Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 184

Alphabetical list of 30 titles starting from: 51

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 2Letter F, page 2Letter G, page 2Letter H, page 2Letter CH, page 2Letter I, page 3Letter J, page 3Letter K, page 3Letter L, page 3Letter M, page 3Letter N, page 4Letter O, page 4Letter P, page 4Letter Q, page 4Letter R, page 4Letter S, page 5Letter T, page 5Letter U, page 6Letter V, page 6Letter W, page 6Letter X, page 6Letter Y, page 6Letter Z, page 6
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|Next pageLast page
found: 184 records, displayed 51 - 80

 

NOVÝ, Michal.
Explaining Turnout in Local Referenda in the Czech Republic: Does a NIMBY Question Enhance Citizen Engagement?. East European Politics, Great Britain. ISSN 2159-9173, 2016, vol. 32, no. 2, pp. 130-147.


more

 

MOCHŤAK, Michal.
External actors and their influences on the quality of democracy in East Central Europe. In Challenges To Democracies in East Central Europe. London : Routledge, 2016. ISBN 978-1-138-65596-6, pp. 112-129.


more

 

MAREŠ, Miroslav - STOJAR, Richard.
Extreme right perpetrators. In Understanding Lone Actor Terrorism. Past experience, future outlook, and response strategies. London and New York : Routledge, 2016. Contemporary Terrorism Studies, ISBN 978-1-138-10051-0, pp. 66-86.


more

 

ADAMČÍKOVÁ, Edita - KORÁBOVÁ, Iva - LACINOVÁ, Lenka.
Fear of Childbirth. In The Psychological Context of Labour Pain. New York : Nova Science Publisher, Inc, 2016. neuveden, ISBN 978-1-63483-825-2, pp. 57-70.


more

 

PIVODOVÁ, Lenka - LACINOVÁ, Lenka.
Fenomén spousifikace: Studie o partnerském vztahu mezi rodičem a dítětem. E-psychologie. ISSN 1802-8853, 2016, vol. 10, no. 1, pp. 1-17.


more

 

OBROVSKÁ, Jana.
Frajeři, rapeři a propadlíci: Etnografie etnicity a etnizace v desegregované školní třídě. 2016.


more

 

OBROVSKÁ, Jana.
Frajeři, rapeři a propadlíci: Etnografie etnicity a etnizace v desegregované školní třídě. Sociologický časopis, AV ČR, Sociologický ústav. ISSN 0038-0288, 2016, vol. 52, no. 1, pp. 53-78.


more

 

KOPEČEK, Lubomír - PETROV, Jan.
From Parliament to Courtroom: Judicial Review of Legislation as a Political Tool in the Czech Republic. East European Politics and Societies, Am. Council of Learned Societies, SAGE, USA. ISSN 0888-3254, 2016, vol. 30, no. 1, pp. 120-146.


more

 

KUBALA, Petr.
How was this exhibition written and read?: The reality of negotiating and negotiating of reality in applied social research. In Doing research, making science: The memory of Roma workers. Brno : CDK, 2016. ISBN 978-80-7325-389-9, p. 189 - 261.


more

 

HOLZER, Jan - MAREŠ, Miroslav - DUFEK, Pavel - HAVLÍK, Vlastimil - MOCHŤAK, Michal - PINKOVÁ, Aneta - ROBERTS, Andrew Lawrence - VEJVODOVÁ, Petra - KUPKA, Petr.
Challenges To Democracies in East Central Europe. London : Routledge, 2016. 145 pp. Routledge Advances in European Politics, sv. 127. ISBN 978-1-138-65596-6.


more

 

DUFEK, Pavel - HOLZER, Jan - MAREŠ, Miroslav.
Challenges to democracy in East Central European Politics: introductory remarks. In Challenges To Democracies in East Central Europe. Abingdon : Routledge, 2016. Routledge Advances in European Politics, sv. 127, ISBN 978-1-138-65596-6, pp. 1-14.


more

 

VÁLKOVÁ, Jana.
Childcare Policy in the Czech Republic: Changing Pathway?. In 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Sofia : SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on SOCIAL SCIENCES and ARTS, 2016. ISBN 978-619-7105-51-3, pp. 789-796. 2016, Vienna.


more

 

OLÁH, Gábor.
Imagined Map of National and Cultural Identity: Deterritorialization, Reterritorialization and Village Signs in Hungarian Villages in South Slovakia. The Electronic Journal of Central European Studies in Japan, Japan. 2016, vol. 1, no. 1, pp. 1-16.


more

 

VIDOVIĆOVÁ, Lucie - PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela.
Index aktivního stárnutí (AAI) v regionální aplikaci. Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje. ISSN 0011-8265, 2016, vol. 58, no. 1, pp. 49-66.


more

 

DOHNALOVÁ, Zdeňka - NEČASOVÁ, Mirka - RÍDLOVÁ, Renáta.
Institucionalizace poradenství pro pozůstalé v ČR v kontextu moderní a postmoderní doby. Sociální práce/Sociálna práca, Brno, ASVSP. ISSN 1213-6204, 2016, vol. 2016, no. 2, pp. 39 - 56.


more

 

VIDO, Roman - PALEČEK, Antonín.
Intergenerational reproduction of non-religion in the Czech Republic. 2016.


more

 

ČENĚK, Jiří - SMOLÍK, Josef - VYKOUKALOVÁ, Zdeňka.
Interkulturní psychologie: Vybrané kapitoly. Praha : Grada Publishing, 2016. 312 pp. Psýché. ISBN 978-80-247-5414-7.


more

 

SMEKAL, Hubert - ŠIPULOVÁ, Katarína - JANOVSKÝ, Jozef.
International Human Rights Conventions - Panacea, or Poisonous Chalice for Domestic Protection of Human Rights?. 2016.


more

 

ŠKAŘUPOVÁ, Kateřina - BLINKA, Lukas.
Interpersonal dependency and online gaming addiction. Journal of Behavioral Addictions, Hungary. ISSN 2062-5871, 2016, vol. 5, no. 1, pp. 108-114.


more

 

KOĎOUSKOVÁ, Hedvika - JIRUŠEK, Martin.
Is Gazprom Pushing East? Exploring Gazprom´s Behavioural Patterns in the Asian Market. The Central European Journal of International and Security Studies (CEJISS). ISSN 1802-548X, 2016, vol. 10, no. 1, pp. 110-133.


more

 

VÁLKOVÁ, Jana.
Is there any (youth) guarantee for young Roma?. In 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Sofia : SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on SOCIAL SCIENCES and ARTS, 2016. ISBN 978-619-7105-51-3, pp. 275-282. 2016, Vienna.


more

 

CÍGLER, Hynek.
Jak na postojové škály. 2016. CZE, Brno. 28.1.2016 - 28.1.2016.


more

 

VAJBAROVÁ, Daniela.
Jak se dělá časopis. Workshop pro Centrum rozvoje nadaných dětí.. 2016. Masarykova univerzita. National Activity.


more

 

VIDO, Roman.
Kam se poděl posvátný kosmos? K přínosu P. L. Bergera a T. Luckmanna pro sociologii náboženství. 2016.


more

 

SMOLÍK, Josef.
Kde ti všichni skíni jsou? Obsahová analýza Zpráv o problematice extremismu na území ČR v letech 1997–2013. Kontakt, České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta. ISSN 1212-4117, 2016, vol. 18, no. 2, pp. 127-133.


more

 

SYPTÁKOVÁ, Barbora.
Když dítě odmítá jednoho z rodičů aneb „Ale on k tobě přece nechce jít!“. 2016.


more

 

MOTAL, Jan.
Komunikační strategie představitelů českých křesťanských církví v sociální síti Facebook. 2016.


more

 

MOTAL, Jan.
Komunikační strategie představitelů českých křesťanských církví v sociální síti Facebook. In Komunikace církve: náboženství a jeho prvky ve virtuální realitě. Praha : Karlova Univerzita, 2016. ISBN 978-80-87404-59-1, pp. 65-72. 2016, FSV UK, Praha.


more

 

BAROŠ, Jiří.
Kritika rights-talku a hledání alternativní tradice lidských práv. 2016.


more

 

JARABINSKÝ, Ivan.
Kvalita voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Středoevropské politické studie, Masarykova univerzita. ISSN 1212-7817, 2016, vol.  17, no.  3-4, pp. 339-378.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|Next pageLast page
found: 184 records, displayed 51 - 80