Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 131

Alphabetical list of 30 titles starting from: 51

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 2Letter G, page 2Letter H, page 2Letter CH, page 2Letter I, page 2Letter J, page 2Letter K, page 2Letter L, page 2Letter M, page 2Letter N, page 3Letter O, page 3Letter P, page 3Letter Q, page 3Letter R, page 3Letter S, page 4Letter T, page 4Letter U, page 5Letter V, page 5Letter W, page 5Letter X, page 5Letter Y, page 5Letter Z, page 5
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|Next pageLast page
found: 131 records, displayed 51 - 80

 

TOMANDL, Jan - KUBAŠ, Mario.
Kultura a média - videokurz. Praha : Culture Matters, 2015.


more

 

MURAD, Michael - MAREŠ, Miroslav.
Kurdská komunita v České republice. Český lid. Etnologický časopis., Praha, Etnologický ústav Akademie věd České republiky. ISSN 0009-0794, 2015, vol. 102, no. 1, pp. 75-96.


more

 

PROCHÁZKA, Jakub - VACULÍK, Martin - SMUTNÝ, Petr.
Leader’s warmth, transformational leadership and effectiveness. Journal of Advanced Management Science, USA. ISSN 2168-0787, 2015, vol. 3, no. 2, pp. 93-102.


more

 

LICHÁ, Jana - KOČÁROVÁ, Rita.
Learning Theories. In Encyklopedie psychologie práce. Brno : Masarykova Univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7744-7, p. 68-68.


more

 

KEPPLOVÁ, Zuzana.
List pastierom [esej]. Bratislava : Pravda (víkendová príloha), 2015.


more

 

KIM, Tae-Sik.
Living in a Transnational Room: Transnational Online Communication by Unaccompanied Korean Adolescents in the United States. International Journal of Child, Youth & Family Studies. ISSN 1920-7298, 2015, vol. in press.


more

 

FRAŇKOVÁ, Eva.
Lokální ekonomiky v souvislostech aneb Produkce a spotřeba z blízka. 1. vyd. Brno : Masarykova Univerzita, 2015. 218 pp. ISBN 978-80-210-7740-9.


more

 

WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka.
Lokální média a lokální informace. 2015.


more

 

CHRISTOPHER, Caroline - UMEMURA, Tomotaka - TANYA, Mann - JACOBVITZ, Debolarh - HAZEN, Nancy.
Marital Quality over the Transition to Parenthood as a Predictor of Coparenting. Journal of Child and Family Studie, USA. ISSN 1573-2843, 2015, vol. 2015, no. Online, pp. 1-15.


more

 

ŘIHÁČEK, Tomáš - HYTYCH, Roman.
Metoda zakotvené teorie: problémy a výzvy. 2015.


more

 

DRMOLA, Jakub - BASTL, Martin - MAREŠ, Miroslav.
Modeling Hacktivism Using System Dynamics. Journal of Applied Security Research. ISSN 1936-1610, 2015, vol.  10, no. Iss. 2, pp. 238-248.


more

 

HODULÁK, Vladan - KRPEC, Oldřich.
Monetary Relations of France and Germany – Impact on Eurozone. 2015. ISBN 978-80-7510-114-3.


more

 

MOTAL, Jan.
Morální dilemata soudobé české dokumentaristiky. 2015.


more

 

FIALA, Petr.
Na konci bezstarostnosti. Co nechceme slyšet o Evropě, o národních zájmech a zahraniční politice. Brno : Barrister & Principal, 2015. 146 pp. ISBN 978-80-7485-038-7.


more

 

DĚDKOVÁ, Lenka.
Navazování kontaktů online a setkávání se s neznámými lidmi z internetu. In Děti a dospívající online: Vybraná rizika používání internetu. Praha : Grada, 2015. Psyché, ISBN 978-80-247-5010-1, pp. 75-97.


more

 

NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ, Radka - VYBÍHAL, Václav - VALKOVSKÁ, Petra - BOUŠA, Ondřej.
Neuropsychologický profil pacientů s normotenzním hydrocefalem. 2015.


more

 

KUPKA, Petr - TVRDÁ, Kateřina.
Obchod s cukrem v kontextu českého organizovaného zločinu. Listy cukrovarnické a řepařské, VUC Praha a.s. ISSN 1210-3306, 2015, vol. 1131, no. 4, pp. 151-153.


more

 

MACHÁČKOVÁ, Hana.
Online komunity: v čem představují rizika pro dospívající?. In Děti a dospívající online: Vybraná rizika používání internetu. Praha : Grada, 2015. Psyché, ISBN 978-80-247-5010-1, pp. 143-161.


more

 

FELGROVÁ, Lucie - SZOPOVÁ, Marie.
Personální psychologie. In Encyklopedie psychologie práce. Brno : Masarykova Univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7744-7, p. 13-13.


more

 

BINKA, Bohuslav - JEMELKA, Petr.
Počátky českého a slovenského environmentalismu – vybrané kapitoly. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 86 pp. ISBN 978-80-210-7762-1.


more

 

MACKOVÁ, Alena - MACEK, Jakub.
Political Engagement and Digital Media Use in Central and Eastern Europe. 2015. Fakulta sociálních studií MU. .


more

 

BASTL, Martin - MAREŠ, Miroslav - TVRDÁ, Kateřina.
Politik der Cybersicherheit auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene : Eine Rahmenanalyse. In Cyber-Sicherheit. Wiesbaden : Springer, 2015. Studien zur Inneren Sicherheit, Band 18, ISBN 978-3-658-02797-1, pp. 45-67.


more

 

NOVÝ, Michal.
Politika v supermarketu: Bojkotující spotřebitelé jako agenti sociální změny. Sociológia / Slovak Sociological Review, Bratislava, Slovenská akadémia vied, Slovakia. ISSN 0049-1225, 2015, vol. 47, no. 1, pp. 87-112.


more

 

PITROVÁ, Markéta - ZATLOUKALOVÁ, Jana.
Postoj zainteresovaných zájmových skupin k veřejné konzultační praxi Evropské komise. Mezinárodní vztahy, Praha, Ústav mezinárodních vztahů. ISSN 0323-1844, 2015, vol. 50, no. 1, pp. 46-72.


more

 

PUNOVÁ, Monika.
Práce s mládeží v době nejisté. Sociální pedagogika/Social education, Zlín, Univerzita Tomáše Bati. ISSN 1805-8825, 2015, vol. 3, no. 1, pp. 70-84.


more

 

KRPEC, Oldřich.
Problémy současného politického systému: selhání aktérů nebo jejich racionální jednání?. Acta Politologica, Univerzita Karlova. ISSN 1803-8220, 2015, vol. 2015, no. 1, pp. 28-48.


more

 

KIRKOSOVÁ, Kateřina.
Proč analyzovat reklamy a jak při tom postupovat. Slovanské gymnázium, Brno, 2015.


more

 

SMEKAL, Hubert.
Pronikání lidských práv do agendy Evropské unie. 2015.


more

 

ROUBAL, Jan - ŘIHÁČEK, Tomáš.
Prožívání psychoterapeutů v průběhu psychoterapeutického sezení s depresivním klientem: zakotvená teorie. 2015.


more

 

ROUBAL, Jan.
Prožívání psychoterapeutů v průběhu psychoterapeutického sezení s depresivním klientem: zakotvená teorie. (Disertační práce PhD.). Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Psychiatrická klinika, 2015. 110 pp.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|Next pageLast page
found: 131 records, displayed 51 - 80