Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 102

Alphabetical list of 30 titles starting from: 51

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 2Letter I, page 2Letter J, page 2Letter K, page 2Letter L, page 2Letter M, page 2Letter N, page 2Letter O, page 2Letter P, page 2Letter Q, page 3Letter R, page 3Letter S, page 3Letter T, page 3Letter U, page 4Letter V, page 4Letter W, page 4Letter X, page 4Letter Y, page 4Letter Z, page 4
First pagePrevious page|1|2|3|4|Next pageLast page
found: 102 records, displayed 51 - 80

 

FIALA, Petr.
Na konci bezstarostnosti. Co nechceme slyšet o Evropě, o národních zájmech a zahraniční politice. Brno : Barrister & Principal, 2015. 146 pp. ISBN 978-80-7485-038-7.


more

 

DĚDKOVÁ, Lenka.
Navazování kontaktů online a setkávání se s neznámými lidmi z internetu. In Děti a dospívající online: Vybraná rizika používání internetu. Praha : Grada, 2015. Psyché, ISBN 978-80-247-5010-1, pp. 75-97.


more

 

NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ, Radka - VYBÍHAL, Václav - VALKOVSKÁ, Petra - BOUŠA, Ondřej.
Neuropsychologický profil pacientů s normotenzním hydrocefalem. 2015.


more

 

MACHÁČKOVÁ, Hana.
Online komunity: v čem představují rizika pro dospívající?. In Děti a dospívající online: Vybraná rizika používání internetu. Praha : Grada, 2015. Psyché, ISBN 978-80-247-5010-1, pp. 143-161.


more

 

FELGROVÁ, Lucie - SZOPOVÁ, Marie.
Personální psychologie. In Encyklopedie psychologie práce. Brno : Masarykova Univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7744-7, p. 13-13.


more

 

BASTL, Martin - MAREŠ, Miroslav - TVRDÁ, Kateřina.
Politik der Cybersicherheit auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene : Eine Rahmenanalyse. In Cyber-Sicherheit. Wiesbaden : Springer, 2015. Studien zur Inneren Sicherheit, Band 18, ISBN 978-3-658-02798-8, pp. 45-67.


more

 

NOVÝ, Michal.
Politika v supermarketu: Bojkotující spotřebitelé jako agenti sociální změny. Sociológia / Slovak Sociological Review, Bratislava, Slovenská akadémia vied, Slovakia. ISSN 0049-1225, 2015, vol. 47, no. 1, pp. 87-112.


more

 

PITROVÁ, Markéta - ZATLOUKALOVÁ, Jana.
Postoj zainteresovaných zájmových skupin k veřejné konzultační praxi Evropské komise. Mezinárodní vztahy, Praha, Ústav mezinárodních vztahů. ISSN 0323-1844, 2015, vol. 50, no. 1, pp. 46-72.


more

 

KIRKOSOVÁ, Kateřina.
Proč analyzovat reklamy a jak při tom postupovat. Slovanské gymnázium, Brno, 2015.


more

 

SMEKAL, Hubert.
Pronikání lidských práv do agendy Evropské unie. 2015.


more

 

PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela - VIDOVICOVÁ, Lucie - GALČANOVÁ, Lucie.
Přetížená role: senioři mezi prarodičovstvím, prací a užíváním si volného času. 2015.


more

 

SMEKAL, Hubert.
Přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech. 2015.


more

 

SZOPOVÁ, Marie - ZEMÁNKOVÁ, Petra.
Psychologická smlouva. In Encyklopedie psychologie práce. Brno : Masarykova Univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7744-7, pp. 100-101.


more

 

FIALA, Petr.
Reakcionář na konci novověku. In Historická kniha mého srdce. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. ISBN 978-80-7325-354-7, pp. 15-25.


more

 

VOŽENÍLKOVÁ, Marcela.
RECENZE: Personalization of Politics and Electoral Change. Politologický časopis, Masarykova univerzita. ISSN 1211-3247, 2015, vol. 2015, no. 1, pp. 80-82.


more

 

HEJTMÁNEK, Jan.
RECENZE: Strany jednoho tématu ve střední Evropě. Politologický časopis, Masarykova univerzita. ISSN 1211-3247, 2015, vol. 2015, no. 1, p. 75-77.


more

 

BARTMANSKI, Dominik.
Refashioning sociological imagination: Linguality, visuality and the iconic turn in cultural sociology. Chinese Journal of Sociology, United Kingdom, Sage, Great Britain. ISSN 2057-150X, 2015, vol. 1/2015, no. 1, pp. 1-16.


more

 

MEŠTEROVÁ, Jana - PROCHÁZKA, Jakub - VACULÍK, Martin - SMUTNÝ, Petr.
Relationship between self-efficacy, transformational leadership and leader effectiveness. Journal of Advanced Management Science, USA. ISSN 2168-0787, 2015, vol. 3, no. 2, pp. 109-122.


more

 

OLÁH, Gábor.
Reterritorialization of Space in South Slovakia - Visual Practices of Village Signs. Sociální studia, Masarykova univerzita. ISSN 1214-813X, 2015, vol. 12, no. 1, nestránkováno-24 pp.


more

 

JIRUŠEK, Martin.
Risk assessment in natural gas and nuclear sectors in CEE. 2015.


more

 

ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava.
Rodina jako příběh. 2015.


more

 

KUPKA, Petr.
Role mafií v konsolidaci italských zločineckých struktur Sacra Corona Unita, Basilischi a Banda della Magliana. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, Západočeská univerzity v Plzni. ISSN 1802-0364, 2015, vol. 6, no. 3, pp. 115-138.


more

 

HORSKÁ, Eliška - LACINOVÁ, Lenka.
Rozvodové postoje mladých dospělých: Souvislost s rodičovským konfliktem, kooperací a vztahem k otci. Československá psychologie, Academia. ISSN 0009-062X, 2015, vol. 59, no. 2, pp. 105 - 114.


more

 

STRÁNSKÁ, Zdenka - POLEDŇOVÁ, Ivana - REBROVÁ, Iveta.
Skipping school in early adolescents in the Czech Republic: Association with problems and conflicts in the family and at school. Prace Psychologiczne LXIII, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3601, Wrocław, UW, Poland. ISSN 0137-110X, 2015, vol. LXIII, no. No 3601, pp. 247-261.


more

 

PIPEKOVÁ, Jarmila - VÍTKOVÁ, Marie - BARTOŇOVÁ, Miroslava - PANČOCHA, Karel - SLEPIČKOVÁ, Lenka - ŘEHULKA, Evžen - VAĎUROVÁ, Helena.
Social Inclusion of People with Intellectual Disabilities. Vyd. první. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 217 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-7726-3.


more

 

LOVE, Jonathon - SELKER, Ravi - VERHAGEN, Josine - MARSMAN, Maarten - GRONAU, Quentin F. - JAMIL, Tahira - ŠMÍRA, Martin - EPSKAMP, Sasha - WILD, Anneliese - LY, Alexander - MATZKE, Dora - WAGENMAKERS, Eric-Jan - MOREY, Richard D. - ROUDER, Jeffrey N..
Software to Sharpen Your Stats. APS Observer, USA, Association for Psychological Science, USA. ISSN 1050-4672, 2015, vol. 28, no. 3, pp. 27-29.


more

 

JOHANISOVÁ, Naděžda - VINKELHOFEROVÁ, Markéta.
Solidarita a zisk. 2015.


more

 

MACHÁČKOVÁ, Hana.
Soukromí a sebe-odhalování na online sociálních sítích. In Děti a dospívající online: Vybraná rizika používání internetu. Praha : Grada, 2015. Psyché, ISBN 978-80-247-5010-1, pp. 55-75.


more

 

VOLKOVÁ, Anežka.
Specific fears in emerging adulthood among Czech undergraduate students. 2015.


more

 

VOLKOVÁ, Anežka - DUŠKOVÁ, Pavla.
Specific Fears in Emerging Adulthood among Czech Undergraduate Students. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Elsevier. ISSN 1877-0428, 2015.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|Next pageLast page
found: 102 records, displayed 51 - 80