Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 101

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 2Letter G, page 2Letter H, page 2Letter CH, page 2Letter I, page 2Letter J, page 2Letter K, page 2Letter L, page 2Letter M, page 2Letter N, page 2Letter O, page 2Letter P, page 2Letter Q, page 3Letter R, page 3Letter S, page 3Letter T, page 3Letter U, page 4Letter V, page 4Letter W, page 4Letter X, page 4Letter Y, page 4Letter Z, page 4
First pagePrevious page|1|2|3|4|Next pageLast page
found: 101 records, displayed 1 - 30

 

VIDOVICOVÁ, Lucie.
„42. konference Britské společnosti pro gerontologii „Global Ageing: Implications for Individuals and Society“, Oxford, Velká Británie, 11.–13. 9. 2013. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, AV ČR, Sociologický ústav. ISSN 0038-0288, 2014, vol. 50, no. 1, pp. 148-297.


more

 

KIM, Tae-Sik.
A Qualitative Inquiry into the Life Experiences of Unaccompanied Korean Adolescents in the United States. The Qualitative Report. ISSN 1052-0147, 2014, vol. 19/2014, no. 20.


more

 

BERÁNKOVÁ, Dagmar - MRAČKOVÁ, Martina - ELIÁŠOVÁ, Ilona - KOŠŤÁLOVÁ, Milena - STEHNOVÁ, Iva - REKTOROVÁ, Irena.
Addenbrooke´s Cognitive Examination: Normative Study for Czech Population. 2014.


more

 

ĐORĐEVIĆ, Vladimir.
After Yugoslavia: Identities and Politics within the Successor States by Robert Hudson and Glenn Bowman (eds). Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012. 280pp.,. Vyd. May 2014. Political Studies Review, 2014. 1 p. Volume 12, Issue 2.


more

 

JEŽEK, Stanislav.
Aktuální pojetí autonomie v psychologii. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology, Academia. ISSN 0009-062X, 2014, vol. 58, no. 1, pp. 31-40.


more

 

MOTAL, Jan - HANÁČKOVÁ, Andrea.
Aktuální stav radio studies. 2014.


more

 

VIDOVICOVÁ, Lucie.
Aktywne starzenie się – przywilej czy obowiązek. 2014.


more

 

DRMOLA, Jakub.
Analýza konfliktu v Jižním Súdánu. Global Politics, Brno, SOCIETAS 2001. ISSN 1213-7685, 2014.


more

 

HAVELKA, Libor - KONDELOVÁ, Alžbeta - PAVEL, Aleš - ŠIPULOVÁ, Katarína.
Aplikace práva EU v rozhodovací praxi českých civilních soudů v letech 2009-2011. Základní zásady aplikace unijního práva v praxi českých soudů (první část). Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 2014, no. 6.


more

 

WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka.
Are local newspaper chains local media? Observations from the Czech Republic. 2014.


more

 

MAREŠ, Jan - MAREŠ, Jiří.
Autonomie dospívajícího jedince: složitý proces, nejistý výsledek. Pedagogika, Praha, Univerzita Karlova. ISSN 0031-3815, 2014, vol. 64, no. 1, pp. 79-96.


more

 

SOURALOVÁ, Adéla.
Becoming a nanny in Vietnamese family: beating boredom and loneliness after retirement. 2014.


more

 

HAVLÍK, Vratislav - KOTRBOVÁ, Jana - ŠPOTTOVÁ, Kristina.
Cílená proměna magistrátů českých velkoměst jako základ úspěchu? Příspěvek k evropeizaci komunální polity. Acta Politologica, Praha, Katedra politologie Institutu politologických věd. ISSN 1803-8220, 2014, vol. 6, no. 1, pp. 56-70.


more

 

LACINOVÁ, Lenka - NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ, Radka.
Citová vazba a naplňování základních psychických potřeb v partnerských vztazích v období dospělosti. Psychologie pro praxi, Karolinum. ISSN 1803-8670, 2014, vol. 49, no. 1-2, pp. 99-109.


more

 

MARADA, Radim.
Civil Society Representing and Represented. In Zivilgesellschaft und Menschenrechte im ostlichen Mitteleuropa. Tschechische Konzepte der Burgergesellschaft im historischen und nationalen Vergleich. Vyd. 1. Gottingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2014. Veroffentlichungen des Collegium Carolinum, ISBN 978-3-525-37306-4, pp. 117-140.


more

 

VIDOVICOVÁ, Lucie.
Conceptual Framework for an Active Ageing Policy on Employment in the Czech Republic. Vyd. 1. Varšava, Polsko : Center for Social and Economic Research CASE, 2014. 55 pp. Studies and Analyses.


more

 

HLOUŠEK, Vít - KANIOK, Petr.
Czech Republic. In Party Attitudes Towards the EU in the Member States: Parties for Europe, parties against Europe. Vyd. 1. Abingdon - New York : Routledge, 2014. Routledge Advances in European Politics, vol. 100, ISBN 978-0-415-62231-8, pp. 158-173.


more

 

KIRKOSOVÁ, Kateřina.
Černobílý svět. Host : literární měsíčník, Brno, Spolek přátel vydávání časopisu Host. ISSN 1211-9938, 2014, vol. XXX, no. 3.


more

 

KEPPLOVÁ, Zuzana.
Čo ma Ivana Christová naučila o kráse. Bratislava : SME (príloha Fórum), 2014.


more

 

BALÍK, Stanislav - HANUŠ, Jiří.
Das Zweite Vatikanische Konzil und die böhmischen Länder. Vyd. 1. Paderborn : Ferdinand Schöningh, 2014. 277 pp. Mimo edice. ISBN 978-3-506-77796-6.


more

 

KOĎOUSKOVÁ, Hedvika.
Dekarbonizace v Číně. 2014.


more

 

SUCHÁNEK, Jiří.
Democracy in China: Does Taiwan Set an Example. Praha : Asociace pro mezinárodní otázky, 2014. 19 pp.


more

 

SMUTNÝ, Petr - PROCHÁZKA, Jakub - VACULÍK, Martin.
Developing managerial competency model. In Economic Development and Management of Regions. Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2014. ISBN 978-80-7435-370-3, pp. 309 - 315. 4.2.2014, Hradec Králové.


more

 

GALČANOVÁ, Lucie - VACKOVÁ, Barbora - KVAPILOVÁ BARTOŠOVÁ, Michaela - KALA, Lukáš.
Domov lidí, kteří žijí sami. 2014.


more

 

HYTYCH, Roman.
Dovednost a důvěra jsou základní principy tradiční psychoterapie na Srí Lance. Psychoterapie, Masarykova univerzita. ISSN 1802-3983, 2014, vol. 8, no. 1, pp. 75-77.


more

 

SEKERÁKOVÁ BÚRIKOVÁ, Zuzana.
Earning Money, Learning the Language : Slovak Au Pairs and their Passage to Adulthood. In Neoliberalism, Personhood, and Postsocialism : Enterprising Selves in Changing Economies. Farnham : Ashgate, 2014. Neuveden, ISBN 978-1-4094-6787-8, pp. 145-161.


more

 

BARTMANSKI, Dominik.
Ein P/ostmodernes Totem. Wie man als kommunistische Ikone den Kommunismus überdauert. In Spielplätze der Verweigerung. Gegenkulturen im östlichen Europa nach 1956. Köln : Böhlau Verlag, 2014. First Edition, ISBN 978-3-412-22268-0, 202–222-21 pp.


more

 

DOSTALÍK, Jan.
Ekologicky orientované směry českého urbanismu a územní­ho plánování­ (1918-1968). 2014.


more

 

book coverJOHANISOVÁ, Naděžda.
Ekonomičtí disidenti: Kapitoly z historie alternativního ekonomického myšlení. Vyd. 1. Volary : Stehlík, 2014. 124 pp. Jiná ekonomie. ISBN 978-80-86913-12-4.


more

 

HRBKOVÁ, Lenka.
Emocionální volič: stav studia emocí v politologii. Acta Politologica. ISSN 1803-8220, 2014, vol.  6, no. 1, pp. 39-55.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|Next pageLast page
found: 101 records, displayed 1 - 30