Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 355

Alphabetical list of 30 titles starting from: 51

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 3Letter F, page 4Letter G, page 4Letter H, page 4Letter CH, page 4Letter I, page 4Letter J, page 5Letter K, page 5Letter L, page 5Letter M, page 6Letter N, page 6Letter O, page 7Letter P, page 7Letter Q, page 8Letter R, page 8Letter S, page 9Letter T, page 10Letter U, page 11Letter V, page 11Letter W, page 12Letter X, page 12Letter Y, page 12Letter Z, page 12
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 355 records, displayed 51 - 80

 

ŠMAJS, Josef.
Člověk, příroda a technologie - role zemědělce. 2015.


more

 

DOSEDĚL, Tomáš.
Daniel Oesch: Occupational Change in Europe: How Technology and Education Transform the Job Structure. Sociologicky casopis/Czech Sociological Review, Praha, Sociologický ústav. ISSN 0038-0288, 2015, vol. 51, no. 1, pp. 190-192.


more

 

SKALÍK, Jan.
Debate about Šumava National Park in the Czech Chamber of Deputies. Envigogika, Praha, Univerzita Karlova. ISSN 1802-3061, 2015, 14 pp.


more

 

KIM, Tae-Sik.
Defining the Occupy Movement: Visual Analysis of Facebook Profile ImagesPosted by Local Occupy Movement Groups. Visual Communication Quarterly. ISSN 1555-1393, 2015, vol. 2015, no. in press.


more

 

KOPEČEK, Lubomír.
Deformace demokracie? Opoziční smlouva a česká politika 1998-2002. Brno : Barrister & Principal, 2015. 340 pp. Politika, Evropská unie. ISBN 978-80-7485-031-8.


more

 

KERSCHNER, Christian.
Degrowth: A Vocabulary for a New Era. New York : Routledge, 2015. Neuveden, ISBN 978-1-138-00076-6, pp. 129 - 132.


more

 

SPÁČ, Peter - GHERGHINA, Sergiu.
Democratising Candidate Selection in Romania and Slovakia. In Party Primaries in Comparative Perspective. Burlington : Ashgate Publishing, 2015. Neuveden, ISBN 978-1-4724-5038-8, pp. 145-160.


more

 

SHEVCHUK, Zinaida - KŘÍŽ, Zdeněk.
Democratization and Conflict Escalation in the Post-Communist Countries. 2015.


more

 

MOCHŤAK, Michal.
Democratization and electoral violence in post-communism. A study of Montenegro. Journal of Southeast European and Black Sea Studies, Great Britain. ISSN 1468-3857, 2015, vol. 15, no. 1, pp. 97 - 117.


more

 

KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HAVLÍKOVÁ, Jana.
Demografické souvislosti. In Sociální práce se seniory v kontextu kritické gerontologie. 1. vydání. Brno : MUNIPress, 2015. neuveden, ISBN 978-80-210-7864-2, pp. 13-17.


more

 

ŠMAHEL, David.
Děti na internetu. In Děti a dospívající online: Vybraná rizika používání internetu. Praha : Grada, 2015. první, ISBN 978-80-247-5010-1, pp. 19-34.


more

 

TRAMPOTOVÁ, Olga.
Děti se s nikým nerozvádí: Rozvod jako řešení vleklé manželské krize a nikoli jako destruktivní rozpad rodiny. 2015.


more

 

BUDÍNOVÁ, Irena.
Development of Communicating about Notions in Geometry at Primary Schools. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae., Ružomberok, Univerzitas Catholica, Slovakia. ISSN 1336-2232, 2015, vol. XIV., no. 2, pp. 43-47.


more

 

HORA, Ondřej - SUCHANEC, Miroslav.
Diskuze metodických postupů při evaluaci dopadu aktivní politiky zaměstnanosti ČR na datech OKpráce. Evaluační teorie a praxe, Praha, INESAN. ISSN 2336-114X, 2015, vol. 3, no. 1, pp. 1-31.


more

 

MACEK, Jakub - MACKOVÁ, Alena.
Divergent parents, convergent children? Generation-based differences in media ensembles of the Czech audiences. 2015.


more

 

OSIČKA, Jan - PLENTA, Peter - ZAPLETALOVÁ, Veronika.
Diversity of gas supplies as a key precondition for an effective V4 gas market. Vyd. 1st edition. Bratislava : Research Center of the Slovak Foreign Policy Association, 2015. 81 pp. Studies on international issues. ISBN 978-80-89356-43-0.


more

 

BOTIKOVÁ, Zuzana.
„Doba bronzová“ : mediálne prepojenie národnej identity a športu - príklad „neúspechu" slovenských športovcov na OH 2012. Český lid, Academia. ISSN 0009-0794, 2015, vol. 102/2015, no. 2, pp. 151-171.


more

 

NEDBÁLKOVÁ, Kateřina.
Does it make sense to speak about lesbian and gay families?. 2015.


more

 

KALMUS, Veronika - BLINKA, Lukas - ÓLAFSSON, Kjartan.
Does It Matter What Mama Says: Evaluating the Role of Parental Mediation in European Adolescents’ Excessive Internet Use. Children & Society, Great Britain. ISSN 1099-0860, 2015, vol. 29, no. 2, pp. 122-133.


more

 

LACINOVÁ, Lenka.
Dopad rodičovských konfliktů na děti a dospívající: Současné teorie a přístupy. 2015.


more

 

VLČKOVÁ, Kateřina - LOJDOVÁ, Kateřina - MAREŠ, Jan - SPURNÁ, Michaela.
Dotazník bází moci učitele ve školní třídě: „O naší třídě“. 2015.


more

 

KERSCHNER, Christian.
Economic growth and sustainability. In Sustainability: Key issues. Vyd. first edition. Oxon; New York : Routlege, 2015. earthscan routlege, ISBN 978-0-415-52985-3, pp. 243-276.


more

 

ČINČERA, Jan - KROUFEK, Roman - SKALÍK, Jan - ŠIMONOVÁ, Petra - BROUKALOVÁ, Lenka - BROUKAL, Václav.
Eco-School in kindergartens: the effects, interpretation, and implementation of a pilot program. Environmental Education Research, Great Britain. ISSN 1469-5871, 2015.


more

 

DOSTALÍK, Jan.
Ekologicky orientované směry v československém urbanismu a územním plánování (1900-1970). 2015.


more

 

book coverFÓNADOVÁ, Laura - KATRŇÁK, Tomáš.
Empirical Evidence on the Unequal Chances to Education in the Czech Republic. In Proceedings of the 19th International Conference - Current Trends in Public Sector Research. Brno : Masaryk University, 2015. ISBN 978-80-210-7532-0, pp. 198-204.


more

 

SEKERÁKOVÁ BÚRIKOVÁ, Zuzana.
Employing paid domestic work in Slovakia. 2015.


more

 

PROCHÁZKA, Jakub - VACULÍK, Martin - SOUČKOVÁ, Marie - LEUGNEROVÁ, Marcela.
Encyklopedie psychologie práce. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 156 pp. ISBN 978-80-210-7744-7.


more

 

JIRUŠEK, Martin - ČERNOCH, Filip - VLČEK, Tomáš - KOĎOUSKOVÁ, Hedvika - LESHCHENKO, Anna - LEHOTSKÝ, Lukáš - ZAPLETALOVÁ, Veronika.
Energy Security in Central and Eastern Europe and the Operations of Russian State-Owned Energy Enterprises. 2015.


more

 

HAJKO, Vladimír.
Energy-Gross Domestic Product Nexus: Disaggregated Analysis for the Czech Republic in the Post-Transformation Era. International Journal of Energy Economics and Policy. ISSN 2146-4553, 2015, vol. 5, no. 3, pp. 869-888.


more

 

PELIKÁN, Vojtěch.
Environmentalismus je mrtev — ať žije neo-environmentalismus!. 2015.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 355 records, displayed 51 - 80