Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 616

Alphabetical list of 30 titles starting from: 51

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 2Letter D, page 3Letter E, page 5Letter F, page 6Letter G, page 7Letter H, page 7Letter CH, page 7Letter I, page 7Letter J, page 8Letter K, page 8Letter L, page 9Letter M, page 9Letter N, page 10Letter O, page 11Letter P, page 12Letter Q, page 14Letter R, page 14Letter S, page 15Letter T, page 17Letter U, page 19Letter V, page 19Letter W, page 20Letter X, page 20Letter Y, page 20Letter Z, page 20
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 616 records, displayed 51 - 80

 

SZOTÁKOVÁ, Markéta.
Case management: aktivní zapojení klienta i pracovníka do spolupráce. Časopis Sociální práce|Sociálna práca, Brno, ASVSP. ISSN 1213-6204, 2014, vol. 2014, no. 3, pp. 61-80.


more

 

POSPĚCH, Pavel.
Caution, control and consumption: Defining acceptable behaviour in the semi-public space of Czech shopping malls. 2014.


more

 

HAVLÍK, Vratislav - KOTRBOVÁ, Jana - ŠPOTTOVÁ, Kristina.
Cílená proměna magistrátů českých velkoměst jako základ úspěchu? Příspěvek k evropeizaci komunální polity. Acta Politologica, Praha, Katedra politologie Institutu politologických věd. ISSN 1803-8220, 2014, vol. 6, no. 1, pp. 56-70.


more

 

LACINOVÁ, Lenka - NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ, Radka.
Citová vazba a naplňování základních psychických potřeb v partnerských vztazích v období dospělosti. Psychologie pro praxi, Karolinum. ISSN 1803-8670, 2014, vol. 49, no. 1-2, pp. 99-109.


more

 

MARADA, Radim.
Civil Society Representing and Represented. In Zivilgesellschaft und Menschenrechte im ostlichen Mitteleuropa. Tschechische Konzepte der Burgergesellschaft im historischen und nationalen Vergleich. Vyd. 1. Gottingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2014. Veroffentlichungen des Collegium Carolinum, ISBN 978-3-525-37306-4, pp. 117-140.


more

 

VODA, Petr.
Class Voting in West and East. 2014.


more

 

ŠMAHEL, David - WRIGHT, Michelle - ČERNÍKOVÁ, Martina.
Classification of online problematic situations in the context of youths’ development. Communications The European Journal of Communication Research, Bremen, University of Bremen. ISSN 0341-2059, 2014, vol. 39, no. 3, pp. 233-260.


more

 

VOŽENÍLKOVÁ, Marcela.
Co je a co není personalizace politiky. Global Politics, Societas 2001. ISSN 1213-7685, 2014.


more

 

STEHNOVÁ, Iva - SISROVÁ, Monika - USTOHAL, Libor - MAYEROVÁ, Michaela - BERÁNKOVÁ, Dagmar.
Cognition and schizophrenia: Neuropsychological profile, dynamics, psychopatology and pharmacotherapy. 2014.


more

 

SISROVÁ, Monika - STEHNOVÁ, Iva - PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Hana - BERÁNKOVÁ, Dagmar.
Cognitive functions in patients with acute phase of bipolar disorder. 2014.


more

 

BINDER, Werner.
Collective Intentionality and Methodological Individualism. 2014.


more

 

GREGOR, Kamil.
Comparing the structure of voting transitions around the presidential elections in the Czech Republic and Slovakia. Evropská volební studia, Institut pro srovnávací politologický výzkum. ISSN 1801-6545, 2014, vol. 2014, no. 1, pp. 3-20.


more

 

VACULÍK, Martin - PROCHÁZKA, Jakub - SMUTNÝ, Petr.
Competencies and leadership effectiveness: Which skills predict effective leadership?. In Proceedings of the 10th European Conference on Management Leadership and Governance. Reading, UK : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014. ISBN 978-1-910309-75-9, pp. 337-344. 2014, Zagreb.


more

 

JEŽEK, Stanislav - MACEK, Petr - NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ, Radka - BOUŠA, Ondřej.
Concepts of Autonomy in Emerging Adulthood and Their Perception by Czech Emerging Adults. In Functioning of Young Adults in a Changing World. Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2014. Neuveden, ISBN 978-83-64275-49-4, pp. 51-66.


more

 

VIDOVICOVÁ, Lucie.
Conceptual Framework for an Active Ageing Policy on Employment in the Czech Republic. Vyd. 1. Varšava, Polsko : Center for Social and Economic Research CASE, 2014. 55 pp. Studies and Analyses.


more

 

DRMOLA, Jakub.
Connecting Piracy and Security. 2014.


more

 

FERENČUHOVÁ, Slavomíra.
Continuities in urban planning after 1989. Radical changes reconsidered. 2014.


more

 

KOVÁŘOVÁ, Marie - FILIP, Miroslav.
Convergent and criterion validity of several approaches to complexity. 2014.


more

 

SZALÓ, Csaba.
Cultivating interpretive communities: on the performance of urban memory in museums and theatres. 2014.


more

 

PRECLÍK, Petr.
Culture Re-introduced: Contestation of Human Rights in Contemporary Russia. In Russia and European Human Rights Law: The Rise of the Civilizational Argument. Leiden : Brill Nijhoff, 2014. Law in Eastern Europe, ISBN 978-90-04-20330-3, pp. 31-90.


more

 

WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka.
Czech local press content: When more is actually less. 2014.


more

 

MACKOVÁ, Alena - ŠTĚTKA, Václav.
Czech politicians go online: Adoption of social network sites and motivations for their use by political actors in the Czech Republic. 2014.


more

 

MAREŠ, Miroslav.
Czech Radical Right and Political Mainstream: Between Hostility and Symbiosis. 2014.


more

 

HAVLÍK, Vlastimil.
Czech Republic. 2014.


more

 

HLOUŠEK, Vít - KANIOK, Petr.
Czech Republic. In Party Attitudes Towards the EU in the Member States: Parties for Europe, parties against Europe. Vyd. 1. Abingdon - New York : Routledge, 2014. Routledge Advances in European Politics, vol. 100, ISBN 978-0-415-62231-8, pp. 158-173.


more

 

MORAVCOVÁ, Markéta - JEŽEK, Stanislav - MAREŠ, Jiří - VACHKOVÁ, Eva.
Czech version of Menopause Rating Scale Questionnaire - Preliminary notice. Kontakt, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta. ISSN 1212-4117, 2014, vol. 16, no. 2, pp. e94-e101.


more

 

DOSTALÍK, Jan.
Czechoslovak Urban and Regional Planning in the 1960s: Eco-friendly Theories vs. Everyday Practise. 2014.


more

 

KEPPLOVÁ, Zuzana.
Čakanie na „našu“ Mohanty: Formovanie feministického diskurzu počas transformácie a jeho kritiky. Sociální studia, Masarykova univerzita. ISSN 1214-813X, 2014, vol. 11, no. 1, pp. 11-40.


more

 

KIRKOSOVÁ, Kateřina.
Černobílý svět. Host : literární měsíčník, Brno, Spolek přátel vydávání časopisu Host. ISSN 1211-9938, 2014, vol. XXX, no. 3, pp. 76-77.


more

 

SIROVÁTKA, Tomáš - HORÁK, Pavel - HORÁKOVÁ, Markéta - HORA, Ondřej - SUCHANEC, Miroslav - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava.
Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi. Vyd. první. Brno a Boskovice : MUNI Press Brno, František Šalé - Albert, Boskovice., 2014. 230 pp. první. ISBN 978-80-210-7149-0.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 616 records, displayed 51 - 80