Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 616

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 2Letter D, page 3Letter E, page 5Letter F, page 6Letter G, page 7Letter H, page 7Letter CH, page 7Letter I, page 7Letter J, page 8Letter K, page 8Letter L, page 9Letter M, page 9Letter N, page 10Letter O, page 11Letter P, page 12Letter Q, page 14Letter R, page 14Letter S, page 15Letter T, page 17Letter U, page 19Letter V, page 19Letter W, page 20Letter X, page 20Letter Y, page 20Letter Z, page 20
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 616 records, displayed 1 - 30

 

SEKERÁKOVÁ BÚRIKOVÁ, Zuzana.
‘Good families’ and the shadows of servitude: au pair gossip and norms of au pair employment. 2014.


more

 

MACKOVÁ, Alena - MACEK, Jakub.
‘Žít Brno’: Czech online political activism from jokes and tactics to politics and strategies. Cyberpsychology: Journal of psychosocial research on cyberspace. ISSN 1802-7962, 2014, vol. 8, no. 3, Nestránkováno.-34 pp.


more

 

GALČANOVÁ, Lucie - VACKOVÁ, Barbora.
„… když aspoň bydlíme v jednom městě.“ Město v prožívání domova samostatně žijících lidí. Sociální studia, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1214-813X, 2014, vol. 2014, no. 4.


more

 

VLČEK, Tomáš - HLOUŠEK, Vít - KOPEČEK, Lubomír.
10. Brněnské politologické sympozium: Zpráva o stavu české politiky. 2014. CZE, Brno, FSS MU. 3.4.2014 - 3.4.2014, National Activity.


more

 

VIDOVICOVÁ, Lucie.
„42. konference Britské společnosti pro gerontologii „Global Ageing: Implications for Individuals and Society“, Oxford, Velká Británie, 11.–13. 9. 2013. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, AV ČR, Sociologický ústav. ISSN 0038-0288, 2014, vol. 50, no. 1, pp. 148-297.


more

 

VAIL, Benjamin Jeremiah.
A Battle of Words in the Culture War: Lessons for Europe from the American Debate over the Redefinition of Marriage. 2014.


more

 

KIM, Tae-Sik.
A Qualitative Inquiry into the Life Experiences of Unaccompanied Korean Adolescents in the United States. The Qualitative Report, USA. ISSN 1052-0147, 2014, vol. 19/2014, no. 40, pp. 1-22.


more

 

ŠTĚTKA, Václav - MACKOVÁ, Alena - FIALOVÁ, Marta.
A Winding Road From “Likes” To Votes: The Role Of Social Media In The 2013 Czech Presidential Elections. In Social Media in Politics. Case Studies on the Political Power of Social Media. Cham : Springer International Publishing Switzerland, 2014. Public Administration and Information Technology Vol. 13, ISBN 3-319-04665-9, pp. 225-244.


more

 

HELÁN, Robert - SEDLÁČEK, Pavel.
Academic Writing in the Web 2.0 Age: Pedagogic Applications. 2014.


more

 

BERÁNKOVÁ, Dagmar - MRAČKOVÁ, Martina - ELIÁŠOVÁ, Ilona - KOŠŤÁLOVÁ, Milena - STEHNOVÁ, Iva - REKTOROVÁ, Irena.
Addenbrooke´s Cognitive Examination: Normative Study for Czech Population. 2014.


more

 

ŠMAHEL, David - SUBRAHMANYAM, Kaveri.
Adolescent Sexuality on the Internet: A Developmental Perspective. In Adolescent Sexual Behavior in the Digital Age: Considerations for Clinicians, Legal Professionals and Educators. New York : Oxford University Press, 2014. 1, 1, ISBN 0-19-994559-4, pp. 62-85.


more

 

ĐORĐEVIĆ, Vladimir.
After Yugoslavia: Identities and Politics within the Successor States by Robert Hudson and Glenn Bowman (eds). Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012. 280pp.,. Vyd. May 2014. Political Studies Review, 2014. 1 p. Volume 12, Issue 2.


more

 

POLEDŇOVÁ, Ivana - STRÁNSKÁ, Zdenka - NIEDOBOVÁ, Hana.
Achievement motivation of secondary school students in relation to their social position in the class. Problems of Psychology in the 21st Century, Lithuania, Scientia Socialis, Lithuania. ISSN 2029-8587, 2014, vol.  8, no. 1, 61–70-10 pp.


more

 

HANZELKA, Jan - SMOLÍK, Josef.
Akce D.O.S.T.: příklad radikálního konzervatismu. Rexter, Brno, Centrum pro bezpečnostní a strategická studia o.s. ISSN 1214-7737, 2014, vol. XII, no. 1, pp. 1-40.


more

 

VIDOVICOVÁ, Lucie.
Aktivní stárnutí a volný čas aneb jak pěstovat kulturu ve stáří. In Müllerová, Dana - Šimůnková, Marta. Průvodce vyšším věkem. Manuál pro seniory a jejich pečovatele. Vyd. 1. Praha : Mladá Fronta, 2014. Lékař a pacient, ISBN 978-80-204-3119-6, pp. 153-174.


more

 

JEŽEK, Stanislav.
Aktuální pojetí autonomie v psychologii. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology, Academia. ISSN 0009-062X, 2014, vol. 58, no. 1, pp. 31-40.


more

 

MOTAL, Jan - HANÁČKOVÁ, Andrea.
Aktuální stav radio studies. 2014.


more

 

VIDOVICOVÁ, Lucie.
Aktywne starzenie się – przywilej czy obowiązek. 2014.


more

 

PRŮŠA, Ladislav - VÍŠEK, Petr - JAHODA, Robert.
Alchymie nepojistných sociálních dávek. Praha : Wolters Kluwer, 2014. 266 pp.


more

 

JOHANISOVÁ, Naděžda.
Alternativy podnikání v nerůstové ekonomice. Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et Historica 2/2013 - Studia Sociologica XIX: ., Praha, Karolinum. ISSN 0567-8293, 2014, vol. 19, no. 2, pp. 59-77.


more

 

KARÁSEK, Petr - STEJSKALOVÁ, Dagmar - ULČÁK, Zbyněk.
Analysis of Rural Social Aspects in the Context of Land Consolidations and Land Use Planning, the Case Study, Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno, Mendelova univerzita v Brně. ISSN 1211-8516, 2014, vol. 62, no. 3, pp. 507-515.


more

 

DRMOLA, Jakub.
Analýza konfliktu v Jižním Súdánu. Global Politics, Brno, SOCIETAS 2001. ISSN 1213-7685, 2014.


more

 

VÍT, Michal.
Analýza vývoje vnímání národní identity německou CDU v letech 1990–2009. Středoevropské politické studie. 2014.


more

 

ŠINDELÁŘ, Michal.
Andy Bennett, Paul Hodkinson (eds.): Ageing and Youth Cultures: Music, Style and Identity London: Berg. 2012, 208 s. ISBN 978 1 84788 835 8. Sociální studia, Masarykova univerzita. ISSN 1214-813X, 2014, vol. ročník 11, no. 3/2014, pp. 109-111.


more

 

ŠEREK, Jan - MACEK, Petr.
Antecedents of political trust in adolescence: Cognitive abilities and perceptions of parents. Journal of Applied Developmental Psychology, The Nederlands. ISSN 0193-3973, 2014, vol. 35, no. 4, 284–293-10 pp.


more

 

MAREŠ, Miroslav.
Antiliberalismus vě střední Evropě. 2014.


more

 

ŽIŽLAVSKÝ, Martin.
Aplikace metod a technik výzkumu při evaluaci programů. In Evaluační výzkum. První vyd. Brno : MUNIPress, 2014. Neuveden, ISBN 978-80-210-6886-5, pp. 11-16.


more

 

HAVELKA, Libor - KONDELOVÁ, Alžbeta - PAVEL, Aleš - ŠIPULOVÁ, Katarína.
Aplikace práva EU v rozhodovací praxi českých civilních soudů v letech 2009-2011. Evropský justiční prostor: vybrané problémy v rozhodovací praxi českých civilních soudů (třetí část). Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol.  22, no. 10, pp. 370-380.


more

 

HAVELKA, Libor - KONDELOVÁ, Alžbeta - PAVEL, Aleš - ŠIPULOVÁ, Katarína.
Aplikace práva EU v rozhodovací praxi českých civilních soudů v letech 2009-2011. Základní zásady aplikace unijního práva v praxi českých soudů (první část). Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 2014, no. 6.


more

 

HAVELKA, Libor - KONDELOVÁ, Alžbeta - PAVEL, Aleš - ŠIPULOVÁ, Katarína.
Aplikace práva EU v rozhodovací praxi českých civilních soudů v letech 2009-2011.Spotřebitelské právo v rozhodovací praxi českých soudů (2. část). Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 22, no. 8/2014, pp. 295-303.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 616 records, displayed 1 - 30