Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 100

Alphabetical list of 30 titles starting from: 51

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 2Letter H, page 2Letter CH, page 2Letter I, page 2Letter J, page 2Letter K, page 2Letter L, page 2Letter M, page 2Letter N, page 2Letter O, page 2Letter P, page 2Letter Q, page 3Letter R, page 3Letter S, page 3Letter T, page 3Letter U, page 3Letter V, page 3Letter W, page 4Letter X, page 4Letter Y, page 4Letter Z, page 4
First pagePrevious page|1|2|3|4|Next pageLast page
found: 100 records, displayed 51 - 80

 

ŘIHÁČEK, Tomáš - JUHOVÁ, Dana.
Monitorování účinnosti v psychoterapii a poradenství. Testforum, Českomoravská psychologická společnost. ISSN 1805-9147, 2016, vol. neuveden, no. 7, pp. 1-13.


more

 

VOŽENÍLKOVÁ, Marcela - ŠEDO, Jakub.
Personalizace volebních systémů v České republice. Možnosti a limity metody J. Careyho a M. Shugarta. Politické vedy, Banská Bystrica, SR, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovenská Republika, Slovakia. ISSN 1335-2741, 2016, vol. 19, no. 1, pp. 138-166.


more

 

HAVLÍK, Vlastimil.
Populismus a ústavní instituce. 2016.


more

 

HAVLÍK, Vlastimil.
Populismus: od ideologie k politické strategii. 2016.


more

 

TURCSÁNYI, Richard.
Postavenie a možnosti spolupráce Slovenska s Čínou v rámci platformy 16+1. Bratislava : Inštitút ázijských štúdií, 2016. 56 pp. Neuveden. ISBN 978-80-971575-1-7.


more

 

MACEK, Jakub.
Post-televizní publika? Stahování a konvergentní vztah k populárním obsahům. 2016.


more

 

KORÁBOVÁ, Iva - MASOPUSTOVÁ, Zuzana.
Posttraumatická stresová porucha po porodu. Česká gynekologie, Mladá fronta a.s. ISSN 1210-7832, 2016, vol. 81, no. 1, pp. 14-19.


more

 

SKŘIVANOVÁ, Kateřina - ANDERKOVÁ, Ľubomíra - BRANČÍKOVÁ, Dagmar - JARKOVSKÝ, Jiří - BENEŠOVÁ, Klára - ELFMARKOVÁ, Nela - SVĚRÁK, Tomáš - BENDOVA, M. - PETERKOVÁ, Hana - NEDVED, J. - PROTIVÁNKOVÁ, Markéta - MINÁŘ, Luboš - HOLOUBKOVÁ, Eva - DUŠEK, Ladislav.
Predicting Vitality Change in Older Breast Cancer Survivors after Primary Treatment – an Approach Based on Using Time-related Difference of Pro-inflammatory Marker C-reactive Protein. Klinická onkologie, Praha, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně. ISSN 0862-495X, 2016, vol. 29, no. 1, pp. 52-58.


more

 

ŠIMKOVÁ, Lucie - VODÁČKOVÁ, Daniela - JAKLOVÁ STŘIHAVKOVÁ, Daniela.
Přístup pracovníků linek důvěry k opakovaně volajícím klientům. Časopis sociální práce|Sociálna práca, Národní centrum pro rodinu. ISSN 1213-6204, 2016, vol. 2/16, pp. 57-76.


more

 

SMOLÍK, Josef.
Psychologie davů na počátku 21. století. Doslov. In Psychologie davu. Vyd. 1. Praha : Portál, 2016. Klasici, ISBN 978-80-262-1028-3, pp. 131-164.


more

 

PETROV, Jan.
Působení judikatury ESLP na národní právní řády: Role vnitrostátních orgánů. Jurisprudence, Wolters Kluwer a.s. ISSN 1802-3843, 2016, vol.  25, no.  1, pp. 21-29.


more

 

MACEK, Jakub.
Radikalizace a polarizace veřejných diskurzů a důvěra mediálních publik ve zpravodajské zdroje. 2016.


more

 

VEJVODOVÁ, Petra.
Radikalizace vůči muslimům v ČR. 2016.


more

 

PAVELKA, Jiří.
Remediation of Sign Texts as the Theme of Cultural Studies. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Elsevier, USA. ISSN 1877-0428, 2016, vol. 217/2016, no. 217, pp. 1233-1240.


more

 

PETROV, Jan.
Review of Gerards, Janneke - Fleuren, Joseph (eds.). Implementation of the European Convention on Human Rights and of the judgments of the ECtHR in national case law, 2014. The Lawyer Quarterly. ISSN 1805-8396, 2016, vol.  6, no. 1, pp. 54-56.


more

 

SVOBODOVÁ, Renata - PELIKÁN, Vojtěch.
S klimaskeptiky na věčné časy. 2016. 2 pp.


more

 

HUSAROVÁ, Daniela - MADARASOVÁ-GECKOVÁ, Andrea - BLINKA, Lukas - ŠEVČÍKOVÁ, Anna - VAN DIJK, Jitse P. - REIJNEVELD, Sijmen A..
Screen-based behaviour in school-aged children with long-term illness. BMC Public Health, BioMed Central, Great Britain. ISSN 1471-2458, 2016, vol. 16, no. 130, nestránkováno-5 pp.


more

 

VLČEK, Tomáš.
Security of Nuclear Fuel Fabrication for the Operating VVER Reactor Design Technology in the European Union. 2016.


more

 

MEZIHORÁK, Petr.
Shared services and the restructuring of work. 2016.


more

 

WRIGHT, Michelle.
School Bullying and Students with Intellectual Disabilities. In Handbook of Research on Diagnosing, Treating, and Managing Intellectual Disabilities. Hersey : IGI Publishing, 2016. Neuveden, ISBN 978-1-5225-0089-6, pp. 33-53.


more

 

WRIGHT, Michelle.
School Violence Among Children and Adolescents in Rural Communities. In Identifying, Treating, and Preventing Childhood Trauma in Rural Communities. : 2016. ISBN 978-1-5225-0228-9.


more

 

JOHANISOVÁ, Naděžda - DANĚK, Petr.
Some Survival Strategies of Communal Economic Projects. 2016. Kulatý st;l na konferenci "Undisicplined Environments" kterou pořádala European Network of Political Ecology" (ENTITLE) , 20.-24.března 2016, ve Stockholmu (Royal Institute of Techology).


more

 

BERÁNKOVÁ, Martina - LACINOVÁ, Lenka.
Specifika raného vývoje citové vazby u dvojčat a vícerčat. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology, Academia. ISSN 0009-062X, 2016, vol. 60, no. 2, pp. 169-184.


more

 

MAREŠ, Jan - LUKAS, Josef.
Tacitní znalosti začínajících vyučujících. Mezi hledáním svatého grálu a objevováním kola. 2016.


more

 

HUŠEK, Petr - TVRDÁ, Kateřina.
The collective singularity of anti-racist actors: a case study of the Roma minority in the Czech Republic. Ethnic and Racial Studies, Great Britain. ISSN 0141-9870, 2016, vol. 39, no. 1, pp. 49-67.


more

 

KRAUS, Josef.
The Concept of State Terrorism in Relation to Iran. Slovenská politologická revue, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Slovakia. ISSN 1335-9096, 2016, vol. 16, no. 1, pp. 35-59.


more

 

KAVÁLEK, Tomáš.
The Democratic Union Party’s Strategic Gamble: The PYD, the AKP and Geneva. London : Independent Turkey, Centre for Policy and Research on Turkey (Research Turkey), 2016.


more

 

ŠKAŘUPOVÁ, Kateřina - ÓLAFSSON, Kjartan - BLINKA, Lukas.
The effect of smartphone use on trends in European adolescents’ excessive Internet use. Behaviour & Information Technology, USA. ISSN 0144-929X, 2016, vol. 35, no. 1, pp. 68-74.


more

 

VIDOVIĆOVÁ, Lucie.
The expected, evaluated, perceived, valued, and prevalent social roles of older people: are they by consent?. In Building Evidence for Active Ageing Policies. Active Ageing Index and its Potential. : Palgrave McMillan, 2016. 1, p. ?-?.


more

 

NOVÝ, Michal.
The Higher Principle? An Attempt to Develop a Near Universal Approach to Explaining Voter Turnout through Micro-Macro Interactions. Polish Sociological Review, Warszawa, Polish Sociological Association, Poland. ISSN 1231-1413, 2016, vol. 56, no. 196, pp. 87-100.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|Next pageLast page
found: 100 records, displayed 51 - 80