Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 104

Alphabetical list of 30 titles starting from: 75

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 2Letter G, page 2Letter H, page 2Letter CH, page 2Letter I, page 2Letter J, page 2Letter K, page 2Letter L, page 2Letter M, page 2Letter N, page 2Letter O, page 2Letter P, page 3Letter Q, page 3Letter R, page 3Letter S, page 3Letter T, page 3Letter U, page 4Letter V, page 4Letter W, page 4Letter X, page 4Letter Y, page 4Letter Z, page 4
First pagePrevious page|1|2|3|4|Next pageLast page
found: 104 records, displayed 75 - 104

 

JOHANISOVÁ, Naděžda - FRAŇKOVÁ, Eva - KUTÁČEK, Stanislav - FOUSKOVÁ, Nikola (Eds.).
Sborník ze semináře Otevřený prostor: Růst či nerůst. Vyd. první. Brno : Katedra environmentálních studií FSS a Trast pro ekonomiku a společnost, 2014. 82 pp. ISBN 978-80-905331-0-3.


more

 

VIDOVICOVÁ, Lucie.
Sebevědomí pro změnu: sebe-zaměstnávání II. Brno : Ženy 50+ o.s., 2014. 1 p. není.


more

 

VIDOVICOVÁ, Lucie.
Setkání UNECE Task Force on Ageing-related Statistics. Fórum sociální politiky, Praha, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. ISSN 1802-5854, 2014, vol. 8, no. 1, pp. 30-31.


more

 

KULHAVÝ, Viktor - LYSOŇKOVÁ, Eva - PROCHÁZKA, Jakub - WYROBKOVÁ, Adriana.
Slovník vybraných pojmů z oblasti řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-6729-5.


more

 

KULHAVÝ, Viktor - LYSOŇKOVÁ, Eva - PROCHÁZKA, Jakub - WYROBKOVÁ, Adriana.
Slovník vybraných pojmů z oblasti řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-6729-5.


more

 

GALČANOVÁ, Lucie - SÝKOROVÁ, Dana.
Socio-spatial aspects of ageing in an urban context: an example from three Czech Republic cities. Ageing and Society, Great Britain. ISSN 1469-1779, 2014, vol. FirstView, pp. 1--21.


more

 

TURCSÁNYI, Richard.
Strategic Culture in the Current Foreign Policy Thinking of the People’s Republic of China. Politologický časopis, Masarykova univerzita. ISSN 1211-3247, 2014, vol. 2014, no. 1, pp. 60-75.


more

 

PAVELKA, Jiří.
Strategy and Manipulation Tools of Crisis Communication in Printed Media. 2014.


more

 

MAREŠ, Miroslav.
Súdni znalci a rozpustenie extrémistického zhromáždenia. 2014.


more

 

KNOTOVÁ, Dana - HLOUŠKOVÁ, Lenka - LAZAROVÁ, Bohumíra - PORTEŠOVÁ, Šárka - HREJSEMNOU, Martina - VACKOVÁ, Michaela.
Školní poradenství. Vyd. 1. Praha : Grada, 2014. 258 pp. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4502-2.


more

 

OSIČKA, Jan - ČERNOCH, Filip - OCELÍK, Petr - VLČEK, Tomáš.
Technicko-ekonomické aspekty energetiky. Brno : Neuveden, 2014. 254 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-6650-2.


more

 

MARSOVÁ, Kristýna - MEZULÁNÍKOVÁ, Kateřina - D'SOUZA, Hana - LACINOVÁ, Lenka.
Teorie mysli dětí v předškolním věku: Souvislost s institucionální péčí a typem vzdělávání. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology, Academia. ISSN 0009-062X, 2014, vol. 58, no. 1, pp. 1-12.


more

 

TURCSÁNYI, Richard.
Thai-Cambodian Conflict: Approaching the Final Stage at Preah Vihear?. 2014.


more

 

SPÁČ, Peter.
The 2012 parliamentary elections in Slovakia. ELECTORAL STUDIES, OXFORD, ELSEVIER SCI LTD, USA. ISSN 0261-3794, 2014, vol. 33, no. March, pp. 343-346.


more

 

MAREŠ, Miroslav.
The extreme right´s relationship with Islam and Islamism in East-Central Europe: from allies to enemies. East European Politics & Societies, Thousand Oaks, Sage Publications Inc., USA. ISSN 1533-8371, 2014, vol. 28, no. 1, pp. 205-224.


more

 

TURCSÁNYI, Richard.
The Chessboard of South China Sea: Game Modeling of the Dispute Dynamics. In Panorama of Global Security Environment 2013. Bratislava : Centre for European and North Atlantic Affairs, 2014. Neuveden, ISBN 978-80-971124-5-5, pp. 495-506.


more

 

LAKOMÝ, Martin - KREIDL, Martin.
The impact of grandparent’s employment on grandparental childcare and its gender differences. 2014.


more

 

MORALES, Rodrigo - WAN, Barry.
The man from Hong Kong. 2014.


more

 

HAVLÍK, Vlastimil.
The Rise of Party Populism in the Czech Republic in the Shadow of Political and Economic Crises. 2014.


more

 

VIDOVICOVÁ, Lucie.
The same policies, but very different retirement outcomes: preference theory in higher age and the Czech older workers. 2014.


more

 

PROCHÁZKA, Jakub - SMUTNÝ, Petr - VACULÍK, Martin.
Transformační leadership jako moderní trend v českém managementu. In Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference Hradecké ekonomické dny 2014, díl II. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-367-3, pp. 465-469. 2014, Hradec Králové.


more

 

ŠMAJS, Josef - LESŇÁK, Slavomír.
Uporiadanie verejnej prednášky a besedy na tému: K problému vedeckosti spoločenských vied. 2014. Bratislava. 16.1.2014 - 16.1.2014.


more

 

KAŇÁK, Jan.
Už to nevydržím, uteču z domova. Psychologie dnes, Portál s.r.o. ISSN 1212-9607, 2014, no. 1, pp. 52-55.


more

 

MIŠKOV, Jan.
Videohry – odraz japonského životního stylu. In Made in Japan. Eseje o japonské vizuální popkultuře. : 2014. ISBN 978-80-87260-63-0.


more

 

SOURALOVÁ, Adéla.
Vietnamese Immigrants in the Czech Republic: Hiring a Czech Nanny as a Post-Migratory Family Settlement Strategy. In Asian Migrants in Europe. Transcultural Connections. Vyd. 1. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht V&R unipress, 2014. Transkulturelle Perspektiven, ISBN 978-3-8471-0254-0, pp. 95-112.


more

 

BASTL, Martin.
Vybrané aspekty pokročilých kybernetických útoků. In Bezpečnostné fórum 2014, II.zväzok. 1. vyd. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. ISBN 978-80-557-0678-8, pp. 80-84. 2014, Banská Bystrica.


more

 

HYTYCH, Roman - ČEVELÍČEK, Michal.
Využití formulace klinického případu pří výuce a výzkumu psychoterapeutického výcviku. PSYCHIATRIA-PSYCHOTERAPIA-PSYCHOSOMATIKA, Slovakia. ISSN 1338-7030, 2014, vol. 20, no. 4, pp. 59-60.


more

 

ŘIHÁČEK, Tomáš.
Vztah psychoterapie a medicínského diskurzu. 2014.


more

 

TURCSÁNYI, Richard.
Zápas o bezpečnosť a prosperitu vo východnej Ázii. In Perspektívy ázijského storočia: Medzinárodné vzťahy vo východnej Ázii. Bratislava : Inštitút ázijských štúdií/CENAA, 2014. Neuveden, ISBN 978-80-971575-0-0, pp. 9-23.


more

 

DOLEČEK, Martin - SMOLÍK, Josef.
Zdrojová data policejních statistik v ČR: využitelnost a limity. In Bezpečnostné fórum 2014, II.zväzok. Vyd. 1. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. ISBN 978-80-557-0678-8, pp. 473-482. 12.2.2014, Banská Bystrica.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|Next pageLast page
found: 104 records, displayed 75 - 104