Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 344

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 2Letter D, page 2Letter E, page 3Letter F, page 4Letter G, page 4Letter H, page 4Letter CH, page 5Letter I, page 5Letter J, page 5Letter K, page 5Letter L, page 5Letter M, page 5Letter N, page 6Letter O, page 6Letter P, page 7Letter Q, page 8Letter R, page 8Letter S, page 8Letter T, page 9Letter U, page 11Letter V, page 11Letter W, page 12Letter X, page 12Letter Y, page 12Letter Z, page 12
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 344 records, displayed 1 - 30

 

VLČEK, Tomáš - HLOUŠEK, Vít - KOPEČEK, Lubomír.
10. Brněnské politologické sympozium: Zpráva o stavu české politiky. 2014. CZE, Brno, FSS MU. 3.4.2014 - 3.4.2014, National Activity.


more

 

VIDOVICOVÁ, Lucie.
„42. konference Britské společnosti pro gerontologii „Global Ageing: Implications for Individuals and Society“, Oxford, Velká Británie, 11.–13. 9. 2013. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, AV ČR, Sociologický ústav. ISSN 0038-0288, 2014, vol. 50, no. 1, pp. 148-297.


more

 

VAIL, Benjamin Jeremiah.
A Battle of Words in the Culture War: Lessons for Europe from the American Debate over the Redefinition of Marriage. 2014.


more

 

KIM, Tae-Sik.
A Qualitative Inquiry into the Life Experiences of Unaccompanied Korean Adolescents in the United States. The Qualitative Report, USA. ISSN 1052-0147, 2014, vol. 19/2014, no. 40, pp. 1-22.


more

 

ŠTĚTKA, Václav - MACKOVÁ, Alena - FIALOVÁ, Marta.
A Winding Road From “Likes” To Votes: The Role Of Social Media In The 2013 Czech Presidential Elections. In Social Media in Politics. Case Studies on the Political Power of Social Media. Cham : Springer International Publishing Switzerland, 2014. Public Administration and Information Technology Vol. 13, ISBN 3-319-04665-9, pp. 225-244.


more

 

HELÁN, Robert - SEDLÁČEK, Pavel.
Academic Writing in the Web 2.0 Age: Pedagogic Applications. 2014.


more

 

BERÁNKOVÁ, Dagmar - MRAČKOVÁ, Martina - ELIÁŠOVÁ, Ilona - KOŠŤÁLOVÁ, Milena - STEHNOVÁ, Iva - REKTOROVÁ, Irena.
Addenbrooke´s Cognitive Examination: Normative Study for Czech Population. 2014.


more

 

ĐORĐEVIĆ, Vladimir.
After Yugoslavia: Identities and Politics within the Successor States by Robert Hudson and Glenn Bowman (eds). Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012. 280pp.,. Vyd. May 2014. Political Studies Review, 2014. 1 p. Volume 12, Issue 2.


more

 

POLEDŇOVÁ, Ivana - STRÁNSKÁ, Zdenka - NIEDOBOVÁ, Hana.
Achievement motivation of secondary school students in relation to their social position in the class. Problems of Psychology in the 21st Century, Lithuania, Scientia Socialis, Lithuania. ISSN 2029-8587, 2014, vol.  8, no. 1, 61–70-10 pp.


more

 

HANZELKA, Jan - SMOLÍK, Josef.
Akce D.O.S.T.: příklad radikálního konzervatismu. Rexter, Brno, Centrum pro bezpečnostní a strategická studia o.s. ISSN 1214-7737, 2014, vol. XII, no. 1, pp. 1-40.


more

 

JEŽEK, Stanislav.
Aktuální pojetí autonomie v psychologii. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology, Academia. ISSN 0009-062X, 2014, vol. 58, no. 1, pp. 31-40.


more

 

MOTAL, Jan - HANÁČKOVÁ, Andrea.
Aktuální stav radio studies. 2014.


more

 

VIDOVICOVÁ, Lucie.
Aktywne starzenie się – przywilej czy obowiązek. 2014.


more

 

JOHANISOVÁ, Naděžda.
Alternativy podnikání v nerůstové ekonomice. Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et Historica 2/2013 - Studia Sociologica XIX: ., Praha, Karolinum. ISSN 0567-8293, 2014, vol. 19, no. 2, pp. 59-77.


more

 

KARÁSEK, Petr - STEJSKALOVÁ, Dagmar - ULČÁK, Zbyněk.
Analysis of Rural Social Aspects in the Context of Land Consolidations and Land Use Planning, the Case Study, Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno, Mendelova univerzita v Brně. ISSN 1211-8516, 2014, vol. 62, no. 3, pp. 507-515.


more

 

DRMOLA, Jakub.
Analýza konfliktu v Jižním Súdánu. Global Politics, Brno, SOCIETAS 2001. ISSN 1213-7685, 2014.


more

 

ŠEREK, Jan - MACEK, Petr.
Antecedents of political trust in adolescence: Cognitive abilities and perceptions of parents. Journal of Applied Developmental Psychology, The Nederlands. ISSN 0193-3973, 2014, vol. 35, no. 4, 284–293-10 pp.


more

 

MAREŠ, Miroslav.
Antiliberalismus vě střední Evropě. 2014.


more

 

HAVELKA, Libor - KONDELOVÁ, Alžbeta - PAVEL, Aleš - ŠIPULOVÁ, Katarína.
Aplikace práva EU v rozhodovací praxi českých civilních soudů v letech 2009-2011. Evropský justiční prostor: vybrané problémy v rozhodovací praxi českých civilních soudů (třetí část). Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol.  22, no. 10, pp. 370-380.


more

 

HAVELKA, Libor - KONDELOVÁ, Alžbeta - PAVEL, Aleš - ŠIPULOVÁ, Katarína.
Aplikace práva EU v rozhodovací praxi českých civilních soudů v letech 2009-2011. Základní zásady aplikace unijního práva v praxi českých soudů (první část). Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 2014, no. 6.


more

 

HAVELKA, Libor - KONDELOVÁ, Alžbeta - PAVEL, Aleš - ŠIPULOVÁ, Katarína.
Aplikace práva EU v rozhodovací praxi českých civilních soudů v letech 2009-2011.Spotřebitelské právo v rozhodovací praxi českých soudů (2. část). Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 22, no. 8/2014, pp. 295-303.


more

 

WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka.
Are local newspaper chains local media? Observations from the Czech Republic. 2014.


more

 

SEKERÁKOVÁ BÚRIKOVÁ, Zuzana.
Au pair stays as a way of becoming adult. 2014.


more

 

MAREŠ, Jan - MAREŠ, Jiří.
Autonomie dospívajícího jedince: složitý proces, nejistý výsledek. Pedagogika, Praha, Univerzita Karlova. ISSN 0031-3815, 2014, vol. 64, no. 1, pp. 79-96.


more

 

MAREŠ, Miroslav.
Autonomous Nationalists in Europe: a Comparative View. 2014.


more

 

KRAUS, Josef - MAREŠ, Miroslav.
Balúčistán: ohnisko napětí v Íránu. Vyd. 1. Praha : Česká geografická společnost, 2014. 2 pp. Mimo edice.


more

 

SOURALOVÁ, Adéla.
Becoming a nanny in Vietnamese family: beating boredom and loneliness after retirement. 2014.


more

 

MACEK, Jakub - MACKOVÁ, Alena.
Between online activism and civic journalism? On Czech and Slovak participatory audiences. 2014.


more

 

KIRKOSOVÁ, Kateřina.
Bez diktatury a spolu. Host : literární měsíčník, Brno, Spolek přátel vydávání časopisu Host. ISSN 1211-9938, 2014, vol. XXX, no. 4, p. 95-95.


more

 

MORYS, Lukáš - SMOLÍK, Josef.
Bezpečnostní politika fotbalového mistrovství Evropy 2012. Studia Sportiva, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1802-7679, 2014, vol. 8, no. 1, pp. 13-24.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 344 records, displayed 1 - 30