Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 244

Alphabetical list of 30 titles starting from: 201

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 2Letter F, page 3Letter G, page 3Letter H, page 3Letter CH, page 3Letter I, page 3Letter J, page 4Letter K, page 4Letter L, page 4Letter M, page 4Letter N, page 5Letter O, page 5Letter P, page 5Letter Q, page 6Letter R, page 6Letter S, page 6Letter T, page 7Letter U, page 8Letter V, page 8Letter W, page 8Letter X, page 8Letter Y, page 8Letter Z, page 8
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|Next pageLast page
found: 244 records, displayed 201 - 230

 

OSIČKA, Jan - OCELÍK, Petr - DANČÁK, Břetislav.
The impact of Polish unconventional production on the regional distribution of natural gas supply and transit: A scenario analysis. Energy Strategy Reviews, The Nederlands. ISSN 2211-467X, 2016, vol. 2016, no. 10, pp. 1-17.


more

 

KAŠPAROVÁ, Irena.
The importance of having fairness: enduring racial stereotypes in Sri Lanka and the Czech Republic. 2016.


more

 

LEUGNEROVÁ, Marcela - VACULÍK, Martin - PROCHÁZKA, Jakub.
The influence of candidate social effectiveness on assessment center performance ratings: A field study. International Journal of Selection and Assessment, USA. ISSN 1468-2389, 2016, vol. 24, no. 2, pp. 150-160.


more

 

ŘIHÁČEK, Tomáš - DANELOVÁ, Ester.
The Journey of an Integrationist: A Grounded Theory Analysis. Psychotherapy. ISSN 0033-3204, 2016, vol. 53, no. 1, pp. 78-89.


more

 

PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela.
The oldest-old or fourth agers: are they the same or different populations?. 2016.


more

 

STRAPÁČOVÁ, Michaela.
The reconciliation process in Kosovo: under the shadow of ethnic primordialist manipulation. Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Taylor & Francis (Routledge), Great Britain. ISSN 1944-8953, 2016, vol. 18, no. 1, pp. 56-76.


more

 

KOUDELKA, Josef.
The refugee regime and its weaknesses. Prospects for human rights and Kant’s ethic. Human affairs, Slovenska´ akade´mia vied. ISSN 1210-3055, 2016, vol. 26, no. 3, 356–370-15 pp.


more

 

JANDOVÁ, Marie - URBANOVÁ, Petra.
The relationship between facial morphology, body measurements and socio-economic factors. Anthropological Review, Poznań, Polish anthropological society, Poland. ISSN 1898-6773, 2016, vol. 79, no. 2, pp. 181-200.


more

 

SPÁČ, Peter.
The Role of Ballot Ranking: Preferential Voting in a Nationwide Constituency in Slovakia. East European Politics & Societies, Thousand Oaks, Sage Publications Inc., USA. ISSN 0888-3254, 2016, vol. 30, no. 3, pp. 644-663.


more

 

STOJAROVÁ, Věra - STOJAR, Richard.
The Roots of Success of Far Right Parties in Serbia, Romania and Bulgaria. 2016.


more

 

ŘIHÁČEK, Tomáš - ROUBAL, Jan - BÍLÝ, Ondřej.
The use of trans-theoretical principles of change among Czech psychotherapists and counselors. 2016.


more

 

ROUBAL, Jan - ŘIHÁČEK, Tomáš.
Therapists’ in-session experiences with depressive clients: A grounded theory. Psychotherapy Research, Oxford University Press, USA. ISSN 1050-3307, 2016, vol. 26, no. 2, pp. 206-219.


more

 

TKÁČOVÁ, Lenka.
Things we lost in fire: proposal of unified documentation tool for archaeological research of prehistoric fire installations. 2016.


more

 

CÍSAŘ, Ondřej - HRUBEŠ, Milan.
Think Tanks and Policy Discourses in the Czech Republic. In Policy Analysis in the Czech Republic. Vyd. 1. Bristol : The Policy Press, 2016. International Library of Policy Analysis, ISBN 978-1-4473-1814-9, pp. 273-290.


more

 

DOSEDĚL, Tomáš.
Thomas A. DiPrete, Claudia Buchmann: The Rise of Women: The Growing Gender Gap in Education and What It Means for American Schools. Sociologický časopis, AV ČR, Sociologický ústav. ISSN 0038-0288, 2016, vol. 52, no. 2, pp. 251-254.


more

 

CÍGLER, Hynek - JABŮREK, Michal - PORTEŠOVÁ, Šárka - STRAKA, Ondřej.
TIM - Test pro Identifikaci nadaných žáků v matematice (vývoj, podoba a využití ve školách). 2016. CZE. 20.5.2016 - 20.5.2016, National Activity.


more

 

JAHODOVÁ, Dita.
Trans* příběhy o těle a s tělem. Gender, rovné příležitosti, výzkum, Praha, AV ČR, Sociologický ústav. ISSN 1213-0028, 2016, vol. 17, no. 1, p. (vydání se připravuje).


more

 

KIM, Tae-Sik.
Transnational communication practices by unaccompanied Korean young students in the United States. Asian and Pacific Migration Journal, United Kingdom, Sage, Great Britain. ISSN 0117-1968, 2016, vol. 25/2016, no. 2, pp. 148-167.


more

 

ŘIHÁČEK, Tomáš - PAVLENKO, Peter - FRANKE, Helena.
Účinnost psychoterapie u psychosomatických poruch. 2016.


more

 

JANOVSKÝ, Jozef - ŠIPULOVÁ, Katarína - SMEKAL, Hubert.
Understanding Adoption of International Human Rights Treaties. 2016.


more

 

SMEKAL, Hubert - ŠIPULOVÁ, Katarína - JANOVSKÝ, Jozef.
Understanding Adoption of International Human Rights Treaties: Political Regimes and Commitment Patterns. 2016.


more

 

NEKUDA, Jaroslav - GUZI, Martin - SIROVÁTKA, Tomáš.
Uplatnění absolventů Masarykovy univerzity 2013 – 2014 v praxi : zkrácené znění. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 90 pp.


more

 

book coverĐORĐEVIĆ, Vladimir.
US Foreign Policy in the Western Balkans from 1993 to 2009. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 196 pp. EDIS, sv. 14. ISBN 978-80-210-8112-3.


more

 

CÍGLER, Hynek.
"Validita použitím" – příklad testu SPARO. 2016.


more

 

VIDOVIĆOVÁ, Lucie - HORÁKOVÁ, Karolína - ŠTĚPÁNKOVÁ, Hana.
Velkoměsto a výkony v neuropsychologických testech u starších osob. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology, Academia. ISSN 0009-062X, 2016.


more

 

SMOLÍK, Filip - BLATNÝ, Marek - JELÍNEK, Martin - MILLOVÁ, Katarína - SOBOTKOVÁ, Veronika.
Vocabulary skills in adulthood: longitudinal relations with cognitive and personality measures across the life-span. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology, Academia. ISSN 0009-062X, 2016, vol. 50, no. 2, pp. 97-105.


more

 

BUREŠ, Oldřich - MAREŠ, Miroslav - CABADOVÁ WAISOVÁ, Šárka.
Výzkum a studium mezinárodní bezpečnosti v České republice v zrcadle článků publikovaných v Mezinárodních vztazích. Mezinárodní vztahy. ISSN 0323-1844, 2016, vol. 51, no. 1, pp. 41-55.


more

 

ŠEREK, Jan.
What’s the matter with civil society? The declining effect of civic involvement on civic identity among Czech adolescents. Youth & Society, USA. ISSN 0044-118X, 2016, vol. Online, no. Online, "nestránkováno"-23 pp.


more

 

KAŠPAROVÁ, Irena.
When skin matters: A comparative study of manipulating whiteness by Roma of Czech Republic and Burghers of Sri Lanka. 2016.


more

 

KAŠPAROVÁ, Irena.
When skin matters: A comparative study of manipulating whiteness by Roma of Czech Republic and Burghers of Sri Lanka. 2016.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|Next pageLast page
found: 244 records, displayed 201 - 230