Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 63

Alphabetical list of 30 titles starting from: 34

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 1Letter K, page 1Letter L, page 1Letter M, page 1Letter N, page 1Letter O, page 2Letter P, page 2Letter Q, page 2Letter R, page 2Letter S, page 2Letter T, page 2Letter U, page 2Letter V, page 2Letter W, page 3Letter X, page 3Letter Y, page 3Letter Z, page 3
First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 63 records, displayed 34 - 63

 

SMEKAL, Hubert.
Pronikání lidských práv do agendy Evropské unie. 2015.


more

 

PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela - VIDOVICOVÁ, Lucie - GALČANOVÁ, Lucie.
Přetížená role: senioři mezi prarodičovstvím, prací a užíváním si volného času. 2015.


more

 

SMEKAL, Hubert.
Přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech. 2015.


more

 

SZOPOVÁ, Marie - ZEMÁNKOVÁ, Petra.
Psychologická smlouva. In Encyklopedie psychologie práce. Brno : Masarykova Univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7744-7, pp. 100-101.


more

 

FIALA, Petr.
Reakcionář na konci novověku. In Historická kniha mého srdce. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. ISBN 978-80-7325-354-7, pp. 15-25.


more

 

BARTMANSKI, Dominik.
Refashioning sociological imagination: Linguality, visuality and the iconic turn in cultural sociology. Chinese Journal of Sociology, United Kingdom, Sage, Great Britain. ISSN 2057-150X, 2015, vol. 1/2015, no. 1, pp. 1-16.


more

 

MEŠTEROVÁ, Jana - PROCHÁZKA, Jakub - VACULÍK, Martin - SMUTNÝ, Petr.
Relationship between self-efficacy, transformational leadership and leader effectiveness. Journal of Advanced Management Science, USA. ISSN 2168-0787, 2015, vol. 3, no. 2, pp. 109-122.


more

 

JIRUŠEK, Martin.
Risk assessment in natural gas and nuclear sectors in CEE. 2015.


more

 

ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava.
Rodina jako příběh. 2015.


more

 

KUPKA, Petr.
Role mafií v konsolidaci italských zločineckých struktur Sacra Corona Unita, Basilischi a Banda della Magliana. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, Západočeská univerzity v Plzni. ISSN 1802-0364, 2015, vol. 6, no. 3, pp. 115-138.


more

 

PIPEKOVÁ, Jarmila - VÍTKOVÁ, Marie - BARTOŇOVÁ, Miroslava - PANČOCHA, Karel - SLEPIČKOVÁ, Lenka - ŘEHULKA, Evžen - VAĎUROVÁ, Helena.
Social Inclusion of People with Intellectual Disabilities. Vyd. první. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 217 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-7726-3.


more

 

JOHANISOVÁ, Naděžda - VINKELHOFEROVÁ, Markéta.
Solidarita a zisk. 2015.


more

 

MACHÁČKOVÁ, Hana.
Soukromí a sebe-odhalování na online sociálních sítích. In Děti a dospívající online: Vybraná rizika používání internetu. Praha : Grada, 2015. Psyché, ISBN 978-80-247-5010-1, pp. 55-75.


more

 

VOLKOVÁ, Anežka.
Specific fears in emerging adulthood among Czech undergraduate students. 2015.


more

 

VOLKOVÁ, Anežka - DUŠKOVÁ, Pavla.
Specific Fears in Emerging Adulthood among Czech Undergraduate Students. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Elsevier. ISSN 1877-0428, 2015.


more

 

MAREŠ, Jan.
Subjektivní koncepce některých psychometrických charakteristik dotazníků a testů u studentů PedF MU. 2015.


more

 

CÍGLER, Hynek.
Testování a psychometrika v České republice pohledem začínajícího psychometrika: Kde jsou hlavní nedostatky?. 2015.


more

 

PAVELKA, Jiří.
The Factors Affecting the Presentation of Events and the Media Coverage of Topics in the Mass Media. In Procedia - Social and Behavioral Sciences. USA : Elsevier, 2015. pp. 623-629.


more

 

MASCHERONI, Giovanna - ÓLAFSSON, Kjartan.
The mobile Internet: Access, use, opportunities and divides among European children. New media and society, Thousand Oaks, CA, Sage, USA. ISSN 1461-7315, 2015, vol. 17, no. 1, pp. 1-23.


more

 

KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HAVLÍKOVÁ, Jana.
The potential of domiciliary care service in the Czech Republic to promote ageing in place. European journal of social work, Oxfordshire, Carfax Publishing, Great Britain. ISSN 1369-1457, 2015, vol. 18, no. 1, pp. 65-80.


more

 

VEJVODOVÁ, Petra - MAREŠ, Miroslav.
The Risk of Terrorist and Violent Extremist Attacks against Schools. In Comprehensive Approach as "Sine Qua Non" for Critical Infrastructure Protection. Amsterdam : IOS Press, 2015. NATO Science for Peace and Security Series D: Information and Communication Security, Vol. 39, ISBN 978-1-61499-477-0, pp. 59-66.


more

 

ALMENARA, Carlos Arturo - JEŽEK, Stanislav.
The source and impact of appearance teasing: An examination by sex and weight status among early adolescents from the Czech Republic. Journal of School Health, United States, Wiley, USA. ISSN 1746-1561, 2015, vol. 85/2015, no. 3, pp. 163-170.


more

 

JOHANISOVÁ, Naděžda.
Tragédíe tragické obecní pastviny. 2015. Existence, 1/2015, str. 16-17, 23.


more

 

ZÁLIŠ, Ladislav - POŘÍZKOVÁ, Veronika.
Transactional Models of Workstress. In Encyklopedie psychologie práce. Brno : Masarykova Univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7744-7, p. 145-145.


more

 

LICHÁ, Jana - NEKUŽOVÁ, Markéta.
Transfer of Learning. In Encyklopedie psychologie práce. Brno : Masarykova Univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7744-7, p. 76-76.


more

 

SZOPOVÁ, Marie - MATLÁKOVÁ, Michaela.
Učící se organizace. In Encyklopedie psychologie práce. Brno : Masarykova Univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7744-7, p. 67-67.


more

 

KUČERA, Michal - MAREŠ, Miroslav.
Vigilantism during democratic transition. Policing and Society. An International Journal of Research and Policy., Abingdon, Oxford, Taylor & Francis, Great Britain. ISSN 1043-9463, 2015, vol. 25, no. 2, pp. 170-187.


more

 

TRAMPOTOVÁ, Olga - LACINOVÁ, Lenka.
Vtahování dětí do konfliktu mezi rodiči: Porovnání a kritické zhodnocení současných koncepcí. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology, Academia. ISSN 0009-062X, 2015, vol. 59, no. 1, pp. 56 - 69.


more

 

PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela.
When begin the real old age?: transition into a fourth age in an active ageing society. 2015.


more

 

WALACH, Václav.
Where Only the 'Decent People' Live: The Gypsy 'Menace' and Forging a Neoliberal Utopia in a Czech Postsocialist City. Wschodnioznawstwo, Wrocław, . ISSN 2082-7695, 2015, pp. 71-88.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 63 records, displayed 34 - 63