Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 547

Alphabetical list of 30 titles starting from: 201

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 2Letter D, page 3Letter E, page 4Letter F, page 5Letter G, page 6Letter H, page 6Letter CH, page 6Letter I, page 7Letter J, page 7Letter K, page 7Letter L, page 8Letter M, page 8Letter N, page 9Letter O, page 10Letter P, page 11Letter Q, page 12Letter R, page 12Letter S, page 13Letter T, page 15Letter U, page 17Letter V, page 17Letter W, page 18Letter X, page 18Letter Y, page 18Letter Z, page 18
First pagePrevious page|...|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|...|Next pageLast page
found: 547 records, displayed 201 - 230

 

STRETTI, Sylvie - KAŇÁK, Jan.
Jak s dětmi mluvit o sexualitě. In Děti a jejich sexualita - rádce pro rodiče a pedagogy. Vyd. 1. Brno : C press, 2014. ISBN 978-80-264-0290-9, pp. 164-200.


more

 

CÍGLER, Hynek.
Jak se měří nadání: Možnosti, obtíže a příklady. 2014.


more

 

DVOŘÁČKOVÁ, Jana - PABIAN, Petr - ŠIMA, Karel.
Jak vypadá vzdělávání, které se snažíme zlepšit? Poznatky z etnografického výzkumu na českých vysokých školách. 2014.


more

 

ŠMAJS, Josef.
Jedenáct podmínek biofilního obratu kultury. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6929-9, pp. 161-167. 28.3.2014, Brno.


more

 

URBÁNIKOVÁ, Marína - TKACZYK, Michal - VOLEK, Jaromír.
Journalism student culture in the Czech Republic, Poland, and Sweden: a comparison of selected dimensions. 2014.


more

 

ŠMAJS, Josef.
Jsou přírodní a společenské vědy vědecké?. Olomouc : Burian a Tichák, s.r.o., 2014. 5 pp.


more

 

SPÁČ, Peter - VODA, Petr.
Just a Roma Issue? The Theory and the Support for the (Slovak) Extreme Right. Neuveden : neuveden, 2014. 5 pp. Policy Papers.


more

 

DUFEK, Pavel.
K nespojitosti normativních a empirických teorií demokracie. In Demokracie jako hodnota a problém II. Liberec : Technická unievrzita v Liberci, 2014. ISBN 978-80-7494-048-4, 84–94-11 pp.


more

 

ŠMAJS, Josef.
K podstatě evoluční ontologie. Olomouc : Burian a Tichák, s.r.o., 2014.


more

 

ŠMAJS, Josef.
K problému oživení ,zamrzlé'' evoluční ontologie. , Praha, Filosofický ústav AV ČR. ISSN 0015-1831, 2014, vol. 62, no. 5, pp. 759-764.


more

 

ŠMAJS, Josef.
K problému vědeckosti společenských věd. ČR : Občanské sdružení Britské listy, 2014.


more

 

ŠMAJS, Josef.
Kdo je dnes subjektem morálního jednání?. ČR : Občanské sdružení Britské listy, 2014.


more

 

LIBROVÁ, Hana.
Knížka o jiných ekonomech (recenze knihy N. Johanisové "Ekonomičtí disidenti"). 2014. 1 p.


more

 

SISROVÁ, Monika - STEHNOVÁ, Iva - BERÁNKOVÁ, Dagmar.
Kognitivní funkce u pacientů v akutní fázi bipolární afektivní poruchy. In Sociální procesy a osobnost 2013. Brno : Psychologický Ústav AV ČR, 2014. ISBN 978-80-86174-21-1, pp. 305-308. 23.9.2013, Třešť.


more

 

KOĎOUSKOVÁ, Hedvika.
Komparace energetických politik Číny a Japonska. In Perspektívy ázijského storočia. Bratislava : Institute of Asian Studies/CENAA, 2014. Neuveden, ISBN 978-80-971575-0-0, pp. 145-163.


more

 

OCELÍK, Petr - ČERNOCH, Filip.
Konstruktivismus a energetická bezpečnost v mezinárodních vztazích. Vyd. 2. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 80 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-6671-7.


more

 

ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava.
Konstruktivismus a reflexe v praxi vrůstání do oboru sociální práce. 2014.


more

 

KLVAČ, Pavel.
Krajiny skutečné a imaginární. Biograf - časopis pro kvalitativní výzkum, Praha, Časopis Biograf o.s. ISSN 1211-5770, 2014, vol. 2014, no. 59, pp. 125-128.


more

 

HLOUŠEK, Vít - KOPEČEK, Lubomír.
Krize české politiky: odejde zlo s politickými stranami?. In O komparativní politologii a současné české politice. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2479-2, pp. 23-36.


more

 

KREIDL, Martin - MORAVCOVÁ, Lucie.
Které hodnoty ovlivňují vstup do manželství?. Sociální studia, Masarykova univerzita. ISSN 1214-813X, 2014, vol. 11, no. 2, pp. 101-122.


more

 

MAREŠ, Miroslav.
Leadership and Right-Wing Extremist Violence: Case Studies from the Czech Territory. In Perseverance of Terrorism: Focus on Leaders. Vyd. 1. Amsterdam : IOS Press, 2014. NATO Science for Peace and Security Series - E: Human and Societal Dynamics - 117, ISBN 978-1-61499-386-5, pp. 103-110.


more

 

MAREŠ, Miroslav.
Les partis communistes et postcommunistes en République tschéque et en Slovaquie. In Communisme 2014 : En Europe, l'éternel retour des communismes. Vyd. 1. Paris : Vendémiaire, 2014. Mimo edice, ISBN 978-2-36358-150-1, pp. 271-295.


more

 

ZAPLETALOVÁ, Veronika.
Liberalizace trhu s plynem v rámci EU - case study Energetické společenství. 2014.


more

 

BAROŠ, Jiří.
Lidská práva, důstojnost a morální tradice. 2014.


more

 

HEJTMÁNEK, Jan.
Lidskoprávní priority nové české vlády. Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci. ISSN 1804-2392, 2014, vol. 6, no. 2, p. 23-24.


more

 

SIROVÁTKA, Tomáš - VÁLKOVÁ, Jana - HAJDINJAK, Marko - KOSSEVA, Maya.
Life prospects of young Roma: the Czech and Bulgarian cases. In International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts. Sofia : SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on SOCIAL SCIENCES and ARTS, 2014. ISBN 978-619-7105-23-0, pp. 487-494. 2014, Albena.


more

 

KOTRČOVÁ, Kristína.
Life-story interview a autobiografické spomienky u depresívnych pacientov. 2014.


more

 

PORTEŠOVÁ, Šárka - POLEDŇOVÁ, Ivana - KUKLA, Lubomír - BUDÍKOVÁ, Marie.
Longitudinální studie hodnocení schopností spojených se školním výkonem u žáků s dyslexií a bez dyslexie jejich učiteli. Československá psychologie. ISSN 0009-062X, 2014, vol. 2014,LVIII, no. 3, pp. 222-241.


more

 

HAVLÍK, Vlastimil - VODA, Petr.
Lost Stability? Re-Alignment of Party Politics and the Rise of New Political Parties in the Czech Republic. 2014.


more

 

KUBIATKO, Milan - BALÁTOVÁ, Kristýna.
Lower Secondary School Pupils’ Attitudes toward and Knowledge about Water Birds. 2014.


more

 
First pagePrevious page|...|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|...|Next pageLast page
found: 547 records, displayed 201 - 230