Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 467

Alphabetical list of 30 titles starting from: 201

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 2Letter D, page 3Letter E, page 4Letter F, page 4Letter G, page 5Letter H, page 5Letter CH, page 5Letter I, page 6Letter J, page 6Letter K, page 6Letter L, page 7Letter M, page 7Letter N, page 8Letter O, page 9Letter P, page 9Letter Q, page 11Letter R, page 11Letter S, page 12Letter T, page 13Letter U, page 15Letter V, page 15Letter W, page 16Letter X, page 16Letter Y, page 16Letter Z, page 16
First pagePrevious page|...|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|...|Next pageLast page
found: 467 records, displayed 201 - 230

 

book coverFRAŇKOVÁ, Eva.
Lokální ekonomiky v souvislostech aneb Produkce a spotřeba z blízka. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 216 pp. 1. vydání. ISBN 978-80-210-7740-9.


more

 

WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka.
Lokální média a lokální informace. 2015.


more

 

KAŠPAROVÁ, Irena.
Loosing tradition or adapting to change? Perception of childhood learning in post-communist central Europe. 2015.


more

 

TVRDÁ, Kateřina.
Ľubomír Lupták a kolektiv: Neoliberalismus a marginalita. Studie z českého reálkapitalismu. Brno: Doplněk, 2013, s. 248. ISBN 978-80-7239-314-5. Sociológia, Slovakia. ISSN 0049-1225, 2015, vol. 47, no. 1, pp. 144-148.


more

 

BUDÍNOVÁ, Irena.
Mami, tati, já těm zlomkům nerozumím. 1. stupeň ZŠ. Vyd. První. Brno : Edika, 2015. 48 pp. ISBN 978-80-266-0795-3.


more

 

BUDÍNOVÁ, Irena.
Mami, tati, já těm zlomkům nerozumím. 2. stupeň ZŠ. Brno : Edika, 2015. 72 pp. ISBN 978-80-266-0803-5.


more

 

ČEPELKA, Michal - HOLAN, Michal - MARTANOVIČ, Tomáš - VLČEK, Tomáš.
Mankala model pro výstavbu pátého bloku Elektrárny Dukovany. Energetika, Praha, Český svaz zaměstnavatelů v energetice. ISSN 0375-8842, 2015, vol. 65, no. 10, pp. 512-515.


more

 

FRANKEL, Lesile - UMEMURA, Tomotaka - JACOBVITZ, Deborah - HAZEN, Nancy.
Marital conflict and parental responses to infant negative emotions: Relations with toddler negative affectivity. Infant and Behavior Development, USA. ISSN 0163-6383, 2015, vol. 40/2015, no. onlinefirst, pp. 73-83.


more

 

CHRISTOPHER, Caroline - UMEMURA, Tomotaka - TANYA, Mann - JACOBVITZ, Debolarh - HAZEN, Nancy.
Marital Quality over the Transition to Parenthood as a Predictor of Coparenting. Journal of Child and Family Studie, USA. ISSN 1573-2843, 2015, vol. 2015, no. Online, pp. 1-15.


more

 

WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka - METYKOVÁ, Monika.
Media democratization: Media systems twenty five years after the revolutions of 1989. Medijske Studije, Zagreb, Croatia, University of Zagreb, Croatia. ISSN 1847-9758, 2015, vol. 6, no. 11, pp. 2-4.


more

 

KIRKOSOVÁ, Kateřina.
Mediální konvergence, digitalizace a přesuny symbolického kapitálu: poznámky k současnému českému nakladatelskému poli. 2015.


more

 

HANZELKA, Jan - MAREŠ, Miroslav.
Mediální prezentace ISIS: Obsahová analýza časopisu Dabiq. Vojenské rozhledy. ISSN 1210-3292, 2015, vol. 24(56), no. 2, pp. 51-63.


more

 

ŠMÍDOVÁ, Iva.
Men head doctors advocating equal gender relations in the maternity ward. 2015.


more

 

KRYLOVÁ, Radoslava.
Městská divočina: Dystopie a heterotopie v současném městě. AntropoWebzin. 2015, vol. 1-2/2015.


more

 

ŘIHÁČEK, Tomáš - HYTYCH, Roman.
Metoda zakotvené teorie: problémy a výzvy. 2015.


more

 

KRPEC, Oldřich - HODULÁK, Vladan.
Military Power and Trade Policy – Roots of Contemporary Geopolitical Economy. In Theoretical Engagements in Geopolitical Economy. Bingley (United Kingdom) : Emerald, 2015. Research in Political Economy (30A), ISBN 978-1-78560-295-5, pp. 205-234.


more

 

VAŠEK, František - ČERNÝ, Vladimír - BŘEČKA, Jan.
Místa zkropená krví. Kounicovy studentské koleje v Brně v letech nacistické okupace 1940-1945. Vyd. 1. Brno : Archiv města Brna & Moravské zemské muzeum, 2015. 616 pp. ISBN 978-80-86736-41-9.


more

 

FIALA, Petr.
Mít národní zájmy je v našem zájmu. Kontexty, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury. ISSN 1803-6988, 2015, vol. VII, no. 3, pp. 13-16.


more

 

DRMOLA, Jakub - BASTL, Martin - MAREŠ, Miroslav.
Modeling Hacktivism Using System Dynamics. Journal of Applied Security Research, USA. ISSN 1936-1610, 2015, vol.  10, no. Iss. 2, pp. 238-248.


more

 

HODULÁK, Vladan - KRPEC, Oldřich.
Monetary Relations of France and Germany – Impact on Eurozone. 2015. ISBN 978-80-7510-114-3.


more

 

MOTAL, Jan.
Morální dilemata soudobé české dokumentaristiky. 2015.


more

 

HLOUŠEK, Vít.
Moravian political parties: The story of almost forgotten regionalist attempt in the Czech Republic. 2015.


more

 

MOCEK, Ondřej.
Motivace poslanců Evropského parlamentu k vyvolání jmenovitého hlasování jako limit výzkumu jejich chování. 2015.


more

 

MOCEK, Ondřej.
Motivation of MEPs to Initiate the RCV as Limit of Behavior Analysis. 2015.


more

 

ROĎANOVÁ, Martina - LACINOVÁ, Lenka.
Možné souvislosti mezi blízkými vztahy vysokoškolských studentů, vnímáním stresu a používáním copingových strategií. Testforum, Českomoravská psychologická společnost. ISSN 1805-9147, 2015, vol. 2015, no. 6, pp. 4-13.


more

 

KICKOVÁ, Kristína - LACINOVÁ, Lenka.
Možnosti zmierňovania detskej bolesti na psychosociálnej úrovni. Česko-slovenská pediatrie, Praha, ČLS JEP. ISSN 0069-2328, 2015, vol. 70, no. 4, pp. 232 - 238.


more

 

POSPÍŠIL, Ivo.
Mučení páchané v našem sousedství. Lidové noviny, 2015.


more

 

SOURALOVÁ, Adéla.
Mutual Emotional Relations in Caregiving Work at the Turn of the Twenty-First Century: Vietnamese Families and Czech Nannies-Grandmothers. In Towards a Global History of Domestic and Caregiving Workers. Vyd. 1. Leiden : Brill, 2015. Studies in Global Social History, Studies in Global Migration History 18/6, ISBN 978-90-04-28014-4, pp. 182-201.


more

 

HEARN, Jeff - ŠMÍDOVÁ, Iva - VODOCHODSKÝ, Ivan (Eds.).
Muži a mužství/Men and Masculinities. 1. vyd. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2015. 110 pp.


more

 

FIALA, Petr.
Na konci bezstarostnosti. Co nechceme slyšet o Evropě, o národních zájmech a zahraniční politice. Brno : Barrister & Principal, 2015. 146 pp. ISBN 978-80-7485-038-7.


more

 
First pagePrevious page|...|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|...|Next pageLast page
found: 467 records, displayed 201 - 230