Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 261

Alphabetical list of 30 titles starting from: 51

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 2Letter F, page 3Letter G, page 3Letter H, page 4Letter CH, page 4Letter I, page 4Letter J, page 4Letter K, page 4Letter L, page 4Letter M, page 4Letter N, page 5Letter O, page 5Letter P, page 6Letter Q, page 6Letter R, page 6Letter S, page 7Letter T, page 8Letter U, page 8Letter V, page 9Letter W, page 9Letter X, page 9Letter Y, page 9Letter Z, page 9
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|Next pageLast page
found: 261 records, displayed 51 - 80

 

PAPIEŽOVÁ VEJVODOVÁ, Petra - SMOLÍK, Josef.
Die faszinierende Welt der Jugendsubkulturen. Jugendsubkulturen in der Tschechischen Republik. Kriminalistik, Heidelberg, Kriminalistik Verlag, Germany. ISSN 0023-4699, 2014, vol.  68, no. 6, pp. 389-395.


more

 

DOSTALÍK, Jan.
Die pannaturalistische Utopie Ladislav Žáks: Anfänge der Landschafts- und Regionalplanung in der Tschechoslowakei. Berlin : Vereinigung für Stadt-, Regional- und Landesplanung, 2014. Smart Cities.


more

 

POSPĚCH, Pavel.
Discursive no man’s land: Analysing the discourse of the rural in thetransitional Czech Republic. Journal of Rural Studies, Elsevier. ISSN 0743-0167, 2014, vol. 34, pp. 96-107.


more

 

JARABINSKÝ, Ivan.
Diskursivní rovina sporu o volební reformu v Rumunsku v roce 2012. Středoevropské politické studie, Masarykova univerzita. ISSN 1212-7817, 2014, vol. 16, no. 1, pp. 29-51.


more

 

KREIDL, Martin - HUBATKOVÁ, Barbora.
Does co-residence with grandparents reduce the negative association between sibship size and reading test scores? Evidence from 40 countries. Research in Social Stratification and Mobility, Great Britain. ISSN 0276-5624, 2014, vol. 2014, no. 38, pp. 1-17.


more

 

SEKERÁKOVÁ BÚRIKOVÁ, Zuzana.
Domov a au pair pobyty. 2014.


more

 

GALČANOVÁ, Lucie - VACKOVÁ, Barbora - KVAPILOVÁ BARTOŠOVÁ, Michaela - KALA, Lukáš.
Domov lidí, kteří žijí sami. 2014.


more

 

HYTYCH, Roman.
Dovednost a důvěra jsou základní principy tradiční psychoterapie na Srí Lance. Psychoterapie, Masarykova univerzita. ISSN 1802-3983, 2014, vol. 8, no. 1, pp. 75-77.


more

 

ŠMAJS, Josef.
Dvě vývojové linie techniky. Praha : Občanské sdružení Britské listy, 2014. 15 pp.


more

 

SEKERÁKOVÁ BÚRIKOVÁ, Zuzana.
Earning Money, Learning the Language : Slovak Au Pairs and their Passage to Adulthood. In Neoliberalism, Personhood, and Postsocialism : Enterprising Selves in Changing Economies. Farnham : Ashgate, 2014. Neuveden, ISBN 978-1-4094-6787-8, pp. 145-161.


more

 

VAIL, Benjamin Jeremiah.
Ecological Modernization at Work? Environmental Policy Reform in Sweden at the Turn of the Century. In Environmental Sociology: From Analysis to Action. Vyd. 3. Lanham, Maryland, USA : Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2014. ISBN 978-1-4422-2076-8, pp. 73-92.


more

 

SMEKAL, Hubert.
Efektivita mezinárodních lidskoprávních režimů. 2014.


more

 

BARTMANSKI, Dominik.
Ein P/ostmodernes Totem. Wie man als kommunistische Ikone den Kommunismus überdauert. In Spielplätze der Verweigerung. Gegenkulturen im östlichen Europa nach 1956. Köln : Böhlau Verlag, 2014. First Edition, ISBN 978-3-412-22268-0, 202–222-21 pp.


more

 

DOSTALÍK, Jan.
Ekologicky orientované směry českého urbanismu a územní­ho plánování­ (1918-1968). 2014.


more

 

JOHANISOVÁ, Naděžda.
Ekonomičtí disidenti v historii a současnosti. 2014.


more

 

book coverJOHANISOVÁ, Naděžda.
Ekonomičtí disidenti: Kapitoly z historie alternativního ekonomického myšlení. Vyd. 1. Volary : Stehlík, 2014. 124 pp. Jiná ekonomie. ISBN 978-80-86913-12-4.


more

 

NOVÝ, Michal.
Electoral and Non-Electoral Participation in the Visegrad Countries: Complements or Substitutes?. East European Politics and Societies and Cultures, USA. ISSN 1533-8371, 2014, vol. 28, no. 3 (Online first), pp. 650-674.


more

 

HRBKOVÁ, Lenka.
Emocionální volič: stav studia emocí v politologii. Acta Politologica. ISSN 1803-8220, 2014, vol.  6, no. 1, pp. 39-55.


more

 

KOĎOUSKOVÁ, Hedvika - KUCHYŇKOVÁ, Petra - LESHCHENKO, Anna - JIRUŠEK, Martin.
Energetická bezpečnost asijských zemí a Ruské federace. Vyd. 2. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 334 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-6679-3.


more

 

JIRUŠEK, Martin.
Energetická bezpečnost v mezinárodních vztazích - Vliv USA na ropné zásobování. 2014.


more

 

ČERNOCH, Filip - ZAPLETALOVÁ, Veronika.
Energetická politika Evropská unie. 2. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 140 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-6676-2.


more

 

HASAN, Pavol - LACINOVÁ, Lenka.
Ermittlung der Sicherheit der Bindung anhand von Geschichten – Secure Base Script Test. Beratung Aktuell: Zeitschrift für Theorie und Praxis in der Beratung, Junfermann Verlag, Germany. ISSN 1437-3181, 2014, vol. 15, no. 2, pp. 22 - 56.


more

 

SMOLÍK, Josef.
Etika kriminologických výzkumů: pravidla a omezení. In II. kriminologické dny. Sborník příspěvků z vědecké konference II. kriminologické dny v Českých Budějovicích dne 27. až 28. ledna 2014. Vyd. 1. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014. ISBN 978-80-87472-65-1, pp. 224-228. 2014, České Budějovice.


more

 

MOTAL, Jan.
Etika v médiách. 2014.


more

 

KLVAČ, Pavel.
Etnografie bludičky. Veronica, Brno, Regionální sdružení ČSOP. ISSN 1213-0699, 2014, vol. XXVIII, no. 1, p. 13-13.


more

 

HLOUŠEK, Vít - KANIOK, Petr.
Europe and the 2013 Czech Parliamentary Election, October 25-26 2013. EPERN Election Briefing, Brighton, EPERN, Sussex European Institute, Great Britain. 2014, no. 74, 13 pp.


more

 

HAVLÍK, Vlastimil - KANIOK, Petr.
"Europe" in the Czech Political Parties` EP Manifestos 2004-2014: Are the Parties on the Way of Continuity and Complexity?. 2014.


more

 

HLOUŠEK, Vít.
European integration as a political cleavage. 2014.


more

 

MAREŠ, Jan - NEUSAR, Aleš.
European Psychology Learning and Teaching Network. 2014.


more

 

JABŮREK, Michal - ŠIRŮČEK, Jan - URBÁNEK, Tomáš.
Factor Structure of the Czech Version of the Intelligence and Development Scales. 2014. ISBN 978-84-9860-997-4.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|Next pageLast page
found: 261 records, displayed 51 - 80