu krajní pravice v ČR. Vyd. Brno. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7861-1, pp. 768 - 773. 2015, Hustopeče.


more

 

MEŠTEROVÁ, Jana - PROCHÁZKA, Jakub - VACULÍK, Martin - SMUTNÝ, Petr.
Relationship between self-efficacy, transformational leadership and leader effectiveness. Journal of Advanced Management Science, USA. ISSN 2168-0787, 2015, vol. 3, no. 2, pp. 109-122.


more

 

OLÁH, Gábor.
Reterritorialization of Space in South Slovakia - Visual Practices of Village Signs. Sociální studia, Masarykova univerzita. ISSN 1214-813X, 2015, vol. 12, no. 1, pp. 53-74.


more

 

UMEMURA, Tomotaka - TRAPHAGAN, John.
Reviewing Japanese Concepts of Amae and Ie to Deeper Understand the Relevance of Secure-Base Behavior in the Context of Japanese Caregiver-Child Interactions. Integrative Psychological and Behavioral Sciences, USA. ISSN 1932-4502, 2015, vol. 2015, no. Onlinefirst, pp. 1-23.


more

 

PETROV, Jan.
Revize legalistického paradigmatu? Michael Walzer a moralita humanitárních intervencí. Global Politics: Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy, Societas 2001. ISSN 1213-7685, 2015, vol.  14, no. neuvedeno, nestránkováno-12 pp.


more

 

VLČEK, Tomáš - JIRUŠEK, Martin - HENDERSON, James.
Risk Assessment in Construction Process in Nuclear Sector within the Central and Eastern Europe. International Journal of Energy Economics and Policy, Mersin, EconJournals, Turkey. ISSN 2146-4553, 2015, vol. 5, no. 2, pp. 482-493.


more

 

JIRUŠEK, Martin.
Risk assessment in natural gas and nuclear sectors in CEE. 2015.


more

 

ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava.
Rodina jako příběh. 2015.


more

 

KUPKA, Petr.
Role mafií v konsolidaci italských zločineckých struktur Sacra Corona Unita, Basilischi a Banda della Magliana. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, Západočeská univerzity v Plzni. ISSN 1802-0364, 2015, vol. 6, no. 3, pp. 115-138.


more

 

MACKOVÁ, Alena.
Role of digital media in public administration. 2015.


more

 

PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela - VIDOVIĆOVÁ, Lucie - GALČANOVÁ, Lucie.
Role Overolad And Performative Void: On Social Roles of Third Age (poster). 2015.


more

 

POSPÍŠIL, Ivo.
Rovnost účastníků řízení, veřejnost a ústnost soudního jednání. In Ústava České republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Komentář. Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015. Kodex, ISBN 978-80-7478-809-3, pp. 1008 - 1019.


more

 

HORSKÁ, Eliška - LACINOVÁ, Lenka.
Rozvodové postoje mladých dospělých: Souvislost s rodičovským konfliktem, kooperací a vztahem k otci. Československá psychologie, Academia. ISSN 0009-062X, 2015, vol. 59, no. 2, pp. 105 - 114.


more

 

JIRUŠEK, Martin - LESHCHENKO, Anna - ČERNOCH, Filip.
Russian Energy Interests in the Ukrainian Gas Sector: Strategically Motivated Conduct?. Geopolitics of Energy, Calgary, Alberta, Canada, Canadian Energy Research Institute, Canada. ISSN 0273-1371, 2015, vol. 37, no. 4, pp. 9-20.


more

 

MAREŠ, Miroslav.
Securitization of Populism? Perception of Populism as a Threat. 2015.


more

 

VUCKOVIC, Vladimir.
Should Montenegro be declared as a safe country of origin?. Vyd. Germany, 3 pp. 2015. European Western Balkans, 2015. 3 pp.


more

 

VOLKOVÁ, Anežka.
SCHOOL FEARS AMONG CZECH UNDERGRADUATE STUDENTS. 2015.


more

 

STRÁNSKÁ, Zdenka - POLEDŇOVÁ, Ivana - REBROVÁ, Iveta.
Skipping school in early adolescents in the Czech Republic: Association with problems and conflicts in the family and at school. Prace Psychologiczne LXIII, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3601, Wrocław, UW, Poland. ISSN 0137-110X, 2015, vol. LXIII, no. No 3601, pp. 247-261.


more

 
First pagePrevious page|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|Next pageLast page
found: 317 records, displayed 201 - 230