Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 343

Alphabetical list of 30 titles starting from: 201

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 3Letter F, page 3Letter G, page 4Letter H, page 4Letter CH, page 4Letter I, page 4Letter J, page 4Letter K, page 5Letter L, page 5Letter M, page 5Letter N, page 6Letter O, page 6Letter P, page 7Letter Q, page 8Letter R, page 8Letter S, page 9Letter T, page 10Letter U, page 11Letter V, page 11Letter W, page 12Letter X, page 12Letter Y, page 12Letter Z, page 12
First pagePrevious page|...|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|Next pageLast page
found: 343 records, displayed 201 - 230

 

JIRUŠEK, Martin.
Political and Dependency Threats in CEE Natural Gas Sector. 2015.


more

 

MACKOVÁ, Alena - MACEK, Jakub.
Political Engagement and Digital Media Use in Central and Eastern Europe. 2015. CZE, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita. 10.4.2015 - 10.4.2015, Worldwide Activity.


more

 

BASTL, Martin - MAREŠ, Miroslav - TVRDÁ, Kateřina.
Politik der Cybersicherheit auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene : Eine Rahmenanalyse. In Cyber-Sicherheit. Wiesbaden : Springer, 2015. Studien zur Inneren Sicherheit, Band 18, ISBN 978-3-658-02797-1, pp. 45-67.


more

 

NOVÝ, Michal.
Politika v supermarketu: Bojkotující spotřebitelé jako agenti sociální změny. Sociológia / Slovak Sociological Review, Bratislava, Slovenská akadémia vied, Slovakia. ISSN 0049-1225, 2015, vol. 47, no. 1, pp. 87-112.


more

 

VÝBORNÝ, Štěpán - MAREŠ, Miroslav.
Popírání zločinů proti lidskosti, válečných zločinů a zločinů proti míru po aktuální novelizaci trestního zákoníku. Trestní právo. ISSN 1211-2860, 2015, vol. 19, no. 1, pp. 4-11.


more

 

PITROVÁ, Markéta - ZATLOUKALOVÁ, Jana.
Postoj zainteresovaných zájmových skupin k veřejné konzultační praxi Evropské komise. Mezinárodní vztahy, Praha, Ústav mezinárodních vztahů. ISSN 0323-1844, 2015, vol. 50, no. 1, pp. 46-72.


more

 

KOTKOVÁ, Martina.
Práce asistenta na škole: pohled asistenta a pohled školního psychologa. 2015.


more

 

PUNOVÁ, Monika.
Práce s mládeží v době nejisté. Sociální pedagogika/Social education, Zlín, Univerzita Tomáše Bati. ISSN 1805-8825, 2015, vol. 3, no. 1, pp. 70-84.


more

 

VIDOVIĆOVÁ, Lucie - WIJA, Petr.
Pracovní dlouhověkost: východiska, příležitosti a výzvy. Praha : Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, 2015. 112 pp. -. ISBN 978-80-260-7988-0.


more

 

MARTANOVIČ, Tomáš - OSIČKA, Jan.
Privatizace českých tranzitních plynovodů: analýza politického diskurzu. GAS PLYN, Český plynárenský svaz. ISSN 0032-1761, 2015, vol. XCV/2015, no. 2, pp. 37-42.


more

 

KRPEC, Oldřich.
Problémy současného politického systému: selhání aktérů nebo jejich racionální jednání?. Acta Politologica, Univerzita Karlova. ISSN 1803-8220, 2015, vol. 2015, no. 1, pp. 28-48.


more

 

KIRKOSOVÁ, Kateřina.
Proč analyzovat reklamy a jak při tom postupovat. Slovanské gymnázium, Brno, 2015.


more

 

SMEKAL, Hubert.
Pronikání lidských práv do agendy Evropské unie. 2015.


more

 

ROUBAL, Jan - ŘIHÁČEK, Tomáš.
Prožívání psychoterapeutů v průběhu psychoterapeutického sezení s depresivním klientem: zakotvená teorie. 2015.


more

 

ROUBAL, Jan.
Prožívání psychoterapeutů v průběhu psychoterapeutického sezení s depresivním klientem: zakotvená teorie. (Disertační práce PhD.). Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Psychiatrická klinika, 2015. 110 pp.


more

 

PELIKÁN, Vojtěch.
přednáška na 9. kontaktním setkání (téma: "Romské rodiny"), pořádaném Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí. 2015.


more

 

PROCHÁZKA, Jakub - KULHAVÝ, Viktor - JIRÁSEK, Michal.
Překlad a adaptace dotazníku postojů k etice podnikání (ATBEQ) do češtiny. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2015. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4077-3, pp. 544-557. 14.5.2015, Modra Harmónia.


more

 

PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela - VIDOVICOVÁ, Lucie - GALČANOVÁ, Lucie.
Přetížená role: senioři mezi prarodičovstvím, prací a užíváním si volného času. 2015.


more

 

HYTYCH, Roman - ČERMÁK, Ivo - ŘIHÁČEK, Tomáš.
Případová studie jako vědecká cesta k poznání. 2015.


more

 

DOLEČEK, Martin - SMOLÍK, Josef.
Příspěvek k současným přístupům k analytickému zkoumání kriminality. In III. kriminologické dny. Sborník z konference konané v Hradci Králové ve dnech 19. a 20. ledna 2015. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015. ISBN 978-80-7435-572-1, pp. 429-436. 19.1.2015, Hradec Králové.


more

 

SMEKAL, Hubert.
Přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech. 2015.


more

 

SZOPOVÁ, Marie - ZEMÁNKOVÁ, Petra.
Psychologická smlouva. In Encyklopedie psychologie práce. Brno : Masarykova Univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7744-7, pp. 100-101.


more

 

FIALA, Petr.
Reakcionář na konci novověku. In Historická kniha mého srdce. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. ISBN 978-80-7325-354-7, pp. 15-25.


more

 

ČINČERA, Jan.
Real World Learning: a critical analysis. Envigogika, Praha, Univerzita Karlova. ISSN 1802-3061, 2015, vol. 10, no. 2, pp. 1-12.


more

 

BUDÍNOVÁ, Irena.
Reálná čísla ve školské matematice. Učitel matematiky, Jednota českých matematiků a fyziků. ISSN 1210-9037, 2015, vol. 23, no. 2, pp. 105-120.


more

 

VOŽENÍLKOVÁ, Marcela.
RECENZE: P. Spáč: Tichý hlas voličov, preferenčné hlasovanie v slovenských parlamentných voľbách. Brno: CDK, 2013, 234 s. Evropská volební studia, Institut pro srovnávací politologický výzkum. ISSN 1801-6545, 2015.


more

 

VOŽENÍLKOVÁ, Marcela.
RECENZE: Personalization of Politics and Electoral Change. Politologický časopis, Masarykova univerzita. ISSN 1211-3247, 2015, vol. 2015, no. 1, pp. 80-82.


more

 

HEJTMÁNEK, Jan.
RECENZE: Strany jednoho tématu ve střední Evropě. Politologický časopis, Masarykova univerzita. ISSN 1211-3247, 2015, vol. 2015, no. 1, p. 75-77.


more

 

BARTMANSKI, Dominik.
Refashioning sociological imagination: Linguality, visuality and the iconic turn in cultural sociology. Chinese Journal of Sociology, United Kingdom, Sage, Great Britain. ISSN 2057-150X, 2015, vol. 1/2015, no. 1, pp. 1-16.


more

 

book coverPINK, Michal - SMOLÍK, Josef.
Regionalizace volebního chování s ohledem na podporu krajní pravice v ČR. In 18th International Colloquium on Regional Sciences. Vyd. Brno. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7861-1, pp. 768 - 773. 2015, Hustopeče.


more

 
First pagePrevious page|...|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|Next pageLast page
found: 343 records, displayed 201 - 230