Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 467

Alphabetical list of 30 titles starting from: 51

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 2Letter D, page 3Letter E, page 4Letter F, page 5Letter G, page 5Letter H, page 5Letter CH, page 6Letter I, page 6Letter J, page 6Letter K, page 7Letter L, page 7Letter M, page 7Letter N, page 8Letter O, page 8Letter P, page 9Letter Q, page 10Letter R, page 11Letter S, page 11Letter T, page 13Letter U, page 14Letter V, page 15Letter W, page 15Letter X, page 16Letter Y, page 16Letter Z, page 16
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 467 records, displayed 51 - 80

 

JEŽEK, Stanislav - MACEK, Petr - NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ, Radka - BOUŠA, Ondřej.
Concepts of Autonomy in Emerging Adulthood and Their Perception by Czech Emerging Adults. In Functioning of Young Adults in a Changing World. Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2014. Neuveden, ISBN 978-83-64275-49-4, pp. 51-66.


more

 

VIDOVICOVÁ, Lucie.
Conceptual Framework for an Active Ageing Policy on Employment in the Czech Republic. Vyd. 1. Varšava, Polsko : Center for Social and Economic Research CASE, 2014. 55 pp. Studies and Analyses.


more

 

FERENČUHOVÁ, Slavomíra.
Continuities in urban planning after 1989. Radical changes reconsidered. 2014.


more

 

SZALÓ, Csaba.
Cultivating interpretive communities: on the performance of urban memory in museums and theatres. 2014.


more

 

WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka.
Czech local press content: When more is actually less. 2014.


more

 

MAREŠ, Miroslav.
Czech Radical Right and Political Mainstream: Between Hostility and Symbiosis. 2014.


more

 

HAVLÍK, Vlastimil.
Czech Republic. 2014.


more

 

HLOUŠEK, Vít - KANIOK, Petr.
Czech Republic. In Party Attitudes Towards the EU in the Member States: Parties for Europe, parties against Europe. Vyd. 1. Abingdon - New York : Routledge, 2014. Routledge Advances in European Politics, vol. 100, ISBN 978-0-415-62231-8, pp. 158-173.


more

 

MORAVCOVÁ, Markéta - JEŽEK, Stanislav - MAREŠ, Jiří - VACHKOVÁ, Eva.
Czech version of Menopause Rating Scale Questionnaire - Preliminary notice. Kontakt, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta. ISSN 1212-4117, 2014, vol. 16, no. 2, pp. e94-e101.


more

 

KEPPLOVÁ, Zuzana.
Čakanie na „našu“ Mohanty: Formovanie feministického diskurzu počas transformácie a jeho kritiky. Sociální studia, Masarykova univerzita. ISSN 1214-813X, 2014, vol. 11, no. 1, pp. 11-40.


more

 

KIRKOSOVÁ, Kateřina.
Černobílý svět. Host : literární měsíčník, Brno, Spolek přátel vydávání časopisu Host. ISSN 1211-9938, 2014, vol. XXX, no. 3, pp. 76-77.


more

 

KEPPLOVÁ, Zuzana.
Čo ma Ivana Christová naučila o kráse [esej]. Bratislava : SME (príloha Fórum), 2014.


more

 

ŽÁKOVSKÁ, Alena - KUČEROVÁ, Hana - NĚMCOVÁ, Tereza - NEKOLOVÁ, Martina - KRČ, Jaroslav - NÁDENÍČKOVÁ, Natálie - CVRČEK, Adam.
Čtyřletý monitoring prevalence patogenů Leptospira interrograns s.l., Coxiella burnetii a Francisella tularensis, Toxoplasma gondii se zaměřením na volně žijící hlodavce na vybraných lokalitách ČR (Poodří, Moravský kras, Mohelno) v letech 2010-2013. 2014. ISBN 978-80-904667-2-2.


more

 

BALÍK, Stanislav - HANUŠ, Jiří.
Das Zweite Vatikanische Konzil und die böhmischen Länder. Vyd. 1. Paderborn : Ferdinand Schöningh, 2014. 277 pp. Mimo edice. ISBN 978-3-506-77796-6.


more

 

BARBOVSCHI, Monica.
Dealing with misuse of personal information online – Coping measures of children in the EU Kids Online III project. Communications: The European Journal of Communication Research, Belgium. ISSN 1613-4087, 2014, vol. 39/2014, no. 3/2014, 305–326-22 pp.


more

 

SEKERÁKOVÁ BÚRIKOVÁ, Zuzana.
Dealing with neoliberal discourse: Slovak au pairs and their creation of life projects. 2014.


more

 

JIRUŠEK, Martin - VLČEK, Tomáš.
Debata o prolomení limitů těžby hnědého uhlí z pohledu Aktualizace státní energetické koncepce a Surovinové politiky. Energetika, Praha, Český svaz zaměstnavatelů v energetice. ISSN 0375-8842, 2014, vol. 64, no. 7, pp. 417-419.


more

 

NEMČOK, Miroslav.
Debatná príručka. Bratislava : Slovenská debatná asociácia, 2014. 238 pp. ISBN 978-80-971782-0-8.


more

 

KOĎOUSKOVÁ, Hedvika.
Dekarbonizace v Číně. 2014.


more

 

KAPUSŇAK, Ján.
Delegitimizácia Štátu Izrael. 2014.


more

 

FASORA, Lukáš.
Dělnický byrokrat. K jedné problemtické sociální kategorii v českých zemích do roku 1914. In Vzdělanec nad hranicemi "provincionality" - Uczony ponad granicami "prowincjonalności". Vyd. první. Ostrava 2014 : Ostravská univerzita, 2014. ISBN 978-80-7464-457-3, pp. 99-115. 25.4.2013, Ostrava.


more

 

VLČEK, Tomáš - HOLZER, Jan.
Demokratizace a lidská práva. 2014. CZE, Brno, FSS MU. 6.5.2014 - 6.5.2014, National Activity.


more

 

NEKOLOVÁ, Martina - ŽÁKOVSKÁ, Alena.
Detekce cystické formy Borrelia burgdorferi s.l. u pokusných jednotek BALB/c. 2014.


more

 

KUČEROVÁ, Hana - ŽÁKOVSKÁ, Alena - NEKOLOVÁ, Martina - NĚMCOVÁ, Tereza - KRČ, Jaroslav - NÁDENÍČKOVÁ, Natálie.
Detekce protilátek proti Borrelia burgdorferi s.l. u hlodavců běheml let 2012-2013. 2014. ISBN 978-80-7177-971-1.


more

 

FANČOVIČOVÁ, Jana - KUBIATKO, Milan - BALÁTOVÁ, Kristýna.
Dětská kresba jako jedna z možností zkoumání vnímání přírody dětmi z mateřských škol. 2014. ISBN 978-80-86768-91-5.


more

 

SMUTNÝ, Petr - PROCHÁZKA, Jakub - VACULÍK, Martin.
Developing managerial competency model. In Economic Development and Management of Regions. Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2014. ISBN 978-80-7435-370-3, pp. 309 - 315. 4.2.2014, Hradec Králové.


more

 

ŠILHANOVÁ, Zuzana - ŘIHÁČEK, Tomáš.
Development of personal therapeutic approach in beginning integrative therapists. 2014.


more

 

SMEKAL, Hubert - ŠIPULOVÁ, Katarína.
DH v Czech Republic Six Years Later: On the Power of an International Human Rights Court to Push through Systemic Change. Netherlands Quarterly of Human Rights, Antwerpen, Intersentia, The Nederlands. ISSN 0169-3441, 2014, vol. 32, no. 3, 288–321-34 pp.


more

 

HAMŘÍK, Pavel - KOPEČEK, Ivan - OŠLEJŠEK, Radek - PLHÁK, Jaromír.
Dialogue-based Information Retrieval from Images. In Computers Helping People with Special Needs:14th International Conference, ICCHP 2014. Vyd. LNCS, vol. 8547. Switzerland : Springer International Publishing, 2014. ISBN 978-3-319-08595-1, pp. 85-92. 2014, Paris, France.


more

 

PAPIEŽOVÁ VEJVODOVÁ, Petra - SMOLÍK, Josef.
Die faszinierende Welt der Jugendsubkulturen. Jugendsubkulturen in der Tschechischen Republik. Kriminalistik, Heidelberg, Kriminalistik Verlag, Germany. ISSN 0023-4699, 2014, vol.  68, no. 6, pp. 389-395.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 467 records, displayed 51 - 80