Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 354

Alphabetical list of 30 titles starting from: 201

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 2Letter D, page 2Letter E, page 3Letter F, page 4Letter G, page 4Letter H, page 4Letter CH, page 5Letter I, page 5Letter J, page 5Letter K, page 5Letter L, page 5Letter M, page 6Letter N, page 6Letter O, page 6Letter P, page 7Letter Q, page 8Letter R, page 8Letter S, page 9Letter T, page 10Letter U, page 11Letter V, page 11Letter W, page 12Letter X, page 12Letter Y, page 12Letter Z, page 12
First pagePrevious page|...|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|Next pageLast page
found: 354 records, displayed 201 - 230

 

MAREŠ, Miroslav.
Perception of Terrorism and Violent Extremism in South Eastern Europe from Central Europe. In Intelligence and Combating Terrorism: New Paradigm and Future Challenges. Vyd. 1. Ljubljana and Monterey : Institute for Corporative Security Studies and Center for Civil-Military Relations, Naval Postgraduate School, 2014. Mimo edice, ISBN 978-961-92860-8-1, pp. 67-73.


more

 

TURCSÁNYI, Richard - ONDREJCSÁK, Róbert - MAJER, Marián.
Perspektívy ázijského storočia: Medzinárodné vzťahy vo východnej Ázii. 2014.


more

 

CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena - RABUŠIC, Ladislav.
Plodnost a preferenční teorie v České republice – nové metodologické a empirické poznatky. Data a výzkum - SDA Info, Praha, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. ISSN 1802-8152, 2014, vol. 8, no. 1, pp. 41-62.


more

 

KLVAČ, Pavel.
Po stopách venkova. Weles - literární revue, Brno, Weles, o. s. ISSN 1214-2948, 2014, vol. 2014, no. 57, pp. 110-121.


more

 

MACKOVÁ, Alena - MACEK, Jakub.
Political Jamming in the Czech Republic: A Way to Deal with Political Crises?. 2014.


more

 

JANOVSKÝ, Jozef - ŠIPULOVÁ, Katarína.
Political Regimes and International Human Rights Commitments: The Moderation Effect of Treaty's Control Mechanism. 2014.


more

 

ŠEREK, Jan - UMEMURA, Tomotaka.
Political socialization in late adolescence: The effects of parents, peers and media on changes in adolescents’ voting intentions. Poster presented at the 15th Biennial Meeting of the Society for Research on Adolescence, March 20-22, 2014, Austin, USA. 2014.


more

 

ŘIHÁČEK, Tomáš.
Poradenství versus psychoterapie?. Psychoterapie, Masarykova univerzita. ISSN 1802-3983, 2014, vol. 8, no. 1, pp. 13-22.


more

 

SUCHOMELOVÁ, Aneta - PROCHÁZKA, Jakub.
Posouzení transformačního přístupu manažerů a doporučení k rozvoji: Případová studie z české banky. In Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference Hradecké ekonomické dny 2014, díl III. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-368-0, pp. 153-159. 2014, Hradec Králové.


more

 

VODA, Petr.
Post-communist Specifics in Voting Behavior. 2014.


more

 

ŠIRŮČEK, Jan - ŤÁPAL, Adam - LINHARTOVÁ, Pavla.
Potřeba poznávání: Studie psychometrických charakteristik zkrácené české verze Škály potřeby poznávání. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology, Academia. ISSN 0009-062X, 2014, vol. 58, no. 1, pp. 41-50.


more

 

KLIMPLOVÁ, Lenka - HORŇÁČEK, Josef - VYHLÍDAL, Jiří - ZELENKOVÁ, Iveta - WINKLER, Jiří - FRIŠAUFOVÁ, Magda.
Požadavky zaměstnavatelů identifikované na regionálním trhu práce. 2014. CZE, Brno. 8.4.2014 - 8.4.2014, European Activity.


more

 

SÝKORA, Luděk - MULÍČEK, Ondřej.
Prague: Urban Growth and Regional Sprawl. In Confronting Suburbanization: Urban Decentralization in Postsocialist Central and Eastern Europe. Vyd. First Edition. Chichester : Wiley Blackwell, 2014. Studies in Urban and Social Change, ISBN 978-1-4051-8548-6, pp. 133-162.


more

 

KANIOK, Petr - GERGELOVÁ ŠTEIGROVÁ, Leona.
Presidency and State Administration in the Czech Republic: Planting a Seed or a Shattered Chance?. Journal of Contemporary European Research, Cambridge, UACES, Great Britain. ISSN 1815-347X, 2014, vol. 10, no. 3, pp. 337-354.


more

 

book coverVÁCLAVÍK, Antonín.
Prezentačně-hodnotící předmětové portfolio v 7. ročníku ZŠ: případová studie. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 228 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 34. ISBN 978-80-210-6822-3.


more

 

KUPKA, Petr - TVRDÁ, Kateřina.
Problematické paralely výzkumu organizovaného zločinu a politiky boje proti organizovanému zločinu v ČR: kritická (sebe)reflexe. In II. kriminologické dny. Sborník příspěvků z vědecké konference II. kriminologické dny v Českých Budějovicích dne 27. až 28. ledna 2014. 1. vydání. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014. ISBN 978-80-87472-65-1, pp. 116-125. 2014, České Budějovice.


more

 

KAŇÁK, Jan.
Problematika genderu a sexuality u dětí a dospívajících. In Děti a jejich sexualita - rádce pro rodiče a pedagogy. Vyd. 1. Brno : C press, 2014. ISBN 978-80-264-0290-9, pp. 35-51.


more

 

HORA, Ondřej.
Procesní evaluace. In Evaluační výzkum. Vyd. 1. Brno : MUNI, 2014. neuveden, ISBN 978-80-210-6886-5, pp. 63-83.


more

 

ČERNOCH, Filip - JIRUŠEK, Martin.
Proměna státní energetické koncepce z hlediska teoretických přístupů. Energetika, Praha, Český svaz zaměstnavatelů v energetice. ISSN 0375-8842, 2014, vol. 64, no. 2, pp. 67-70.


more

 

KVAPILOVÁ BARTOŠOVÁ, Michaela - VACKOVÁ, Barbora - KALA, Lukáš - GALČANOVÁ, Lucie.
Proměny domova: prostory, přináležení a nové formy vztahů. 2014. CZE, Brno. 21.3.2014 - 21.3.2014.


more

 

JABŮREK, Michal.
Přehled českých a zahraničních posuzovacích škál pro identifikaci nadání u dětí předškolního a školního věku. Svět nadání, Národní institut pro další vzdělávání. ISSN 1805-7217, 2014, vol.  3, no. 1, pp. 18-36.


more

 

book coverSEDLATÁ, Michaela - KANIOK, Petr.
Příprava na zaměstnání ve strukturách EU. Vyd. 1. Brno : Muni Press, 2014. 118 pp. ISBN 978-80-210-6623-6.


more

 

TATEROVÁ, Eva.
Přístup Evropské unie k Izraeli po roce 2000. 2014.


more

 

HORA, Ondřej.
Přístupy k analýze sociálních problémů z hlediska veřejné a sociální politiky. In Evaluační výzkum. Vyd. 1. Brno : MUNI, 2014. neuveden, ISBN 978-80-210-6886-5, pp. 17-41.


more

 

KRAJHANZL, Jan.
Psychologie vztahu k přírodě a životnímu prostředí. Brno : Lipka, MUNI press, 2014. 200 pp. ISBN 978-80-87604-67-0.


more

 

SUCHÁNEK, Petr - RICHTER, Jiří - POKORNÁ, Jana - KRÁLOVÁ, Maria.
Quality and Customer Satisfaction as Competitiveness Factors in the Food Industry. In Proceedings of the 2nd International Conference on Management, Leadership and Governance ICMLG 2014. Vyd. 1. Reading (UK) : Academic Publishing International Limited, 2014. ISBN 978-1-909507-98-2, pp. 286-294. 2014, Wellesley.


more

 

STEHNOVÁ, Iva - SISROVÁ, Monika - USTOHAL, Libor - MAYEROVÁ, Michaela - BERÁNKOVÁ, Dagmar.
Quality of life and first epizode of schizophrenia. 2014.


more

 

CÍGLER, Hynek - JABŮREK, Michal - ŠIRŮČEK, Jan.
Reanalyzing the DISMAS Test Data: Comparing IRT and CTT Based Estimates of the Error of Measurement. 2014. ISBN 978-84-9860-997-4.


more

 

HEJTMÁNEK, Jan.
RECENZE: Mezi masovou a kartelovou stranou. Možnosti teorie při výkladu vývoje ČSSD a KSČM v letech 2000–2010. Politologický časopis, Masarykova univerzita. ISSN 1211-3247, 2014, vol. 2014, no. 2, p. 153-155.


more

 

PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela.
Recenze: „Pieter Vanhuysse, Achim Goerres (eds.): Ageing Population in Post-Industrial Democracies: Comparative Studies of Policies and Politics. Sociologický časopis, AV ČR, Sociologický ústav. ISSN 0038-0288, 2014, vol. 50, no. 2, pp. 312-313.


more

 
First pagePrevious page|...|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|Next pageLast page
found: 354 records, displayed 201 - 230