Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 471

Alphabetical list of 30 titles starting from: 201

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 2Letter D, page 3Letter E, page 4Letter F, page 5Letter G, page 5Letter H, page 5Letter CH, page 6Letter I, page 6Letter J, page 6Letter K, page 7Letter L, page 7Letter M, page 7Letter N, page 8Letter O, page 9Letter P, page 9Letter Q, page 11Letter R, page 11Letter S, page 11Letter T, page 13Letter U, page 14Letter V, page 15Letter W, page 16Letter X, page 16Letter Y, page 16Letter Z, page 16
First pagePrevious page|...|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|...|Next pageLast page
found: 471 records, displayed 201 - 230

 

OBROVSKÁ, Jana.
Lucie Jarkovská: Gender před tabulí. Etnografický výzkum genderové reprodukce v každodennosti školní třídy. (recenze). Vyd. 1/2014. Sociální studia, 2014. 5 pp. 11.


more

 

DEÁKOVÁ, Katarína - HAVLÍK, Vratislav.
Maďarské parlamentní volby 2014. Evropská volební studia, Brno, Katedra politologie FSS MU. ISSN 1801-6545, 2014, vol.  9, no. 1, pp. 70-80.


more

 

MAREŠ, Miroslav.
Mährische Identität: Gestern, Heute, Morgen. 2014.


more

 

RABUŠIC, Ladislav - CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena - ČAPKOVÁ, Klára.
Male fertility decision-making process and social network using retrospective data. 2014.


more

 

ČUŘÍK, Jaroslav.
Masová komunikace. In Čelišová, O., Čupová, J., Čuřík, J., Svobodová, J., Širůčková, M., Štěpánková, M., Vaculík, M. Komunikace v českém jazyce pro střední školy (pracovní sešit). 1. vyd. Brno : Didaktis, 2014. ISBN 978-80-7358-229-6, pp. 113-115.


more

 

PAVELKA, Jiří.
Media Project through the Optics of Product Management. 2014.


more

 

KOTIŠOVÁ, Johana.
Mediální konstrukce apokalypsy: Návrat Halleyovy komety a konec mayského kalendáře optikou diskurzivní analýzy. Czech and Slovak Media Studies / Mediální studia, Praha, Syndikát novinářů. ISSN 1801-9978, 2014, vol. R. 9, no.  2, pp. 6-27.


more

 

HELÁN, Robert - SEDLÁČEK, Pavel.
Medical Writing in the Era of Medicine 2.0: Case Reporting. 2014.


more

 

ŠMÍDOVÁ, Iva - SLEPIČKOVÁ, Lenka.
Medycyna jako reprodukowana bezsilność: Codzienność czeskiej medycyny reprodukcyjnej z punktu widzenia lekarzy i lekarek. In Etnografie biomedycyny. Warszawa : Wydavnictwa Uniwersytetu Warszawskiego/Warsaw University Press, 2014. Neuveden, ISBN 978-83-235-1581-4, pp. 47-66.


more

 

DĚDKOVÁ, Lenka - ČERNÁ, Alena - JANASOVÁ, Kateřina - DANEBACK, Kristian.
Meeting online strangers offline: The nature of upsetting experiences of adolescent girls. Communications - European Journal of Communication Research, Berlin, De Gruyter Mouton, Germany. ISSN 0341-2059, 2014, vol. 39, no. 3, 327–346-19 pp.


more

 

PORUBANOVÁ, Michaela - SHAW, Daniel Joel - MCKAY, Ryan - XYGALATAS, Dimitris.
Memory for Expectation-Violating Concepts: The Effects of Agents and Cultural Familiarity. PLoS One, San Francisco, PUBLIC LIBRARY SCIENCE, USA. ISSN 1932-6203, 2014, vol. 9, no. 4, pp. "e90684-1"-"e90684-7".


more

 

ŠMÍDOVÁ, Iva.
Men Head Doctors in Czech Maternity Wards: Condemned to Rule?. 2014.


more

 

VLČKOVÁ, Kateřina - MAREŠ, Jan.
Měření znalostí a dovedností. 2014. CZE, Pedagogická fakulta Masarykovy unvierzity. 3.6.2014 - 3.6.2014, National Activity.


more

 

TRÁVNÍKOVÁ, Petra.
Message structure in Internet discussion boards: exchanging letters or talking over the garden fence?. 2014.


more

 

HAVLÍK, Vratislav - KUCHYŇKOVÁ, Petra.
Města v procesu tvorby unijní legislativy: ČR a SRN. 2014.


more

 

PAPIEŽOVÁ VEJVODOVÁ, Petra - SMOLÍK, Josef.
Metoda focus group v bezpečnostním výzkumu a praxi. In II. kriminologické dny. Sborník příspěvků z vědecké konference II. kriminologické dny v Českých Budějovicích dne 27. až 28. ledna 2014. Vyd. 1. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014. ISBN 978-80-87472-65-1, pp. 199-206. 2014, České Budějovice.


more

 

HLOUŠEK, Vít.
Mezi nostalgií a rebelií: vlna jazzového revivalu v poválečné Evropě. In Nostalgie v dějinách. Vyd. 1. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2014. Quaestiones quodlibetales No. 24, ISBN 978-80-7325-335-6, pp. 109-121.


more

 

HUBATKOVÁ, Barbora.
Mezigenerační finanční transfery v kontextu ČR: Čím je ovlivněna finanční pomoc plynoucí od rodičů k dospělým dětem?. Fórum sociální politiky. ISSN 1802-5854, 2014, vol. 8, no. 5, pp. 16-20.


more

 

KAPUSŇAK, Ján.
Mimovládne organizácie vedú vojnu proti židovskému štátu. Bratislava : Denník SME, 2014.


more

 

GALČANOVÁ, Lucie - VACKOVÁ, Barbora - KVAPILOVÁ BARTOŠOVÁ, Michaela.
Missing Bodies? The Visual Landscape of Home and Its Meanings to Solo-Living People. 2014.


more

 

NOVÝ, Michal.
Mobilization Against the Left? Partisan Consequences of Voter Turnout in the Post-Communist Context. World Political Science Review, Berkeley, Berkeley Electronic Press, USA. ISSN 1935-6226, 2014, vol. 10, no. 1, pp. 111-129.


more

 

JAWORSKY, Bernadette Nadya.
Mobilizing for Immigrants’ Rights Online: Creating Symbols of Belonging to the “American” Nation. 2014.


more

 

LOJDOVÁ, Kateřina - BRADOVÁ, Jarmila - MAREŠ, Jan - VLČKOVÁ, Kateřina.
Moc ve školní třídě studentů učitelství: Přednáška a workshop pro studenty doktorského studia pedagogiky PdF MU­. 2014.


more

 

ĐORĐEVIĆ, Vladimir - MALAZOGU, Leon - NIC, Milan.
Mogherini’s Chance for True Rapprochement between Serbia and Kosovo. Bratislava : CEPI, 2014. 5 pp.


more

 

KLIMPLOVÁ, Lenka - WINKLER, Jiří - HORŇÁČEK, Josef - VYHLÍDAL, Jiří - ZELENKOVÁ, Iveta - FRIŠAUFOVÁ, Magda.
Monitorování a prognózování trhu práce: Švédskou cestou?. 2014. CZE, Brno. 30.9.2014 - 30.9.2014, European Activity.


more

 

BINDER, Werner.
Moral, Ambivalenz und Narration. In Ungefähres. Mythos, Moral, Gewalt. Weilerswist : Velbrück, 2014. not specified, ISBN 978-3-942393-64-5, pp. 120-139.


more

 

MACEK, Jakub - MACKOVÁ, Alena.
Motivations for online participation: between self, us and democracy. 2014.


more

 

BALÁŽ, Roman.
Možnosti dosahování oborových zájmů sociální práce v organizacích zaměstnávajících sociální pracovníky. Sociální práce|Sociálna práca, Brno, Asociace vzdělavatelů v sociální práci. ISSN 1213-6204, 2014, vol. 14, no. 3/2014, pp. 42-60.


more

 

USTOHAL, Libor - PŘIKRYL, Radovan - MAYEROVÁ, Michaela - SYNKOVÁ, Jana - STEHNOVÁ, Iva - VALKOVÁ, Barbora - SVĚRÁK, Tomáš - ČEŠKOVÁ, Eva - KAŠPÁREK, Tomáš.
Možnosti transkraniální magnetické stimulace v diagnostice duševních poruch. In Sborník příspěvků X. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Vyd. první. Brno : Tribun EU, 2014. ISBN 978-80-263-0702-0, pp. 232-234. 12.6.2014, Špindlerův Mlýn.


more

 

KLIMPLOVÁ, Lenka - HORŇÁČEK, Josef - VYHLÍDAL, Jiří - ZELENKOVÁ, Iveta - WINKLER, Jiří - FRIŠAUFOVÁ, Magda.
Možnosti uplatnění kompetencí při zprostředkování a poradenství na ÚP. 2014. CZE, Brno. 10.4.2014 - 10.4.2014, European Activity.


more

 
First pagePrevious page|...|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|...|Next pageLast page
found: 471 records, displayed 201 - 230