Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 390

Alphabetical list of 30 titles starting from: 201

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 2Letter D, page 2Letter E, page 3Letter F, page 4Letter G, page 4Letter H, page 5Letter CH, page 5Letter I, page 5Letter J, page 5Letter K, page 6Letter L, page 6Letter M, page 6Letter N, page 7Letter O, page 7Letter P, page 8Letter Q, page 9Letter R, page 9Letter S, page 9Letter T, page 11Letter U, page 12Letter V, page 12Letter W, page 13Letter X, page 13Letter Y, page 13Letter Z, page 13
First pagePrevious page|...|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|...|Next pageLast page
found: 390 records, displayed 201 - 230

 

KISSOVÁ, Lenka.
Občianstvo po narodení a nie po smrti!. In Ľudské práva a občianstvo. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratisalve, 2014. ISBN 978-80-223-3565-2, pp. 78-93.


more

 

KLVAČ, Pavel.
Obraz šumavských slatí v dále Karla Klostermanna. In Venkovská krajina 2014. Vyd. 1. Praha : Česká společnost pro krajinnou ekologii - regionální organizace CZ-IALE, 2014. ISBN 978-80-7458-056-7, pp. 48-52. 23.5.2014, Hostětín.


more

 

KAŠPAROVÁ, Irena - SOURALOVÁ, Adéla.
„Od lokální k cikánské škole“: homogenizace školní třídy a měnící se role učitele. Orbis Scholae, Karolinum. ISSN 1802-4637, 2014, vol. 8, no. 1, pp. 79-96.


more

 

HEJTMÁNEK, Jan.
Olympijské hry v Soči a česká politika. Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci. ISSN 1804-2392, 2014, vol. 6, no. 1, p. 17-18.


more

 

KEPPLOVÁ, Zuzana.
on "Identity & Democracy" [conference talk]. 2014.


more

 

PAUS-HASEBRINK, Ingrid - KULTERER, Jasmin - ŠMAHEL, David - KONTRÍKOVÁ, Věra.
On the Role of Media in Socially Disadvantaged Families. In Audience Transformations: Late Modernity's Shifting Audience Positions. Vyd. 1. Oxon : Routledge, 2014. Routledge Studies in European Communication Research and Education, ISBN 978-1-134-06454-0, pp. 47-62.


more

 

ŠEVČÍKOVÁ, Anna - DANEBACK, Kristian.
Online pornography use in adolescence: Age and gender differences. European Journal of Developmental Psychology, Psychology Press Ltd., Taylor & Francis Group, Great Britain. ISSN 1740-5629, 2014, vol. 11, no. 6, pp. 674-686.


more

 

ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena - ŠMAJS, Josef - KULHAVÝ, Viktor - OKRAJEK, Petr - KUKLA, Lubomír.
Ontogenetická podmíněnost nezaměstnanosti. Časopis lékařů českých, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. ISSN 0008-7335, 2014, vol. 153, no. 1, pp. 13-21.


more

 

MALÍKOVÁ, Jana - OŠLEJŠEK, Radek.
Organizace soutěže pro studenty AGD+M FI MU o vytvoření maskota FI MU. Vyd. 2014. Brno : Fakulta informatiky MU, 2014.


more

 

MALÍKOVÁ, Jana - OŠLEJŠEK, Radek.
Organizace soutěže pro studenty AGD+M FI MU o vytvoření propagačních předmětů FI MU. Vyd. 2014. Brno : Fakulta informatiky MU, 2014.


more

 

ŠMÍD, Tomáš.
Organizovaný zločin a terorismus v postsovětském Čečensku. Mezinárodní vztahy, Ústav mezinárodních vztahů. ISSN 0323-1844, 2014, vol. 49, no. 3, pp. 26-42.


more

 

DOSTALÍK, Jan.
Otakar Kuča. 2014.


more

 

KUNDT, Radek - XYGALATAS, Dimitrios - KUNDTOVÁ KLOCOVÁ, Eva - CIGÁN, Jakub - MAŇO, Peter - KOTHEROVÁ, Silvie - WALLOT, Sebastian - MITKIDIS, Panagiotis.
Other people´s gods are watching too: Effects of cross-religious primes on prosocial behaviour. 2014.


more

 

EIBL, Otto - ZAGRAPAN, Jozef - JANOVSKÝ, Jozef.
Pamäť a voľba vo vysoko personalizovaných voľbách: Prípadová štúdia k prvej priamej voľbe prezidenta v Českej republike. Sociológia. ISSN 0049-1225, 2014, vol. 46, no. 4, pp. 373-392.


more

 

SEDLÁKOVÁ, Jitka - MÝLEK, Vojtěch - ČAPKOVÁ, Klára - PROCHÁZKA, Jakub - VACULÍK, Martin - JEŽEK, Stanislav.
Parental control of child as a predictor of academic procrastination. In Proceedings of the 11th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education 2014. Prague : Czech University of Life Sciences Prague, 2014. ISBN 978-80-213-2468-8, pp. 694-702.


more

 

NAVRÁTIL, Pavel.
Participation and child protection: conceptualization. In International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Vyd. 1st. Sofia, Bulgaria : SGEM2014, 2014. ISBN 978-619-7105-23-0, pp. 607-614. 1.9.2014, Albena, Bulgaria.


more

 

CABADA, Ladislav - HLOUŠEK, Vít - JUREK, Petr.
Party Systems in East Central Europe. Vyd. 1. Lanham : Lexington Books, 2014. 220 pp. neuvedeno. ISBN 978-0-7391-8276-5.


more

 

HAVLÍK, Vratislav.
Party-government relations in todays’ EU - participation of government leaders in EU forums. 2014.


more

 

PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela.
Péče o vnoučata v současnosti: evidence na základě dat SHARE 2010. Fórum sociální politiky. ISSN 1802-5854, 2014, vol. 8, no. 3, pp. 9-14.


more

 

KLVAČ, Pavel.
People in the Landscape, Landscape in the People: Local Names in the Area of Sfanta Elena. In Czech Villages in Romanian Banat: Landscape, Nature, and Culture. Vyd. 1. Brno : Mendel University in Brno, 2014. ISBN 978-80-7375-960-5, pp. 49-51.


more

 

MAREŠ, Miroslav.
Perception of Terrorism and Violent Extremism in South Eastern Europe from Central Europe. In Intelligence and Combating Terrorism: New Paradigm and Future Challenges. Vyd. 1. Ljubljana and Monterey : Institute for Corporative Security Studies and Center for Civil-Military Relations, Naval Postgraduate School, 2014. Mimo edice, ISBN 978-961-92860-8-1, pp. 67-73.


more

 

TURCSÁNYI, Richard - ONDREJCSÁK, Róbert - MAJER, Marián.
Perspektívy ázijského storočia: Medzinárodné vzťahy vo východnej Ázii. 2014.


more

 

KUPKA, Petr.
Perspektivy výzkumu organizovaného zločinu: "organizovaný zločin" jako relevantní mocenský aktér. In Demokracie jako hodnota a problém II. Liberec : Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, 2014. ISBN 978-80-7494-048-4, pp. 181-188.


more

 

CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena - RABUŠIC, Ladislav.
Plodnost a preferenční teorie v České republice – nové metodologické a empirické poznatky. Data a výzkum - SDA Info, Praha, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. ISSN 1802-8152, 2014, vol. 8, no. 1, pp. 41-62.


more

 

KLVAČ, Pavel.
Po stopách venkova. Weles - literární revue, Brno, Weles, o. s. ISSN 1214-2948, 2014, vol. 2014, no. 57, pp. 110-121.


more

 

MACKOVÁ, Alena - MACEK, Jakub.
Political Jamming in the Czech Republic: A Way to Deal with Political Crises?. 2014.


more

 

JANOVSKÝ, Jozef - ŠIPULOVÁ, Katarína.
Political Regimes and International Human Rights Commitments: The Moderation Effect of Treaty's Control Mechanism. 2014.


more

 

ŠEREK, Jan - UMEMURA, Tomotaka.
Political socialization in late adolescence: The effects of parents, peers and media on changes in adolescents’ voting intentions. Poster presented at the 15th Biennial Meeting of the Society for Research on Adolescence, March 20-22, 2014, Austin, USA. 2014.


more

 

ŘIHÁČEK, Tomáš.
Poradenství versus psychoterapie?. Psychoterapie, Masarykova univerzita. ISSN 1802-3983, 2014, vol. 8, no. 1, pp. 13-22.


more

 

SUCHOMELOVÁ, Aneta - PROCHÁZKA, Jakub.
Posouzení transformačního přístupu manažerů a doporučení k rozvoji: Případová studie z české banky. In Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference Hradecké ekonomické dny 2014, díl III. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-368-0, pp. 153-159. 2014, Hradec Králové.


more

 
First pagePrevious page|...|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|...|Next pageLast page
found: 390 records, displayed 201 - 230